Custom Search
 


ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

(ดูภาพด้านล่าง)

     นอกจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต่าง  ๆ และเกษตรกรรมต่าง ๆ ที่ทางอำเภอวังน้ำเขียวมีแล้วนั้น ไม้ดอกไม้ประดับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจของอำเภอวังน้ำเขียวเช่นกัน ดังที่ได้มีการจัดงานฟลอร่าแฟนตาเซีย หรือสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาอย่างสวนเบญจมาศคุณวิภา เป็นต้น สถานที่นี้แม้จะไม่ได้เป็นสถานที่เชิงสถานศึกษา แต่ก็มีบรรยากาศที่สวยงามรวมถึงมีดอกไม้สวย ๆ ให้ชมที่ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา”ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
...............กังหันลม , กิ่งก้าน และ ดอกใบ...............

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันหนึ่งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา     “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา” นั้นมีที่มาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ควรเน้นการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ดีกว่าที่จะมาซ่อมแซมรักษาในภายหลัง แต่การดูแลนั้นควรดูแลในรูปแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ จึงคิดสร้างสถานที่ที่จะตอบโจทย์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
....................ดอกไม้สีสันสดใสมากมาย.....................

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
มุมมองแบบกว้างไกลสุดสายตาของแปลงปลูกดอกเบญจมาศในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ     จนได้มาพบสถานที่เหมาะสมอยู่ที่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียวที่ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่น อากาศที่เย็นสบาย และอยู่ใกล้ความเป็นธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงได้ปรับปรุงอาคารที่เคยเป็นของสำนักการประถมศึกษาเก่าขึ้นมาจนกลายเป็น “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา” ขึ้นมา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
....................ภาพรวมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในอีกมุมหนึ่ง....................

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
....................สวนดอกไม้ , สระบัว และ บ้านพัก....................     ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com)  ของเราได้รู้จักกับ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา” โดยเจ้าหน้าที่ของวังน้ำเขียวซิตี้รีสอร์ทแนะนำมาว่า หากอยากดูดอกไม้สวย ๆ ก็สามารถมาชมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมาได้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
...............โฉมเอย.....โฉมงาม.....อร่ามแท้.....แลตะลึง...............     เมื่อมาถึงที่ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา” ก็มีคนมากพอดูทีเดียว เพราะนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมอบรม ที่มาจัดสัมมนาและพักผ่อน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา แห่งนี้ด้วย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ทิวทัศน์แบบนี้ ผู้สูงอายุต้องดีใจที่ได้มาเยือนอย่างแน่นอน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
..........มาลองดูภาพแปลงดอกเบญจมาศแบบกว้างไกลสุดสายตากันอีกครั้งนะ..........     ที่พักใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา มีทั้งแบบบ้านพักเดี่ยว บ้านพักรวม ห้องพักพัดลม ห้องพักแอร์ มากมาย (จากที่สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ที่พักมักจะเต็มเสมอ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดดังนั้นหากสนใจควรรีบติดต่อล่วงหน้า)               
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
อาคารแสดงนิทรรศการตั้งอยู่บนเนินที่รายล้อมรอบด้วยแปลงดอกเบญจมาศ     เนื่องด้วยเหตุนี้เอง ทางทีมงานจึงไม่พลาดโอกาสเดินชม ภายในบ้านพักบางส่วนเพื่อสำรวจไว้เผื่อคราวหน้าถ้าทางทีมงานของเรามีโอกาสที่จะได้มาเที่ยวที่วังน้ำเขียวอีก “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา” ก็เป็นที่หมายอีกแห่งที่จะลองมาพักดูศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ตกเย็นแล้ว..........เดินดูดอกไม้เพลินๆ จนลืมเวลาไปเลย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
...............บรรยากาศซึ่งชวนให้รู้สึกสบายใจ...............


 
     ออกนอกลู่นอกทางไปมาก เกือบจะลืมจุดมุ่งหมายที่ตั้งในจะมาชมดอกไม้ที่ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน จ.นครราชสีมา” ซะแล้ว บรรยากาศของศูนย์นั้นเต็มไปด้วยดอกไม้มากมาย ดอกไม้เบญจมาศหลากสายพันธุ์ สารพัดสี ถูกปลูกลงบนพื้นที่เรียงกันอย่างสวยงามเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้สีรุ้งเลยทีเดียว และมีการจัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ดึงดูดความสนใจให้ถ่ายรูป เช่นหัวใจสีแดง ดอกไม้จัดเป็นดอกไม้ ฯลฯ แต่งเติมความกระตือรือร้นด้วยกังหันลมที่ดูเหมือนจะหมุนเกือบตลอดเวลา และยังมีความชุ่มฉ่ำจากแม่น้ำใสไหลเย็นผ่านกลางศูนย์ฯศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ดวงอาทิตย์.....ขุนเขา.....สายหมอก.....และ.....ดอกไม้     นอกจากนี้บริเวณที่เต็มไปด้วยนานาดอกไม้แล้วนั้นยังมีประติมากรรมทางพุทธศาสนา และอาคารแสดงนิทรรศการ (สามารถเข้าห้องน้ำได้ที่นี่) และพักผ่อนหลบแดดชั่วคราวได้อีกด้วย
เมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงเย็นแล้วก็ปักหลักชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางวิวภูเขาและดอกไม้ ได้อีกหนึ่งความประทับใจก่อนจะหมดวัน   
สายัณห์สวัสดิ์.....ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
     สอบถามข้อมูลรายละเอียดและการเดินทาง โทรศัพท์ติดต่อ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน  อ.วังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์.08-6460-6729,08-4361-8993 หรือ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.นม. โทรศัพท์. 0-4424-6890, 0-4424-6188 หรือที่เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน

 

สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.สีคิ้ว
อ.เมือง
อ.พิมาย
อ.โชคชัย
อ.ปากช่อง
อ.ปักธงชัย
อ.วังน้ำเขียว 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154