Custom Search
 


วัดญาณสังวราราม และเขาชีจรรย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

     วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

     สิ่งที่น่าสนใจ

     สิ่งสำคัญในพระอาราม
     .  พระอุโบสถ สร้างดัดแปลงจากแบบพระอุโบสถคณะรังษีวัดบวรนิเวศวิหาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาพระฤกษ์ สร้างเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓    ภายในประดิษฐานพระประธานมีพระนามว่า  สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์  ที่เศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธานสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเททองหล่อเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร   ส่วนพระอุโบสถคณะผู้สร้างวัดได้ร่วมใจกันสร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้นามนี้โดยมีความหมายว่า  พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระมหาจักรี   พระบรมธาตุเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระบรมราชวงศ์จักรี  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้าง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาพระฤกษ์สร้างเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.. ๒๕๓๐

     พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความสูง ๓๙ เมตร ฐานกว้าง ๓๙ เมตร ฐานชั้นล่างเป็นห้องโถงสำหรับการบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ   มีพระพุทธรูป ภปร. ปางประทานพรเป็นองค์พระประธาน  พร้อมโต๊ะหมู่บูชามีพระนามาภิไธยย่อ สว. ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงถวายไว้ ชั้นที่ ๒ เป็นโถงสำหรับที่ประชุมสงฆ์ เป็นที่ปฏิบัติสมาธิภาวนา  ชั้นที่ ๓ เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

     พระมหามณฑปพระพุทธบาท ภปร.สก. สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระบุญญาธิการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างบนยอดเขาแก้ว  ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งแกะสลักบนแผ่นศิลาทึบ ลักษณะพระมณฑปเป็นมณฑป ๒ ชั้น  ชั้นล่างแบ่งเป็นสองตอน  ส่วนที่ ๑ เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์  ส่วนที่ ๒ เป็นถังเก็บน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค  ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่  ที่องค์พระมณฑปประดับด้วยโมเสกสีทอง  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานจากโมเสกที่รื้อออกจากองค์พระเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อคราวปฏิสังขรณ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางศิลาพระฤกษ์เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.. ๒๕๒๗

     ศาลาอเนกกุศล สว.กว. สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระประธานประจำศาลาคือ พระพุทธชินราชสีหศาสดา  เป็นพระพุทธรูปที่ดัดแปลงจากแบบพระ ภปร. ปางประทานพร เป็นพระภปร. ปางสมาธิ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘

     ๕ศาลาอเนกกุศล มวก.สธ. สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระประธานประจำศาลาได้จำลองแบบจากพระไพรีพินาศที่ประดิษฐานอยู่ ณ ทักษิณชั้นบนของพระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวศวิหาร

     พระตำหนักทรงไทย ประกอบด้วยพระตำหนัก ๔ หลัง  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัด  เยื้องกับพระบรมธาตุเจดีย์ไปทางทิศเหนือเล็กน้อย  สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  สำหรับเป็นที่เสด็จประทับปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามพระราชอัธยาศัย

     ศาลานานาชาติ หรือ ศาลามังกรเล่นน้ำ เป็นศาลาขนาดเล็ก  ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ มี ๗ หลัง คือศาลาไทยภาคกลาง ศาลาไทยล้านนา ศาลาจีนหลังคามังกร ศาลาจีนหลังหงส์ ศาลาฝรั่ง ศาลาอินเดีย และศาลาญี่ปุ่น ศาลาแต่ละหลังแสดงถึงศิลปะสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาของชาติต่างๆ และแต่ละศาลามีรูปมังกรเล่นน้ำประดับเป็นสัญลักษณ์ทุกศาลา  อันเป็นสิ่งที่หมายถึง  น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกถ้วนหน้าแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ๘.   พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปแกะสลัก หน้าผาเขาชีจรรย์  สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชฯ ๕๐ ปี

     ที่มา : http://www.kammatthana.com

     ข้อแนะนำ

     และยังมีพระเจดีย์พุทธคยา จำลองแบบจากพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ให้ชมความงดงาม

     การเดินทาง

     จากหาดจอมเทียนไปตามถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าไปทางอ.สัตหีบ บริเวณหลัก กม.160 จะมีป้ายบอกทางไปวัด ไปตามทางอีกประมาณ 5 กม.จะถึงบริเวณวัด


 พระเจดีย์พุทธคยา วัดญาณสังวราราม-ชลบุรี เจดีย์พุทธคยา วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวราราม-ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พระเจดีย์พุทธคยา และ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์(ภาพที่ 1 และ 3 ตามลำดับ)

 วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
บรรยากาศโดยรอบภายในวัดญาณสังวราราม

 วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เส้นทางเดินภายในสวน และพระบรมราชานุสาวรีย์

 วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
สิงห์คู่บริเวณหน้าพระอุโบสถ

 วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์์ และพระอุโบสถภานนอก (ภาพที่ 2 และ 3)

 วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พระพุทธรูปในต้นไม้ สวนน้ำพุ และพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จย่า


     เขาชีจรรย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

     ชมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแกะสลักพระพุทธรูปบนเขาชีจรรย์เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมหาอุตตโมภาสศาสดา” หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดังมหาวชิระ

     การแกะสลักพระพุทธรูปเริ่มจากการระเบิดเจาะหินให้เป็นลายเส้นพระพุทธรูปปางมารวิชัย จากนั้นจึงประดับด้วยโมเสกสีทองดูเป็นประกายสวยงาม และสะท้อนให้เห็นพระพุทธรูปได้แต่ไกล นอกจากพระพุทธรูปสลักบนหน้าผาชีจรรย์อันงดงามแล้ว บริเวณโดยรอบหน้าผาจัดเป็นสวนพักผ่อน ตกแต่งด้วยมวลหมู่ไม้ เพิ่มความร่มเย็นให้กับผู้มาเยี่ยมชม


 พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ และบรรยากาศโดยรอบ

     การเดินทาง
     จากอำเภอเมืองมาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 มุ่งไปทางอำเภอสัตหีบ ผ่านชุมชนบ้านอำเภอประมาณหลักกม. 160-161 ให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปวัดญาณสังวราราม เมื่อถึงวัดญาณฯขับต่อไปอีกประมาณ 2 กม.จะถึงวิหารเซียน และขับไปอีกประมาณ 3 กม.จะถึงเขาชีจรรย์สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 อ่างศิลา , เขาสามมุข , บางแสน
อ.สัตหีบ
 หาดเตยงาม , หาดนางรอง นางรำ , เกาะขาม , บางเสร่
 เรือหลวงจักรีนฤเบศร-เรือหลวงสิมิลัน
อ.ศรีราชา
 เกาะลอย ศรีราชา
อ.เกาะสีชัง
 เกาะสีชัง
อ.บางละมุง
 หาดพัทยา , หาดจอมเทียน , เกาะล้าน , เขาพัทยา , ทิฟฟานี่ โชว์
 วิหารเซียน , เมืองจำลอง , ปราสาทสัจธรรม , ตลาดน้ำสี่ภาค , อัลคาซ่าร์ ,
 โคลอสเซียม โชว์ , มายากลทักซิโด้ , พิพิธภัณฑ์ริปสีส์ เชื่อหรือไม่! 

 


โปรโมชั่นทัวร์และบัตรเข้าชมสถานที่/การแสดงอื่นๆ ในเขต จ.ชลบุรี ราคาพิเศษ !!
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์/ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด)


ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.   ทัวร์เกาะล้าน
650 - 2,590
2.   พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ ! : Ripley's Believe It or Not ! Museum
250 - 1,590
3.   สวนนงนุช
190 - 3,800
4.   พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีเทดดี้ : Teddy Bear Museum/Teddy Island Thailand
200 - 500
5.   อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา : Alcazar Cabaret Pattaya
280 - 1,000
6.   ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา : Tiffany Show Pattaya
550 - 1,600
7.   โคลอสเซียม พัทยา : Colosseum Show Pattaya
300 - 1,000
8.   สวนน้ำรามายณะ: Ramayana Water Park
900 - 1,190
9.   มายากลทักซิโด้ : Tuxedo Magic & Illusion Hall
200 - 900
10.  สวนเสือศรีราชา
170 - 450
11.  ปราสาทสัจธรรม
400 - 1,300
12.  อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา : Underwater World Pattaya
200 - 500
13.  โชว์โลมาพัทยา : Pattaya Dolphinarium
400 - 1,100
14.  โลมาโชว์ : Pattaya Dolphin World
300 - 2,500
15.  บ้านสุขาวดี
180 - 5,000
16.  Art In Paradise
200 - 400

 

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154