Custom Search
 


เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี     "เกาะลอย" ศรีราชา ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งของอำเภอศรีราชา เชื่อมโดยสะพานข้ามยาวประมาณ 500 เมตร มีความสำคัญทั้งในเชิงการท่องเที่ยว และเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อมาถึงเกาะลอยจะมีทางแยกไปท่าเรือที่จะนำพาทุกท่านไปสู่เกาะสีชัง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และทางแยกอีกหนึ่งจะนำพาทุกท่านไปสู่ “วัดเกาะลอยศรีมหาราชา”เกาะลอย-ศรีราชา-13


มุมมองกว้างๆ ของ "เกาะลอย ศรีราชา" จากท้องทะเล


เกาะลอย-ศรีราชา-8 เกาะลอย-ศรีราชา-68 เกาะลอย-ศรีราชา-20 เกาะลอย-ศรีราชา-23

ใครอยากจะขึ้นเรือเมล์ข้ามฟากไปยัง "เกาะสีชัง" ต้องมาที่นี่     จากจารึกบนแผ่นหินของวัดเกาะลอยศรีมหาราชา กล่าวถึงวัดเกาะลอยไว้ว่า

     "วัดเกาะลอย" ได้ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.ใดไม่แน่ชัด แต่มาปรากฎตามบันทึกประวัติมีดังต่อไปนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2442 (ร.ศ.118) สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขณะดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนะพระบรมราชเทวี ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักศรีมหาราชา ในระหว่างที่ประทับอยู่นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาที่ศรีมหาราชาหลายวาระ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ขออาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา ณ วัดเกาะลอยฯ และได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดเสนาสนะขึ้นที่วัดเกาะลอยฯ เป็นที่พำนักสงฆ์ ต่อมาปี พ.ศ. ใดไม่ทราบ ที่พำนักสงฆ์เกาะลอย ได้รับพระราชทานวิสุงคมาสีมาเป็น “วัดเกาะลอยศรีมหาราชา”เกาะลอย-ศรีราชา-40 เกาะลอย-ศรีราชา-32 เกาะลอย-ศรีราชา-33 เกาะลอย-ศรีราชา-39

ทิวทัศน์หลากมุมภายใน "วัดเกาะลอย ศรีมหาราชา"


เกาะลอย-ศรีราชา-34 เกาะลอย-ศรีราชา-62

.........................เจ้าแม่กวนอิมทองคำ กับ หลวงพ่อทันใจ.........................

     

     ปัจจุบันนี้วัดเกาะลอยศรีมหาราชาได้มีการพัฒนาพื้นที่มากมายทั้งในส่วนของวัดเกาะลอย สำหรับภายในวัดเกาะลอยศรีมหาราชานั้น ทางวัดได้ทำการทำนุบำรุงรักษา และสร้างศาสนสถานเพิ่มขึ้นมากมาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเกาะลอย เช่นหลวงพ่อทันใจ เจ้าแม่กวนอิม พระอรหันต์จี้กง ท้าวมหาพรหม วิหารพระครูปริยัติวราทร (หลวงพ่อผิว ปนันโท) ฯลฯ

     สำหรับพื้นที่รอบนอกนั้นเป็น ส่วนของสวนสาธาณะเกาะลอย แบ่งสัดส่วนเป็นร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสวนพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงสวนเต่าทะเลของเทศบาลเมืองศรีราชาฯ (ที่ช่วยเหลือเต่าทะเลที่ติดมากับอวนของชาวประมง โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลและชาวประมง) ท่านจะได้เห็นเจ้าเต่าตัวน้อยทั้งเต่าตนุ และเต่ากระว่ายไปมาอย่างน่าเอ็นดูเกาะลอย-ศรีราชา-47 เกาะลอย-ศรีราชา-50

.........................บ่อเลี้ยงเต่าทะเล.........................


เกาะลอย-ศรีราชา-48 เกาะลอย-ศรีราชา-44

.........................ในสวนสาธารณะ "เกาะลอย".........................


    

     นอกจากนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่น จุดที่น่าสนใจของสวนสาธารณะของเกาะลอย นั้นคือ เก๋งจีนรูปแปดเหลี่ยมที่ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความสูงถึง 4 เมตร และผู้ติดตามเจ้าแม่กวนอิม แกะสลักโดยช่างฝีมือชาวจีน เสาของเก๋งจีนมีลวดลายปูนปั้นมังกร สร้างอยู่ติดริมทะเลมีความสวยงามทั้งประติมากรรม ทัศนียภาพและบรรยากาศ
ปัจจุบันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ได้จัดการก่อสร้างเสนาสนะ และศาสนสถานขึ้น เป็นที่เจริญตาเจริญใจก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้พบเห็น ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันปฏิสังขรณ์ เพื่อให้คงไว้ซึ่งศาสนสมบัติสืบไปเกาะลอย-ศรีราชา-22 เกาะลอย-ศรีราชา-25 

บน"วัดเกาะลอย ศรีมหาราชา" เป็นจุดชมทิวทัศน์จากมุมสูงที่สวยงาม
     เมื่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประทับอยู่ ณ ศรีมหาราชาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล จึงโปรดเกล้าให้พระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นธุระในการนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย มาประจำที่ศรีมหาราชา ท่านเจ้าคุณฯ จึงนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จฯ กราบเรียนเจ้าคณะมณฑลปราจีนในสมัยนั้นคือ พระราชมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส (ภายหลังเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) เพื่อขออาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา ณ วัดเกาะลอยฯ มีจำนวน 11 รูป มีพระครูพุทธกิจบริหาร (ภายหลังเป็นพระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย) และได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดเสนาสนะขึ้นที่วัดเกาะลอยฯ เป็นที่พำนักสงฆ์ ขั้นต้นมีกุฎิ 3 หลัง มีศาลา และโรงครัว ส่วนภัตตาหารที่นำมาถวายแด่พระสงฆ์ ได้มาโดยสมเด็จฯ ทรงพระราชทานเป็นประจำโดยมีทหารนำใส่เรือไปถวาย

     ต่อมาปี พ.ศ. ใดไม่ทราบ ที่พำนักสงฆ์เกาะลอย ได้รับพระราชทานวิสุงคมาสีมาเป็น “วัดเกาะลอยศรีมหาราชา” และได้รับพระราชทานกฐินหลวงเป็นประจำในขณะที่สมเด็จฯ ประทับอยู่ ณ ศรีมหาราชา

     ปัจจุบันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ได้จัดการก่อสร้างเสนาสนะ และศาสนสถานขึ้น เป็นที่เจริญตาเจริญใจก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้พบเห็น ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันปฏิสังขรณ์ เพื่อให้คงไว้ซึ่งศาสนสมบัติสืบไป
เกาะลอย-ศรีราชา-60 เกาะลอย-ศรีราชา-57 เกาะลอย-ศรีราชา-56 เกาะลอย-ศรีราชา-67

.....นานาสรรพสิ่งอันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.....
     การเดินทางสู่เกาะลอยศรีราชา : จากตัวเมืองชลบุรีมาตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางอำเภอศรีราชา เมื่อถึงอำเำภอศรีราชาให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางสู่ที่ว่าการอำเภอ ขับตรงไปจนสุดทาง ข้ามสะพานที่ยื่นออกไปในทะเล ปลายสะพานคือเกาะลอยศรีราชาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 บางแสน , อ่างศิลา , เขาสามมุข
อ.สัตหีบ
 หาดเตยงาม , หาดนางรอง นางรำ , เกาะขาม , บางเสร่
 เรือหลวงจักรีนฤเบศร-เรือหลวงสิมิลัน
อ.เกาะสีชัง
 เกาะสีชัง
อ.บางละมุง
 หาดพัทยา , หาดจอมเทียน , เกาะล้าน , วัดญาณฯ-เขาชีจรรย์ , เขาพัทยา ,
 วิหารเซียน , เมืองจำลอง , ปราสาทสัจธรรม , ตลาดน้ำสี่ภาค , อัลคาซ่าร์ ,
 โคลอสเซียม โชว์ , มายากลทักซิโด้ , พิพิธภัณฑ์ริปสีส์ เชื่อหรือไม่! ,
 ทิฟฟานี่ โชว์

 


โปรโมชั่นทัวร์และบัตรเข้าชมสถานที่/การแสดงอื่นๆ ในเขต จ.ชลบุรี ราคาพิเศษ !!
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์/ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด)


ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.   ทัวร์เกาะล้าน
650 - 2,590
2.   พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ ! : Ripley's Believe It or Not ! Museum
250 - 1,590
3.   สวนนงนุช
190 - 3,800
4.   พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีเทดดี้ : Teddy Bear Museum/Teddy Island Thailand
200 - 500
5.   อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา : Alcazar Cabaret Pattaya
280 - 1,000
6.   ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา : Tiffany Show Pattaya
550 - 1,600
7.   โคลอสเซียม พัทยา : Colosseum Show Pattaya
300 - 1,000
8.   สวนน้ำรามายณะ: Ramayana Water Park
900 - 1,190
9.   มายากลทักซิโด้ : Tuxedo Magic & Illusion Hall
200 - 900
10.  สวนเสือศรีราชา
170 - 450
11.  ปราสาทสัจธรรม
400 - 1,300
12.  อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา : Underwater World Pattaya
200 - 500
13.  โชว์โลมาพัทยา : Pattaya Dolphinarium
400 - 1,100
14.  โลมาโชว์ : Pattaya Dolphin World
300 - 2,500
15.  บ้านสุขาวดี
180 - 5,000
16.  Art In Paradise
200 - 400

 

 แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154