Custom Search
 


วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
(ดูภาพด้านล่าง)
     “ไวน์ (Wine)” คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งได้มาจากกระบวนการหมักบ่มผลไม้ ข้าว หรือพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆ แต่โดยปกติจะใช้ “องุ่น” เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต คนส่วนใหญ่จึงรู้จักไวน์ในฐานะของ “เหล้าองุ่น(ในต่างประเทศหากใช้คำว่า “wine” เฉยๆ จะหมายถึง “เหล้าองุ่น” แต่กรณีที่ต้องการเอ่ยถึงไวน์ซึ่งได้มาจากกระบวนการหมักบ่มวัตถุดิบชนิดอื่นๆ จะต้องใส่ชื่อวัตถุดิบชนิดนั้นๆ นำหน้าคำว่า “wine” เช่น peach wine , blackberry wine , apple wine , barley wine , ginger wine เป็นต้น) และหากพูดถึงแหล่งผลิตไวน์คุณภาพดี รสชาติเยี่ยม เปี่ยมไปด้วยกลิ่นไออันชวนหลงใหลแล้วล่ะก็ คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่นึกถึง “ประเทศฝรั่งเศส” ประเทศซึ่งมีการผลิตและบริโภคไวน์มากเป็นอันดับที่ 1 ของโลก

     สำหรับประเทศไทยเองก็มีการเพาะปลูกไร่องุ่นเพื่อทำการผลิตไวน์อยู่ในพื้นที่สำคัญๆ หลายแห่งไม่ว่าจะเป็น อ.ภูเรือ จ.เลย , อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี , อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นต้น โดยพื้นที่แต่ละแห่งก็จะให้ผลผลิตองุ่นที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพดิน ฟ้า อากาศ ปริมาณน้ำฝน และส่งผลต่อรสชาติ กลิ่น รวมถึงคุณภาพของไวน์ที่ผลิตได้จากท้องถิ่นนั้นๆ (ในประเทศฝรั่งเศสยังมีการจัดแบ่งประเภทของไวน์ออกเป็นชนิดย่อยๆ อีกตามพื้นที่การผลิด , ผู้ผลิต และปีที่ผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อรสชาติ กลิ่น รวมถึงคุณภาพของไวน์ได้)   วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ด้านหลังโรงบ่มไวน์สไตล์ฝรั่งเศส "Chateau des Brumes (ชาโต เดอ บรูมส์ : ปราสาทในม่านหมอก)"
และด้านข้างอาคารโรงนาเก่าของวิลเลจฟาร์มฯ (Village Old Barn)     ดังที่หลายๆ คนอาจจะเคยทราบมาก่อนแล้วว่า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะของแหล่งโอโซน (Ozone) อันดับ 7 ของโลก มีทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย และมีหมอกจางๆ ในช่วงเช้าตรู่เกือบตลอดทั้งปี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในเขตประเทศไทยซึ่งมีสภาวะแวดล้อมอันเหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกองุ่นสายพันธุ์ดีเพื่อใช้ในการผลิตไวน์ชั้นเลิศ ด้วยเหตุนี้เอง “วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery)” ไร่องุ่นและโรงผลิตไวน์สไตล์ฝรั่งเศสจึงได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ “ที่ราบสูงโคราช” อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     “วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery)” ก่อกำเนิดขึ้นจากแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรไปพร้อมๆ กันกับคำนึงถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพยายามเก็บรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่นอกพื้นที่เพาะปลูกเอาไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงก่อสร้างอาคารต่างๆ ขึ้นอย่างกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์รอบข้าง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้บรรยากาศโดยรวมของวิลเลจฟาร์มฯ ยังสามารถคงความร่มรื่นและสวยงามของแมกไม้ที่รายรอบเอาไว้ได้ แตกต่างจากไร่องุ่นหลายๆ แห่งในประเทศไทย  

     .........ณ จุดแรกเริ่ม....... พื้นที่การเกษตรดั้งเดิมของ “วิลเลจฟาร์ม” ใช้เพาะปลูกเพียงแค่ “ข้าวโพดหวาน” และ “มันฝรั่ง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ผู้มาเยือนและกลุ่มเพื่อนๆ จากประเทศฝรั่งเศสได้แวะเข้ามาเยี่ยมวิลเลจฟาร์มพร้อมทั้งให้คำแนะนำเชิงกระตุ้นว่าน่าจะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์ เนื่องจากวิลเลจฟาร์มตั้งอยู่ในเขตซึ่งมีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นองุ่นสายพันธุ์ดี (ที่ใช้ผลิตไวน์) ในระยะยาว หลังจากนั้นเพียงแค่ 1 ปี (ปี พ.ศ. 2542) ต้นองุ่นชุดแรกของวิลเลจฟาร์มก็เริ่มให้ผลผลิต นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการพัฒนาจาก “วิลเลจฟาร์ม” มาสู่ “วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery)” ดังที่เป็นอยู่เช่นในปัจจุบัน
วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
....................ต้นองุ่น กับ พวงองุ่น....................

วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

มุมมองแบบกว้างไกลสุดสายตาของไร่องุ่นภายใน
"วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery)"

     อาคารโรงบ่มไวน์สไตล์ฝรั่งเศส “Chateau des Brumes (ชาโต เดอ บรูมส์ : ปราสาทในม่านหมอก)” ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจการผลิตไวน์อันประณีตละเอียดอ่อน การผลิตไวน์ของวิลเลจฟาร์มฯ นั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงค่ำคืนของฤดูเก็บเกี่ยวอันเยียบเย็น พวงองุ่นจะถูกตัดด้วยมือแล้วคัดเลือกเฉพาะองุ่นที่มีคุณภาพดีที่สุดนำเข้าสู่กระบวนการผลิตไวน์ องุ่นที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพเสร็จเรียบร้อยจะถูกนำมาบดและผ่านกระบวนการคัดก้านออก หลังจากจบกระบวนการคัดก้าน องุ่นซึ่งถูกบดจะถูกส่งต่อลงไปยังถังหมักเชื้อยีสต์ที่ประกอบขึ้นจากโลหะปลอดสนิม (stainless steel) เพื่อพัฒนากลิ่นและรสชาติ ภายหลังจากที่กระบวนการหมักเสร็จสมบูรณ์องุ่นจะถูกนำมารีดไวน์ออกด้วยเครื่องหีบแบบดั้งเดิม ไวน์ที่ได้จากกระบวนการหีบจะถูกกรองอย่างนุ่มนวลแล้วรินลงสู่ถังไม้โอ๊คซึ่งนำเข้าโดยตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเพื่อบ่มกลิ่นรส (คุณลักษณะของไวน์นอกจากจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกองุ่น , สายพันธุ์องุ่นที่ใช้ , กระบวนการคัดคุณภาพ , การหมัก , การหีบ และการกรองแล้ว ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของถังไม้โอ๊คที่ใช้บ่มไวน์ด้วย กลิ่นรสไม่พึงประสงค์บางอย่างอาจเกิดขึ้นจากการใช้ถังไม้โอ๊คด้อยคุณภาพในการบ่มไวน์) การกรองซ้ำอีกเพียงเล็กน้อยและการเปิดรินไวน์ออกจากถังไม้โอ๊คอย่างแผ่วเบาเพื่อทดสอบกลิ่นรสเป็นครั้งคราวจะถูกกระทำเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อเก็บรักษาคุณลักษณะเฉพาะของไวน์เอาไว้ ก่อนที่จะทำการบรรจุไวน์ซึ่งบ่มกลิ่นรสได้ที่ลงสู่ขวดเป็นขั้นตอนสุดท้าย
วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ชั้นวางขวดไวน์.....อ่างเก็บน้ำ.....บ่อแบบโบราณ.....เคาน์เตอร์บาร์

วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
บรรยากาศสบายๆ คล้ายๆ กับชนบทในประเทศฝรั่งเศส     ทุก ๆ ปีในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวองุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไวน์จากฝรั่งเศส “Jacques Bacou (ฌาค บาคู)” พร้อมทีมงานของเขาจะเดินทางมายังวิลเลจฟาร์มฯ เพื่อตรวจตรา ควบคุม ดูแลทั้งเรื่องการเก็บเกี่ยวและการผลิตไวน์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไวน์จากโรงบ่ม “Chateau des Brumes” ของวิลเลจฟาร์มฯ คือ ไวน์คุณภาพชั้นยอดระดับแนวหน้าของประเทศไทย

     สำหรับผู้ซึ่งมีนโยบายส่วนตัว “ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ทางวิลเลจฟาร์มฯ เขาฝากกระซิบมาว่าน่าจะลองชิม “น้ำองุ่น 100%” ที่วางขายอยู่ ณ จุดจำหน่ายสินค้าจากไร่บริเวณ “อาคารโรงนาเก่า (Village Old Barn)” ดูสักหน่อย รับรองรสชาติเข้มข้นถึงใจแน่นอน (ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมมีโอกาสได้ทดลองชิมมาแล้ว ขอบอกว่ารสชาติเข้มข้นมากจริงๆ ครับ)

     “อาคารโรงนาเก่า (Village Old Barn)” คือ อาคารซึ่งถือได้ว่าเป็นแกนกลางหลักของวิลเลจฟาร์มฯ เป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร , ร้านจำหน่ายสินค้า – ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไร่ , ห้องสมุด , แผนกต้อนรับ รวมถึงห้องพักของวิลเลจฟาร์มฯ บางส่วนก็ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ภายในอาคารโรงนาเก่าหลังนี้

     สถาปัตยกรรมของอาคารโรงนาเก่า (Village Old Barn) ถูกออกแบบให้มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับอาคารโรงนาแบบดั้งเดิมในชนบทของประเทศฝรั่งเศส ใช้ไม้จริงประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างต่างๆ เกือบทั้งหลัง พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในตัวอาคารเปิดโล่งรับสายลมเย็นที่พัดโชยโบกผ่านเข้ามาเป็นระยะๆ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามานั่งปล่อยอารมณ์สบายๆ ท่ามกลางสายหมอกในยามเช้า รับประทานอาหารกลางวันไปพร้อมๆ กับชมทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติที่รายล้อมรอบข้าง หรือจะดื่มด่ำไปกับไวน์ชั้นเลิศในขณะที่ละเลียดอาหารรสล้ำภายใต้แสงดาวอันสุกสกาวยามค่ำคืน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกซึ่งน่าจะช่วยให้คุณผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการงานที่รุมเร้ามาก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีวิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
จุดชมทิวทัศน์ความสูง 500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
กับ มุมพักผ่อนกลางแจ้งเล็กๆ     นักท่องเที่ยวซึ่งต้องการจะสัมผัสกับบรรยากาศของไร่องุ่น – โรงผลิตไวน์สไตล์ฝรั่งเศสอย่างดูดดื่ม
และนอนหลับพักผ่อนไปพร้อมๆ กับสูดอากาศบริสุทธิ์ของแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก “อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา” จนชุ่มปอด ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) แนะนำว่าให้ใช้บริการ “Farm Stay” ของวิลเลจฟาร์มฯ ที่นี่เขามีห้องพักสวยๆ หลากรูปแบบหลายสไดล์ให้เลือก พร้อมชื่นใจยามแรกเข้าพักด้วยเครื่องดื่มต้อนรับเป็นน้ำองุ่นแท้ 100 % จากไร่ และบริการอาหารเช้า – ค่ำอีก 2 มื้อ (ฟรี !! บริการไวน์.....พร้อมอาหารมื้อค่ำ) นอกจากนี้หากเลือกเข้าพัก ณ วิลเลจฟาร์มฯ ในช่วงเวลาบ่ายวันเสาร์ นักท่องเที่ยวยังจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบไวน์ (Wine Tasting Program) ชนิดต่างๆ อีกด้วย
                  
     ในยุคสมัยปัจจุบันที่กิจวัตรประจำวันของผู้คนจำนวนมากเต็มไปด้วยเรื่องราวของการแข่งขันชิงดีชิงเด่น , ความเร่งรีบ และความเครียดจากการทำงานราวกับเครื่องจักร จนแทบจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรื่นรมย์แห่งชีวิต คงจะดีไม่น้อยหากได้เดินทางไปพักผ่อนยังสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนของธรรมชาติที่รายรอบ ได้ลองลิ้มชิมอาหารและเครื่องดื่มรสเลอเลิศล้ำ ได้จดจำวันคืนอันเนิบช้า ณ ห้วงเวลาสำคัญกับคนที่คุณรัก ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเชื่อว่า “วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery)” อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนทางเลือกซึ่งช่วยให้คุณสัมผัสได้ถึงความงดงามและความรื่นรมย์แห่งชีวิตอีกครั้ง
วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
...............ความสวยงามภายในอาคารโรงนาเก่า (Village Old Barn)...............

วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หัวใจของ "วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery)" ตั้งอยู่ ณ อาคารหลังนี้     การเดินทางสู่วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่
(Village Farm & Winery) :
     รถยนต์ส่วนบุคคล จาก รพ.วังน้ำเขียว (ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ประมาณ กม.ที่ 71 – 72) ขับรถมุ่งหน้าไปทาง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีประมาณ 4 – 5 กม. พบสามแยกให้เลี้ยวซ้าย (ให้สังเกตว่าก่อนถึงทางแยกจะมีป้ายรีสอร์ทหลายแห่งปักอยู่บนไหล่ทาง รวมถึงมีป้าย “Village Farm & Winery” ชี้ไปทางซ้ายมือด้วย ทางแยกนี้จะตั้งอยู่ก่อนถึงทางแยกเข้าตลาดสินค้าชุมชนบ้านบุไผ่) ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านเส้นทางลูกรังช่วงสั้นๆ ไม่ไกลนักก็จะถึง “วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่
     รถประจำทาง ไม่มีรถประจำทางวิ่งระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายใน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นักท่องเที่ยวต้องเช่าเหมารถปิคอัพเที่ยวเอง

     ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสม : สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู แต่ช่วงเวลาที่วิลเลจฟาร์มมีความสวยงามมากที่สุด คือ ปลายฤดูฝน – ต้นฤดูหนาว นอกจากนี้ยังมีเทศกาลไวน์และดนตรีฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายน , เทศกาลปีใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคม และเทศกาลเก็บเกี่ยวองุ่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ด้วย

     กรณีนักท่องเที่ยวต้องการจะเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบไวน์ (ฟรี !! เฉพาะผู้ที่เข้าพัก ณ วิลเลจฟาร์มฯ) พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไวน์ในโรงบ่มสไตล์ฝรั่งเศส  “Chateau des Brumes (ชาโต เดอ บรูมส์)” แนะนำว่าให้เลือกใช้บริการ “Farm Stay” และข้าพัก ณ วิลเลจฟาร์มฯ ในช่วงบ่ายวันเสาร์จะมีวิทยากรนำชมสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องราวน่ารู้ของไวน์ให้นักท่องเที่ยวฟังตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป (ในวันอาทิตย์ไม่มีโปรแกรมทดสอบไวน์ , ไม่มีการเปิดโรงบ่ม “Chateau des Brumes” และไม่มีวิทยากรนำชมสถานที่ต่างๆ ครับ)

     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : Farm Stay” วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ , ไวน์กับผลต่อสุขภาพ

     ขอขอบคุณ : เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของวิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery) ทุกๆ ท่าน
     หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล “วิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm & Winery)” เมื่อเดือน ก.พ. 2554


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.สีคิ้ว
อ.เมือง
อ.พิมาย
อ.โชคชัย
อ.ปากช่อง
อ.ปักธงชัย
อ.วังน้ำเขียว


 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154