ล่องเรือแม่น้ำปิง_จ.เชียงใหม่_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_Mae_Ping_River_Cruise
 
 
Custom Search
 


ล่องเรือแม่น้ำปิง
จ.เชียงใหม่ : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์
Mae Ping River Cruise

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รับทันที ! โปรโมชั่นส่วนลด “ล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์” ราคาพิเศษ !
เฉพาะผู้ที่ติดต่อสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line ID ในกรอบทางด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.2564 ครับ/ค่ะ

      น้ำ คือ องค์ประกอบสำคัญและถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสิ่งมีชีวิต ดังเช่นคำกล่าวที่คุ้นหูกันดีว่า “ที่ใดมีน้ำ ที่นั่นมีชีวิต” ด้วยเหตุนี้เราจึงสังเกตเห็นได้ไม่ยากว่า แหล่งอารยธรรมสำคัญต่างๆ ของโลกในอดีต มักจะตั้งอยู่โดยรอบบริเวณอาณาเขตซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ อาทิเช่น อารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งถือกำเนิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรทีส, อารยธรรมอียิปต์ซึ่งก่อสร้างรากฐานขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ หรืออารยธรรมจีนซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็นต้นล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_64 ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_9 ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_56 ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_65


..........หลายมุมมองของ แม่น้ำปิง สายน้ำแห่งชีวิตของเมืองเชียงใหม่..........

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_17


...................................เรือกลางน้ำ...................................     แม่น้ำปิง : สายน้ำแห่งชีวิตของเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

     .....ในส่วนของประเทศไทย.....หากลองสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตย้อนรอยกลับไปยังยุคสมัยของอาณาจักรสุโขทัย, กรุงศรีอยุธยา  เรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ เราก็จะทราบได้ทันทีว่าทั้งหัวเมืองสำคัญๆ รวมถึงเมืองหลวงของอาณาจักรต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนทำเลอันเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านด้วยกันเกือบทั้งหมด (ยกตัวอย่างเช่น อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำยม, เมืองสองแควพิษณุโลกมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยไหลผ่าน, กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น) และถ้าจะกล่าวถึง “เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” อันเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแล้ว.....แม่น้ำปิง ก็เปรียบได้กับเส้นเลือดสายหลักที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตของผองชนซึ่งพำนักอาศัยทำมาหากินอยู่ในเมืองอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมอันงดงามละมุนละไมแห่งนี้ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_14


....................เบื้องหน้า ท่าเรือวัดชัยมงคล จ. เชียงใหม่....................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_12


...............สถานที่แห่งนี้ คือ จุดเริ่มต้นในการล่องเรือ แม่ปิงริเวอร์ครุยส์...............     แม่น้ำปิงเป็นคำเรียกในภาษากลาง แต่สำหรับชาวล้านนาแล้วจะเรียกสายน้ำใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเชียงใหม่นี้ว่าแม่ปิง, น้ำปิง หรือน้ำแม่ปิง ตามลักษณะภาษาดั้งเดิมของท้องถิ่น ซึ่งหากเราได้ลองศึกษาลึกลงไปแล้วก็จะค้นพบว่าลักษณะวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาแต่โบราณนั้นจะให้ความเคารพนับถือน้ำว่ามีฐานะเปรียบประดุจดั่งมารดาผู้ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิต ดังจะเห็นได้จากชื่อตำบลและอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่า “แม่” ต่างก็ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงชื่อของลำน้ำสายต่างๆ ที่ชาวล้านนาได้ใช้อาศัยพึ่งพิงทั้งสิ้น (เช่น แม่ริม, แม่แตง, แม่แจ่ม, แม่ทา, แม่วาง, แม่จัน, แม่อาย, แม่สะเรียง, ฯลฯ)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_34


....................ทิวทัศน์บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในวันเวลา....................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_42


สะพานนวรัฐ.....สะพานซึ่งได้รับการตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นการถวายเกียรติ
แด่ "เจ้าแก้วนวรัฐ"ผู้ปกครองนครเชียงใหม่ในฐานะ "เจ้าหลวง" องค์สุดท้าย     ต้นน้ำแม่ปิงมีจุดกำเนิดอยู่บริเวณดอยถ้วย อำเภอเชียงดาว แล้วไหลลงมาผ่านหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ (รวมถึงไหลผ่านอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยครับ) ต่อออกไปยังจังหวัดลำพูน แล้วเข้ารวมกับแม่น้ำวังที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จากนั้นจึงไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชร จนกระทั่งไปบรรจบกับแม่น้ำน่านบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นต้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมความยาวของแม่น้ำปิงราว 658 กิโลเมตร โดยระหว่างเส้นทางการไหลของแม่น้ำปิงก็ยังคงมีลำน้ำสายย่อยๆ ไหลเข้ามาสมทบบรรจบอีกหลายสาย (เช่น แม่น้ำแตงไหลเข้ามารวมกับแม่น้ำปิงที่ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง, แม่น้ำแจ่มไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำปิงบริเวณสบแจ่ม อำเภอฮอด เป็นต้น)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_47


.........................น้ำนิ่ง....................ไหลลึก.........................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_49


.........................อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.........................     .....ในอดีต.....ก่อนที่จะมีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟสายเหนือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แม่น้ำปิงถือได้ว่าเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญซึ่งเชื่อมต่อการเดินทางตั้งแต่เมืองเชียงใหม่ลงมาจนถึงปากน้ำโพ (จังหวัดนครสวรรค์) และยังสามารถล่องใต้ตามแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครได้ด้วย ครั้นเมื่อกาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป วิถีทางในการคมนาคมต่างๆ ก็เจริญรุดหน้าขึ้น ทั้งการเดินทางโดยรถไฟ, รถยนต์ หรือแม้แต่เครื่องบิน ส่งผลให้ความนิยมต่อการเดินทางโดยใช้เรือล่องแม่น้ำปิงค่อยๆ ลดน้อยถอยลงตามลำดับล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_72


.........................The River Market Restaurant.........................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_22


....................ถ้าสังเกตให้ดีๆ ก็จะมองเห็น "ขัวเหล็ก" อยู่ไกลลิบๆ....................     แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) : เรือล่องแม่น้ำปิงยอดนิยมของ จ.เชียงใหม่

     ถึงแม้ว่าปัจจุบันการขนส่งหรือการค้าขายโดยอาศัยเส้นทางคมนาคมในแม่น้ำปิงจะด้อยความสำคัญลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับกาลอดีต หากแต่กิจกรรมล่องเรือเพื่อการท่องเที่ยวชมความงดงามริมสองฟากฝั่งแม่น้ำปิงใน จ.เชียงใหม่ ก็กลับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวันวาน และในครั้งนี้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) จะขอนำทุกๆ ท่านไปทำความรู้จักกับ “แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise)” เรือล่องแม่น้ำปิงที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของ จ.เชียงใหม่ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_74


..............................อีกมุมของ "สะพานนวรัฐ"..............................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_91


........................................วันฟ้าใสของลำน้ำปิงในฤดูหนาว........................................     แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่ให้บริการล่องเรือชมความงดงามริมสองฟากฝั่งแม่น้ำปิงในเขตตัวเมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีบริการล่องเรือทั้งในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. (เรือออกล่องทุกๆ 1 ชม.) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะล่องเรือเพียงแค่อย่างเดียวหรืออาจจะล่องเรือแล้วไปนั่งพักรับประทานอาหารที่ บ้านชาวนา (Thai Farmer’s House) เป็น ข้าวซอย หรือ อาหารไทยชุด ก็สามารถทำได้ การล่องเรือแม่น้ำปิงในช่วงเวลากลางวันนี้จะใช้เวลารวมกันประมาณ 2 ชม. และช่วงหัวค่ำแม่ปิงริเวอร์ครุยส์จะเปิดให้บริการล่องเรืออีกครั้งในเวลา 18.30 น. (.....ช่วงหัวค่ำ.....บริการล่องเรือแม่น้ำปิงจะเป็นแบบ Dinner Cruise วันละ 1 เที่ยว พร้อมรับประทานอาหารไทยชุดบนเรือเท่านั้นครับ) โดยใช้ระยะเวลาในการล่องเรือยามค่ำคืนราว 1 ½ ชม.ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_63


........................................ริมปิง คอนโดมิเนียม........................................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_29


......................... ตึกริมแม่น้ำของ "โรงแรมเพชรงาม".........................     ประเภทของเรือล่องแม่น้ำปิงซึ่งให้บริการโดยแม่ปิงริเวอร์ครุยส์นั้นจะมีตั้งแต่เรือหางยาวลำเล็ก (ขนาด 3 ที่นั่ง) ซึ่งเหมาะกับคู่รักที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เรือเอี่ยมจุ๊นที่ต่อขึ้นจากไม้สักโบราณ (ขนาด 16 ที่นั่งและ 24 ที่นั่ง) ซึ่งใครๆ เห็นแล้วก็ต้องอยากลองนั่งดูสักครั้ง เพราะให้ความรู้สึกคล้ายกับการล่องเรือท่องไปในห้วงเวลาแห่งวันเก่า หรือในกรณีที่นักท่องเที่ยวรวมตัวกันเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ในลักษณะของบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานราชการ แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ก็ยังมีเรือเหล็กท้องแบนขนาดใหญ่ (ขนาด 48 ที่นั่ง) ที่สามารถจะตระเตรียมเอาไว้คอยให้บริการได้อีก 2 – 3 ลำตามความเหมาะสมล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_57


..............................เงาสะท้อน ตอนเวลาสาย..............................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_76


........................................บ้านเล็กริมแม่ปิง........................................     .....สำหรับการล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ในช่วงเวลากลางวัน.....ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเลือกใช้บริการล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำปิงเพียงแค่อย่างเดียว หรือจะเลือกล่องเรือพร้อมรับประทานข้าวซอย/อาหารไทยชุด สิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนในทุกๆ กลุ่มจะได้รับเหมือนๆ กันเมื่อเดินทางมาถึงบ้านชาวนาซึ่งเป็นจุดแวะพักเรือก็คือ น้ำสมุนไพรต้อนรับรสหวานอ่อนๆ และมีของว่างเป็นผลไม้สดตามฤดูกาลคนละ 1 จาน แต่นักท่องเที่ยวที่เลือกรับประทานข้าวซอย/อาหารไทยชุดก็จะมีอาหารตามประเภทที่เลือกไว้ล่วงหน้าเสิร์ฟมาพร้อมๆ กันด้วย (สำรับอาหารไทยชุดจะประกอบไปด้วยรายการอาหาร 5 อย่าง ได้แก่ ปอเปี๊ยะทอด ผัดเปรี้ยวหวานปลา ต้มยำกุ้ง ผัดผักรวม ผลไม้สดตามฤดูกาล สำรับอาหารดังกล่าวนี้เป็นอาหารไทยชุดซึ่งจะเหมือนกันทั้งการล่องเรือในช่วงเวลากลางวันและ Dinner Cruise ในช่วงหัวค่ำครับ) ส่วนบริการล่องเรือในช่วงหัวค่ำจะเป็นการล่องเรือชมทิวทัศน์ไปพร้อมๆ กับรับประทานอาหารบนเรือ (ไม่ได้รับประทานอาหารที่บ้านชาวนาเหมือนกับการล่องเรือในช่วงเวลากลางวันครับ)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_95


...............พอได้มาเห็นภาพนี้แล้วก็นึกอยากจะฟังเพลง "ล่องแม่ปิง" ขึ้นมาเลย...............

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_51


.........................แนวกำแพงสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา.........................     เส้นทางล่องเรือช่วงกลางวันของแม่ปิงริเวอร์ครุยส์จะเริ่มต้นจากท่าน้ำภายใน วัดชัยมงคล .เชียงใหม่ (นอกจากในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก็ยังมีวัดซึ่งใช้ชื่อ “วัดชัยมงคล” ตั้งอยู่ในอีกหลายๆ จังหวัด ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนบทความจึงขออนุญาตระบุชื่อจังหวัดต่อท้ายชื่อวัดเอาไว้เพื่อป้องกันความสับสนครับ) ล่องขึ้นเหนือผ่านสะพานและสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆ ริมแม่น้ำปิงหลากหลายแห่งเรื่อยไปจนกระทั่งถึง บ้านชาวนา (Thai Farmer’s House) สถานที่ถ่ายทำฉากเปิดตัวการกลับมาของ “จอห์น แรมโบ้ : John Rambo(นำแสดงโดย “ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน : Sylvester Stallone”) ในภาพยนตร์ต่างประเทศชื่อดังเรื่อง “แรมโบ้ 4 : Rambo 4” ซึ่งเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์จะจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวได้แวะพักชมพิพิธภัณฑ์บ้านชาวนาพร้อมกับรับประทานอาหารเป็นเวลาประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงล่องเรือย้อนลงใต้มาตามเส้นทางเดิมกลับสู่ท่าน้ำวัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_109


ไม่แน่ใจว่าเรือนหลังเล็กๆ ริมแม่น้ำปิงแห่งนี้
จะใช่เรือนประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือไม่ ?

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_89


...................................กลุ่มอาคารพาณิชย์...................................     ส่วนเส้นทางล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ในช่วงหัวค่ำจะมีจุดตั้งต้นที่แตกต่างไปจากเส้นทางการล่องเรือในช่วงเวลากลางวัน กล่าวคือ เรือจะเริ่มออกล่องจากท่าน้ำหน้าบ้านชาวนาลงใต้ตามทิศทางการไหลของแม่น้ำปิงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงหน้าวัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ จากนั้นเรือก็จะกลับลำล่องขึ้นเหนือย้อนตามเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่บ้านชาวนา โดยนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารไทยชุด พร้อมชมทิวทัศน์แสงสีริมแม่น้ำปิงยามราตรีในบรรยากาศที่แตกต่างจากช่วงกลางวันเป็นระยะเวลาราว 1 ½ ชม.

     ในย่อหน้าลำดับถัดไปทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมจะขออนุญาตพาคุณผู้อ่านทุกๆ ท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่สำคัญๆ ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำปิงที่เรือแม่ปิงริเวอร์ครุสย์จะล่องผ่านล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_100


...................................เรือลำเลียงรุ่นเก่า...................................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_104


..........................ย่านชานเมืองที่ยังคงสงบงาม..........................     สถานที่สำคัญบนเส้นทางการล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์

     1. วัดชัยมงคล .เชียงใหม่ : บริเวณท่าเรือริมแม่น้ำปิงภายในวัดแห่งนี้ คือ จุดเริ่มต้นล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ในช่วงเวลากลางวัน เดิมทีวัดแห่งนี้เป็นวัดเม็ง (เม็ง : บรรพบุรุษของชาวมอญ เคยตั้งรกรากอยู่ทางตอนเหนือของแหลมอินโดจีน) มีชื่อเรียกว่า “วัดมะเลิ่ง”.....กาลต่อมา.....ท่าเรือริมแม่น้ำปิงภายในบริเวณวัดได้ถูกใช้เป็นสถานที่ลงเรือของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งจะล่องเรือลงไปกรุงเทพฯ อยู่เป็นประจำ “เจ้าดารารัศมี” พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงได้ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้ใหม่เป็น “วัดชัยมงคล”ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_119


ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์เรื่อง Rambo 4 แล้วจำตอนที่พระเอกกำลังขึ้นจากเรือ
ในช่วงต้นเรื่องได้..........ก็น่าจะคุ้นๆ กับภาพทิวทัศน์เบื้องหน้านี้

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_148


...................................ตกปลาเวลาเช้า...................................     .....เมื่อครั้งอดีต.....อุโบสถของวัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ เคยตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้นพอถึงฤดูน้ำหลากก็จะมีท่อนซุงไหลมาชนอุโบสถทำให้พระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถทำสังฆกรรมได้ ด้วยเหตุดังกล่าว “ครูบาดวงแก้ว” จึงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา (วิสุงคามสีมา : บริเวณอันเป็นเขตของวัดที่พระราชทานเพื่อสร้างอุโบสถ) และมีการปลูกสีมา (สีมา : เขตพื้นที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์) ฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2479 ทำให้อุโบสถกับวิหารถูกสร้างทับซ้อนเป็นหลังเดียวกันและยังคงสภาพดังกล่าวมาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_140


.............................................วิถีชาวบ้าน.............................................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_143

.............................................ระเบียงริมน้ำปิง.............................................     ภายในวิหารของวัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐลงรักปิดทองเป็นองค์พระประธาน ประดิษฐานอยู่บนธรรมาสน์ไม้สักแกะสลักรูปนาค 7 เศียร ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 นอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปไม้สักปางเปิดโลกที่อัญเชิญมาจากวัดกิตติประดิษฐานอยู่ด้วย ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันสำคัญทางศาสนาพุทธต่างๆ จะมีประชาชนเดินทางมายังวัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ เพื่อทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมเป็นจำนวนมาก หากนักท่องเที่ยวท่านใดคิดจะนำเอารถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดทิ้งไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อลงล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำปิงในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าอาจหาพื้นที่จอดรถได้ยากลำบากอยู่สักหน่อย .....อย่างไรก็ดี.....หากคุณเลือกพักค้างคืนในโรงแรมซึ่งตั้งอยู่โดยรอบเขตพื้นที่คูเมือง จ.เชียงใหม่ รวมทั้งได้ทำการจองที่นั่งล่องเรือและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) เอาไว้เรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถเลือกใช้บริการรถรับส่งของแม่ปิงริเวอร์ครุยส์เพื่อไป – กลับท่าเรือวัดชัยมงคลได้โดยไม่จำเป็นต้องนำรถยนต์มาจอดทิ้งไว้ภายในวัด (บริการรถรับส่งของแม่ปิงริเวอร์ครุยส์มีเฉพาะเขตพื้นที่ที่กำหนดบางแห่งเท่านั้นครับ)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_145


................บรรยากาศที่พบเห็นได้ในขณะ ล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_132 ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_129


สะพานวางท่อสาธารณูปโภค......เบื้องหน้า บ้านชาวนา (Thai Farmer's House)     2. ขัวเหล็ก : “ขัว” เป็นภาษาถิ่นภาคพายัพ มีความหมายตรงกันกับคำในภาษาไทยภาคกลางว่า “สะพาน” เพราะฉะนั้น “ขัวเหล็ก” ที่ผู้คนท้องถิ่นของ จ.เชียงใหม่ เรียกขานกันโดยทั่วไปจึงหมายถึง “สะพานเหล็ก” อันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงในเขตตัวเมืองซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง “ถนนลอยเคราะห์” กับ “ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน” ด้วยลักษณะโครงสร้างของตัวสะพานที่ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้มีผู้คนแวะเวียนมาท่องเที่ยวถ่ายภาพสะพานแห่งนี้อยู่เสมอๆ.....ขัวเหล็กนับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งแรกที่เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) จะแล่นลอดผ่านภายหลังล่องออกจากท่าน้ำวัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_171 ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_165


นี่คือสถานที่ถ่ายทำฉากเปิดเรื่องของภาพยนตร์ Hollywood ชื่อดัง Rambo 4

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_154


แม่ปิงริเวอร์ครุยส(Mae Ping River Cruise) มีเรือให้บริการล่องแม่น้ำปิงหลายขนาด
รวมถึงลำแบบที่ทุกๆ คนเห็นตามภาพนี้ด้วยจ้า     3. โรงแรมเพชรงาม : ทันทีที่เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) ล่องลอดผ่านพ้นใต้ “ขัวเหล็ก” หากนักท่องเที่ยวลองมองไปยังริมฝั่งแม่น้ำปิงทางด้านซ้ายมือ (ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง) ก็จะเห็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมสีขาวสูงนับได้เกือบ 20 ชั้น อาคารหลังดังกล่าวนี้ คือ อาคารห้องพักของ “โรงแรมเพชรงาม” หรือที่บางครั้งอาจรู้จักกันในชื่อของ Diamond River Ping Petch – Ngam Hotel.....โรงแรมเพชรงามเป็นโรงแรมเก่าแก่ซึ่งอยู่เคียงคู่กันกับ จ.เชียงใหม่ มาอย่างยาวนานเกินกว่า 20 ปี และถือเป็นจุดสังเกตสำคัญริมแม่น้ำปิงอีกแห่งที่คนในท้องถิ่นต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_173


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทาง "เกษตรทฤษฎีใหม่"
ซึ่งมีจุดกำเนิดจากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_178


.........................ข้าวของเครื่องใช้ของชาวนาในสมัยโบราณ.........................     4. โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (หลังเก่า) : จากโรงแรมเพชรงามเมื่อเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ล่องขึ้นเหนือต่อมาเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวจะมองเห็นอาคารริมแม่น้ำหลังเล็กๆ ที่ดูเหมือนโบสถ์คริสต์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงทางด้านขวามือ (ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง) อาคารหลังนี้ คือ “โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (หลังเก่า)” เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลังตามแบบลักษณะสถาปัตยกรรมโกธิคในแถบชนบทของสหรัฐอเมริกา (American Gothic Country Style) โดยเริ่มต้นการก่อสร้างตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2430 จวบจนกระทั่งแล้วเสร็จและมีพิธีนมัสการมอบถวายพระวิหารของพระเจ้าในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2434ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_220


.........................ณ บ้านชาวนา (Thai Farmer's House).........................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_221


ใครมีเพื่อนชาวต่างชาติซึ่งอยากเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทย
ก็เชิญชวนกันมาที่นี่ได้เลย (เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าอบรมไม่เกินวันละ 5 คนเท่านั้น)     “โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (หลังเก่า)” ได้ชื่อว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ก่อสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ อีกทั้งยังถือเป็นอาคารต้นแบบสำหรับงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมโบสถ์คริสต์แห่งอื่นๆ ในแถบภาคเหนือของประเทศไทยด้วย ปัจจุบันอาคารหลังดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ “โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน” โรงเรียนเอกชนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (“โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน” ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากการถือกำเนิดของ “คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่” เป็นเวลาเกือบ 100 ปีครับ)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_183


มัคคุเทศก์ประจำ เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส(Mae Ping River Cruise)
กำลังอธิบายวิธีการใช้งานของเล่นเด็กในสมัยเก่า

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_204


.............................................ใต้ถุนบ้าน.............................................     .....เมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่าน.....สมาชิกของคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ก็ค่อยๆ ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้โบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์คับแคบเกินกว่าจะรองรับปริมาณผู้ศรัทธาได้ คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จึงลงมติให้มีการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นอีกหนึ่งหลัง โดยมีพิธีเปิดโบสถ์หลังใหม่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2511 และให้ใช้โบสถ์เก่าเป็นสถานที่อบรมจริยธรรมแก่นักเรียน เป็นที่ทำการศาสนกิจ เป็นห้องประชุมของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

     “โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (หลังเก่า)” ยังเป็นอาคารที่เคยได้รับรางวัล “อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น” ประเภทอาคารปูชนียสถานและวัดวาอาราม ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย
ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_209


อุปกรณ์ประกอบฉากของภาพยนตร์เรื่อง Rambo 4
ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใน พิพิธภัณฑ์บ้านชาวนา

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_185


...................................หมูป่านอนกลางวัน...................................     5. สะพานนวรัฐ : สะพานนวรัฐเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่ก่อสร้างขึ้นเป็นลำดับที่ 2 ของ จ.เชียงใหม่ (สะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ คือ “สะพานจันทร์สมอนุสรณ์” ซึ่งเป็นสะพานคนเดินเชื่อมต่อระหว่าง “ตลาดต้นลำไย” บนฝั่งตะวันตกกับ “วัดเกตการาม” บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงครับ) โดยเมื่อแรกเริ่มในปี พ.ศ. 2433 สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้สัก และใช้ชื่อ “นวรัฐ” เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่ “เจ้าแก้วนวรัฐ” ผู้ปกครองนครเชียงใหม่ในฐานะของ “เจ้าหลวง” องค์สุดท้ายล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_195


เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรและผลไม้สดตามฤดูกาล คือ สิ่งที่นักท่องเที่ยวซึ่งใช้บริการ
ล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส(Mae Ping River Cruise) จะได้รับเมื่อมาถึงบ้านชาวนา

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_184


.............................................มุมพักผ่อน.............................................     สะพานนวรัฐที่สร้างขึ้นจากไม้สักถูกใช้งานอยู่หลายสิบปีจนในที่สุดก็พังลง ต่อมาเมื่อเส้นทางรถไฟได้ขยายตัวมาจนถึง จ.เชียงใหม่ ก็ได้มีการรื้อเสาตอม่อของสะพานไม้ดั้งเดิมออกแล้วก่อสร้างเป็นสะพานเหล็กขึ้น โดยเริ่มใช้งานสะพานเหล็กแห่งใหม่นี้มานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 จวบจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มีการรื้อสะพานเหล็กออกแล้วสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นทดแทน สะพานนวรัฐนับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงลำดับ 2 ที่เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) จะล่องลอดผ่าน (เมื่อเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ล่องผ่านหน้า “โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่” ไปเพียงแค่เล็กน้อยก็จะมาถึงสะพานแห่งนี้เลยครับ)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_206


..........ฉากบ่องูในภาพยนตร์เรื่อง Rambo 4 เขาถ่ายกันตรงนี้ล่ะ..........

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_215


...............ครกกระเดื่อง กับ เครื่องสีข้าวรุ่นเก๋า...............     6. สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ (ขัวแขก) : เป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่ก่อสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ มีลักษณะเป็นสะพานคนเดินที่รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ จากเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์บางแห่งบันทึกไว้ว่าเมื่อแรกเริ่มก่อสร้างสะพานในปี พ.ศ. 2421 สะพานแห่งนี้ยังคงเป็นสะพานไม้ที่คนเชียงใหม่ในสมัยนั้นเรียกขานกันว่า “ขัวเก่า” จวบจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2475 กระแสน้ำปิงอันเชี่ยวกรากได้ทำให้ “ขัวเก่า” หักพังลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 จึงมีการรื้อไม้ที่เก่าผุของ “ขัวเก่า” ออก แล้วทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้จัดสร้างสะพานชั่วคราวจากไม้ไผ่ขึ้น เรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่า “ขัวแตะ” .....อย่างไรก็ดี.....”ขัวแตะ” สามารถใช้งานได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ครั้นพอถึงฤดูน้ำหลาก พ่อค้าไม้จะล่องซุงมาตามแม่น้ำปิงทำให้ท่อนซุงปะทะเสา “ขัวแตะ” เสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ ในฤดูฝนชาวบ้านจึงจำเป็นต้องอาศัยการเดินทางโดยเรือข้ามฟากล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_226


.........................แปลงนาสาธิต.........................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_234

ภาพแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันทุกฤดูหรอกนะ..........จะบอกให้     จากความยากลำบากในการสัญจรข้ามแม่น้ำปิงของชาวเมืองเชียงใหม่ที่พำนักอาศัยทำมาหากินอยู่ในละแวกตลาดต้นลำไยและวัดเกตการามได้ทำให้คุณ “โมตีราม โกราน่า” (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มนตรี โกศลาภิรมย์”) ชาวอินเดียผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านขายผ้า “เชียงใหม่สโตร์” ตัดสินใจบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทในปี พ.ศ. 2507 เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงแบบถาวรทดแทน “ขัวแตะ” แต่ภายหลังทางราชการได้ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างสะพานแล้วกลับพบว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 300,000 บาท เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งใหม่ในบริเวณนี้ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_325


...................................โบยบิน...................................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_235

เรือเอี่ยมจุ๊นของ แม่ปิงริเวอร์ครุยส(Mae Ping River Cruise)
ที่ไม่ว่าใครเห็นก็น่าจะอยากทดลองนั่งดูสักครั้ง     เมื่อความดังกล่าวทราบถึง “หลวงศรีประกาศ” ผู้ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้น ท่านจึงประกาศเรี่ยไรรับบริจาคค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมจนได้เงินมาอีกราว 100,000 บาท และสามารถก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำปิงทดแทน “ขัวแตะ” ได้สำเร็จ พร้อมทั้งได้มีการตั้งชื่อสะพานแห่งใหม่นี้ว่า “สะพานจันทร์สมอนุสรณ์” เพื่อให้เป็นสถานที่รำลึกถึง “คุณจันทร์สม” ภรรยาของคุณโมตีราม โกราน่า ซึ่งเสียชีวิตลงในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 (สาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้คุณโมตีรามตัดสินใจบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ก็เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ “คุณจันทร์สม” ผู้เป็นภรรยาครับ)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_505


...................................ความสงบ...................................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_479


..........โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (หลังเก่า) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง..........     ปัจจุบัน “สะพานจันทร์สมอนุสรณ์” ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดความกว้างราว 3 เมตร ยาว 110 เมตร ด้วยเหตุที่คุณโมตีราม โกราน่า ผู้บริจาคเงินทุนหลักในการก่อสร้างสะพานเป็นชาวอินเดีย บางครั้งคนเชียงใหม่จึงเรียกสะพานแห่งนี้ว่า “ขัวแขก” บ้างก็ให้สมญานามสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานแห่งความรัก” (เป็นอนุสรณ์แห่งความรักระหว่างคุณโมตีรามกับคุณจันทร์สม ปัจจุบันคุณโมตีรามเสียชีวิตแล้วครับ) สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งใช้บริการล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) จะสามารถสังเกตเห็นสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ได้เป็นลำดับที่ 3 ถัดจากสะพานนวรัฐล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_478


....................ภาพสะท้อนที่สั่นไหว....................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_492


..........แม่ปิง คือ สายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนเมืองมาอย่างเนิ่นนาน..........     7. สะพานนครพิงค์ : นี่คือสะพานลำดับ 4 ที่เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) จะล่องลอดผ่าน สะพานแห่งนี้เป็นส่วนต่อเนื่องของถนนแก้วนวรัฐและถนนท้ายวัง ซึ่งเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างถนนวิชยานนท์ (ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก) เข้ากับถนนเจริญราษฎร์ (ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก)

     8. ริมปิง คอนโดมิเนียม : เมื่อเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ล่องลอดพ้นผ่านใต้สะพานนครพิงค์ หากนักท่องเที่ยวลองมองไปยังริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันออกก็จะเห็นอาคารสีขาวขนาดใหญ่สูงราว 20 ชั้นตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเด่น อาคารแห่งนี้ คือ “ริมปิง คอนโดมิเนียม” คอนโดมิเนียมหรูริมแม่น้ำปิงที่ก่อสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกๆ ของ จ.เชียงใหม่
ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_525


...............อีกมุมของ ท่าเรือวัดชัยมงคล .เชียงใหม่...............

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_530


...................................เมฆลอยต่ำ...................................     9. สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา : ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านตรงข้ามกับ “ริมปิงคอนโดมิเนียม” จะมีกำแพงยาวสีขาววางตัวคู่ขนานไปกับถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งทิศตะวันตก (ในบริเวณนี้ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งทิศตะวันตก คือ “ถนนวิชยานนท์” ครับ) หากลองมองแบบเพ่งพินิจพิจารณาให้ดีๆ นักท่องเที่ยวซึ่งใช้บริการล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเบื้องหลังกำแพงดังกล่าวมีธงชาติสหรัฐอเมริกาโบกสะพัดพลิ้วไหวๆ อยู่ แนวเขตกำแพงนี้ คือ พื้นที่ของ “สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา” หน่วยงานกงสุลแห่งเดียวของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสถานที่ทำการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร (สถานกงสุลแห่งสหรัฐอเมริกาถูกก่อตั้งขึ้นใน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถานกงสุลใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2529 ครับ) .....ในอดีต.....สถานที่ตั้งของ “สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา” เคยเป็นคุ้มของเจ้าเชียงใหม่องค์หนึ่งซึ่งมีชื่อว่า “คุ้มท่าเจดีย์กิ่ว” (คุ้ม : บ้านผู้ว่าราชการเมือง, บ้านเจ้านายทางเชียงใหม่)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_376


.........................ศาลาแบบบ้านๆ.........................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_378


....................สำหรับใช้ในราชการ ?....................     10. เจดีย์ขาว (เจดีย์กิ่ว) :  หากค่อยๆ ไล่เรียงสายตาไปตามแนวกำแพงของ “สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา” จนสิ้นสุดแนวเขตกำแพงทางด้านทิศเหนือ นักท่องเที่ยวซึ่งนั่งอยู่บนเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) ก็จะพบกับเจดีย์ปูนผิวเรียบสีขาวไม่มีลวดลายใดๆ ประดับ ขนาดความสูงประมาณ 8 เมตร กว้างราว 6 เมตร ลักษณะคล้ายกรวยคว่ำตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงฝั่งทิศตะวันตก ชาวเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่า “เจดีย์ขาว” หรือบางคนก็อาจเรียกว่า “เจดีย์กิ่ว”ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_368


.........................หมู่มวลวิหค.........................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_335


เรือเล็กสำหรับคู่รักที่ แม่ปิงริเวอร์ครุยส (Mae Ping River Cruise) เตรียมเอาไว้ให้บริการ     ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆ ซึ่งบ่งชี้ได้อย่างแน่ชัดว่า “เจดีย์ขาว (เจดีย์กิ่ว)” ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ จะคงมีก็เพียงแค่เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาถึงจุดกำเนิดของ “เจดีย์ขาว (เจดีย์กิ่ว)” แห่งนี้ว่า .....ครั้งหนึ่งในอดีต.....มีกษัตริย์พม่ายกไพร่พลมาล้อมเมืองเชียงใหม่และท้าพนันดำน้ำกับเจ้าหลวงเชียงใหม่ในสมัยนั้น โดยมีกติกาง่ายๆ ว่าหากตัวแทนของเมืองเชียงใหม่สามารถดำน้ำได้นานกว่าทนกว่าตัวแทนของชาวพม่า กษัตริย์พม่าก็จะยกทัพกลับไปโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดๆ แต่หากตัวแทนของฝ่ายพม่าชนะ เชียงใหม่ก็จะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าไปโดยดุษฎีล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_535


..........ในฤดูน้ำหลาก สีน้ำในแม่ปิงก็จะออกจะคล้ำๆ อยู่สักหน่อย..........

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_347


.........................กลับลำ.........................     การแข่งประลองดำน้ำได้ถูกจัดขึ้นในลำน้ำปิงโดยใช้เสาหลัก 2 ต้นปักลงไปในน้ำ และให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนลงไปเกาะเสาดังกล่าวไว้ ฝ่ายเมืองเชียงใหม่มีชายสูงอายุชื่อ “ลุงเปียง” เป็นผู้ขออาสาดำน้ำแทนชาวเมืองทั้งปวง ครั้นพอนายทัพให้สัญญาณ ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายก็ดำน้ำลงไปพร้อมๆ กัน เวลาล่วงเลยผ่านพ้นไปจนในที่สุดนักประดาน้ำชาวพม่าก็โผล่ขึ้นมาก่อน แต่ถึงแม้ว่านักประดาน้ำชาวพม่าจะโผล่ขึ้นมาเนิ่นนานแล้วก็ยังไม่ปรากฏวี่แววว่า “ลุงเปียง” จะกลับขึ้นมาจากน้ำ จึงมีการส่งคนดำน้ำลงไปตาม “ลุงเปียง” และผู้ที่ดำน้ำลงไปก็ได้พบกับความจริงว่า “ลุงเปียง” ยอมเสียสละเพื่อบ้านเมืองโดยการใช้ผ้าขาวม้าผูกตนเองไว้กับเสาหลักในลำน้ำปิงอย่างแน่นหนาจนเสียชีวิต เมื่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ทราบความดังกล่าวพระองค์จึงให้จัดสร้าง “เจดีย์กิ่ว (ซึ่งต่อมาเรียกกันว่าเจดีย์ขาว)” ขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงใกล้ๆ กับจุดที่มีการแข่งประลองดำน้ำเพื่อเป็นอนุสาวรีย์เชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของ “ลุงเปียง”ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_382


...................................ยกยอ...................................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_390


จักรยานยนต์แบบนี้หาเจอไม่ได้ง่ายๆ เลย
แต่เราก็เจอเจ้านี่ที่ พิพิธภัณฑ์บ้านชาวนา     .....อย่างไรก็ดี.....ยังมีผู้ที่สันนิษฐานถึงจุดกำเนิดของ “เจดีย์ขาว (เจดีย์กิ่ว)” แตกต่างไปจากเรื่องเล่าเก่าแก่ดังกล่าวข้างต้น บ้างก็ว่า “เจดีย์ขาว (เจดีย์กิ่ว)” อาจเป็นสถูปบรรจุอัฐิของบุคคลสำคัญชาวพม่าเมื่อครั้งที่พม่าเข้ามาครอบครองนครเชียงใหม่ราวปี พ.ศ. 2101 – 2317 บางส่วนก็เล่าว่า “เจดีย์ขาว (เจดีย์กิ่ว)” เป็นเครื่องหมายที่ชาวเมืองเชียงใหม่ในสมัยก่อนสร้างไว้เพื่อบอกว่า ณ ตำแหน่งที่ “เจดีย์ขาว (เจดีย์กิ่ว)” ตั้งอยู่นี้เป็นปากอุโมงค์ซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นทางลับใต้ดินที่ทอดยาวมาจากฐานของ “เจดีย์หลวง” เจดีย์โบราณกลางเมืองเชียงใหม่ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_395


....................ทางดิน..........ทางเดิน....................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_391


.....นั่งรอเวลาล่องเรือ แม่ปิงริเวอร์ครุยส (Mae Ping River Cruise) ยามราตรี.....     11. สำนักงานเทศบาล นครเชียงใหม่ : ถัดจาก “เจดีย์ขาว (เจดีย์กิ่ว)” ขึ้นไปทางเหนือ นักท่องเที่ยวซึ่งใช้บริการล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์จะมองเห็นกลุ่มอาคารปูนทรงไทยประยุกต์ที่มีหลังคาสีแดงอิฐหลายหลังเรียงรายกันอยู่เบื้องหลังกำแพงยาวสีขาว ภายในบริเวณรั้วกำแพงมีเสาใหญ่ประดับธงไตรรงค์ สถานที่แห่งนี้ คือ “สำนักงานเทศบาล นครเชียงใหม่” เทศบาลนครแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งได้รับการยกฐานะทางปกครองขึ้นมาจาก “สุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่” เมื่อปี พ.ศ. 2478ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_414


.....ตะเกียงที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้มื้อค่ำคืนนี้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษ.....

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_408


.........................ประทีปประจำโต๊ะ.........................     12. สะพานรัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่ : เป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงลำดับที่ 5 ซึ่งเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) จะล่องลอดผ่าน สะพานแห่งนี้เป็นส่วนต่อเนื่องของถนนรัตนโกสินทร์ เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างถนนวังสิงห์คำ (ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก) กับถนนเจริญราษฎร์ (ถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งทิศตะวันออก)

     13. สะพานป่าตัน (Superhighway Bridge) : จากสะพานรัตน์โกสินทร์ จ.เชียงใหม่ เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) จะนำนักท่องเที่ยวล่องชมทิวทัศน์ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำปิงที่มีร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่เป็นระยะๆ เรื่อยมาจนกระทั่งถึง “สะพานป่าตัน” หรือ “Chiangmai’s Superhighway Bridge” ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงอันเป็นส่วนต่อเนื่องของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11.....“สะพานป่าตัน” นับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งสุดท้ายที่เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (รอบกลางวัน) จะล่องลอดผ่านก่อนถึง “บ้านชาวนา (Thai Farmer’s House)
ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_402


..........ดวงไฟส่องสว่างบนสะพานซึ่งดูคล้ายกับแสงหิ่งห้อย ?..........

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_399


.........................มุ่งหน้าสู่เมือง.........................     14. บ้านชาวนา (Thai Farmer’s House) : นี่คือจุดแวะพักเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ในช่วงเวลากลางวันและเป็นจุดเริ่มต้นล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ในช่วงหัวค่ำ รวมถึงยังเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากเปิดของภาพยนตร์ต่างประเทศชื่อดังเรื่อง “แรมโบ้ 4 (Rambo 4)” ซึ่งนำแสดงโดยดารา “ฮอลลีวูด (Hollywood)” รุ่นเก๋าอย่าง “ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน (Sylvester Stallone)” อีกด้วย

     สำหรับผู้ที่เคยชมภาพยนตร์ “แรมโบ้ 4 (Rambo 4)” มาก่อน เมื่อเดินทางมาถึง “บ้านชาวนา (Thai Farmer’s House)” คุณก็จะได้เห็นทิวทัศน์ต่างๆ ซึ่งดูคุ้นตาแทบจะไม่แตกต่างไปจากบรรยากาศในช่วงเปิดเรื่องของภาพยนตร์สักเท่าไหร่นัก ทั้งฉาก “ท่าน้ำ” ที่ “จอห์น แรมโบ้ (John Rambo)” นำเรือเข้ามาเทียบ, “บ่องู” ในฉากที่มีคนไทยกำลังแสดงการจับงูเห่าด้วยมือเปล่า, ฉากการพบกันครั้งแรกระหว่าง “จอห์น แรมโบ้” กับกลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนา (missionary) เป็นต้น
ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_455


.........................เจดีย์ขาว หรือ เจดีย์กิ่ว.........................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_460


.........................สีสันริมปิง.........................     .....จากสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “แรมโบ้ 4 (Rambo 4)” ในอดีต.....ปัจจุบันบ้านชาวนาได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้หลายๆ อย่างจากภาพยนตร์เอาไว้ และยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพราะฉะนั้นนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางตามรอยบรรยากาศของภาพยนตร์ชื่อดังจาก “ฮอลลีวูด (Hollywood)” แล้ว ก็ยังจะได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ, ได้เห็นกระต่าย หมูป่า และสัตว์บางชนิดซึ่งถูกเลี้ยงอยู่ในบริเวณบ้านชาวนา, ได้เห็นแปลงสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ (มีเฉพาะบางฤดูเท่านั้นครับ), ได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือทุ่นแรงสมัยเก่า, ได้รู้จักของเล่นเด็กโบราณ, ฯลฯล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_426


สำรับอาหารไทยชุดของ แม่ปิงริเวอร์ครุยส(Mae Ping River Cruise) ประกอบไปด้วย
ปอเปี๊ยะทอด ผัดเปรี้ยวหวานปลา ต้มยำกุ้ง ผัดผักรวม และผลไม้สดตามฤดูกาล

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_435


.........................อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มท้อง.........................     นอกเหนือไปจากบทบาทในฐานะของพิพิธภัณฑ์และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทาง “เกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านชาวนาก็ยังมีการจัดหลักสูตรอบรมสอนทำอาหารไทยระยะสั้นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย (มีค่าใช้จ่าย) โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าอบรมเพียงแค่วันละไม่เกิน 5 คน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีครูผู้ฝึกอบรมที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีคอยสอนครับ) .....ทั้งนี้.....นักท่องเที่ยวสามารถเลือกอาหารที่ตนเองต้องการเรียนรู้วิธีการปรุงได้ 5 อย่าง จากรายการอาหารที่มีให้เลือกทั้งหมด 15 อย่าง 5 ประเภท ได้แก่

     อาหารประเภทต้ม : ต้มจืดแตงกวายัดไส้หมูสับ, ต้มข่าไก่, ต้มยำกุ้ง เลือกเรียนได้ 1 อย่าง

     อาหารประเภทยำ : ส้มตำ, ยำปลาดุกฟู, ยำวุ้นเส้นกุ้งสด เลือกเรียนได้ 1 อย่าง

     อาหารประเภทผัด : ปลาผัดเปรี้ยวหวาน, ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ผัดไทยกุ้งสด เลือกเรียนได้ 1 อย่าง

     อาหารเรียกน้ำย่อย : ปอเปี๊ยะทอด, ทอดมันปลา, ไก่ห่อใบเตย เลือกเรียนได้ 1 อย่าง

     ของหวาน : กล้วยบวชชี, ฟักทองแกงบวด, ผลไม้รวม เลือกเรียนได้ 1 อย่าง

     ซึ่งภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสอาหารของตนเองด้วยว่าอร่อยหรือไม่ อย่างไร ?

     และที่กล่าวถึงมาทั้งหมดข้างต้น (ตั้งแต่ข้อ 1. – 14.) ก็คือ สถานที่สำคัญต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางการล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (เส้นทางการล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ในช่วงเวลากลางวันและช่วงหัวค่ำจะเป็นเส้นทางเดียวกัน แตกต่างกันก็เพียงแค่จุดเริ่มต้นในการล่องเรือเท่านั้นครับ)
ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_462


....................งดงามในความพร่าเลือน....................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_472


..........บางครั้ง.....ความไม่ชัดเจนก็อาจก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆ ได้..........     ถ้าอยากไปล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) ต้องทำอย่างไร ?

     ดังที่ได้กล่าวอธิบายไว้ในหลายย่อหน้าข้างต้นแล้วว่า จุดเริ่มต้นล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ในช่วงเวลากลางวันจะอยู่บริเวณ “ท่าเรือวัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่” ส่วนจุดตั้งต้นล่องเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ในช่วงหัวค่ำนั้นจะอยู่ที่ “ท่าเรือบ้านชาวนา” ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับ “วัดท่าหลุก” ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งถ้าใครไม่อยากจะขับรถไปยังท่าเรือแต่ละแห่งด้วยตนเองก็ขอแนะนำให้เลือกพักในโรงแรม/รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอบๆ คูเมือง หรือในละแวก ถ.ท่าแพ, ถ.เจริญประเทศ, ถ.ศรีดอนไชย หรือ ถ.ช้างคลาน เนื่องจากแม่ปิงริเวอร์ครุยส์จะมีบริการรถรับส่งระหว่างท่าเรือทั้ง 2 แห่งกับโรงแรม/รีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว (รถรับส่งบริการเฉพาะนักท่องเที่ยวซึ่งติดต่อจองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไขเท่านั้น ท่านสามารถติดต่อจองที่นั่งล่วงหน้าและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ได้จาก “LINE ID” หรือ “หมายเลขโทรศัพท์” ในกรอบสีขาวทางด้านล่างครับ)ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_465


....................ล่องเรือฝ่าไปในรัตติกาล....................

ล่อง_เรือ_แม่น้ำปิง_แม่ปิงริเวอร์ครุยส์_เชียงใหม่_MaePingRiverCruise_431


..........มุมเล็กๆ มุมหนึ่งบน เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส (Mae Ping River Cruise)..........
     สำหรับผู้ที่พักค้างแรมอยู่นอกเขตบริการรถรับส่งของเรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์และจำเป็นต้องขับรถยนต์ส่วนบุคคลมายังท่าเรือด้วยตนเอง แนะนำให้ใช้ Application “Google Maps (แผนที่)” ในการนำทาง โดยเลือกเปิด “ตำแหน่งปัจจุบัน” แล้วใส่จุดหมายปลายทางเป็น “ท่าเรือวัดชัยมงคล เชียงใหม่” ในกรณีที่ต้องการล่องเรือรอบกลางวัน (เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. ปกติเรือออกล่องทุกๆ 1 ชม.) และใส่จุดหมายปลายทางเป็น “Farmer House ต.สันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่” ในกรณีที่ต้องการล่องเรือแบบ Dinner Cruise รอบหัวค่ำ (เปิดบริการเพียงแค่วันละ 1 รอบ เรือเริ่มออกล่องในเวลาประมาณ 18.30 น.) หลังจากนั้นก็เพียงแค่เปิดเสียงของ Application แล้วปล่อยให้ระบบนำทางพาคุณไปยังจุดหมายก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

     .....สุดท้ายนี้.....ทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) อยากจะขอสรุปเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้สั้นๆ ว่า ถ้าใครอยากจะรู้จักเมืองเชียงใหม่ให้มากกว่าเพียงแค่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ, พระตำหนักภูพิงค์ หรือ สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วล่ะก็ การมาล่องเรือชมความงดงามริมสองฟากฝั่งของแม่น้ำปิงโดย “เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise)” ก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณไม่ควรพลาด!

     ข้อมูลอ้างอิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise), วารสารเมืองโบราณ, วิกิพีเดีย, สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่, โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่นิวส์, สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา, พิพิธภัณฑ์บ้านชาวนา ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่     ถ่ายภาพ และเขียนบทความ โดย : ตฤณ ณ อัมพร

     เรียบเรียง โดย : อรชร ลลิตผสาน

     สงวนลิขสิทธิ์โดย : เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com)

โปรโมชั่นล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise)
ประเภท
ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก (4 - 9ปี)

ล่องเรือแม่น้ำปิง

up to 15% off
(walk in 550)
up to 25% off
(walk in 275)

ล่องเรือแม่น้ำปิง + ข้าวซอย

up to 15% off
(walk in 650)
up to 20% off
(walk in 325)

ล่องเรือแม่น้ำปิง + อาหารไทยชุด Lunch
(งดรายการนี้ชั่วคราว จากสถานการณ์โควิด-19)

up to 15% off
(walk in 800)
up to 25% off
(walk in 400)

ล่องเรือแม่น้ำปิง + อาหารไทยชุด Dinner
(งดรายการนี้ชั่วคราว จากสถานการณ์โควิด-19)

up to 10% off
(walk in 750)
up to 20% off
(walk in 375)

ล่องเรือแม่น้ำปิง + นั่งรถม้า + เวียงกุมกาม
(งดรายการนี้ชั่วคราว จากสถานการณ์โควิด-19)

up to 15% off
(walk in 1,000)
up to 15% off
(walk in 500)

โปรโมชั่นนี้จัดให้เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจอง ล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์
(Mae Ping River Cruise) ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ LINE ID ทางด้านล่าง
และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 7 วัน ตามเงื่อนไขเท่านั้น !


* นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นประจำเดือน (เฉพาะการจองล่วงหน้า)
ได้ทาง Line ID หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ในกรอบทางด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2564

รับทันที !! ส่วนลดโปรโมชั่น "ล่องเรือแม่น้ำปิง" ราคาพิเศษ !!

เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจองบัตรล่วงหน้าตามเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม
ทาง Line ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ :

(094) 236-3295 , (094) 519-3645 , (094) 251-9214  Fax. (02) - 4571605

Line ID : thongteaw2 , thongteaw.com ,
trin.thongteaw.com , cimlee


กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ


หมายเลขโทรศัพท์ & Line ID ข้างต้น
ใช้เพื่อการติดต่อสำรองที่นั่ง "ล่องเรือแม่น้ำปิง" ล่วงหน้าเท่านั้น !!
กรณีไม่สะดวกสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
กรุณาติดต่อซื้อบัตรล่องเรือแม่น้ำปิง ในราคา Walk In ตามปกติ
(ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ) ครับ/ค่ะ

     เงื่อนไขการจองล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) โปรโมชั่นราคาถูก ! โดยใช้ Line

     สำหรับการจอง ล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) กรุณาแจ้งจองที่นั่งและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการจองต่างๆ ทางด้านล่างทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าก่อนกำหนดวันออกเดินทางอย่างน้อย 2 – 7 วัน (กรณีช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ควรติดต่อจองที่นั่งและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ มิฉะนั้นที่นั่งอาจเต็มครับ)


     ขั้นตอนการจองล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) โปรโมชั่นราคาถูก ! โดยใช้ Line

     
1.เปิด Application Line ใน Smartphone หรือ Tablet ของท่านขึ้นมา แล้วเลือกหัวข้อ “เพิ่มเพื่อน” จากนั้นให้เลือกหัวข้อ “ID/โทรศัพท์” ทางด้านขวาบนของหน้าเพิ่มเพื่อน

     2.เลือกเพิ่มเพื่อนโดยใช้ Line ID : cimlee หรือ thongteaw.com หรือ trin.thongteaw.com

     3.หากท่านไม่สะดวกในการเพิ่มเพื่อนจาก Line ID ท่านสามารถเลือกเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ 0942363295 หรือ 0945193645 หรือ 0942519214 ลงในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” แล้วกดเครื่องหมายแว่นขยาย (ช่องด้านบน “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” ให้ใช้รหัส Thailand +66 ซึ่งถ้าโทรศัพท์ของท่านใช้ SIM card ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ครับ)

     4. เมื่อทำการเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งข้อมูลผู้จองส่งมาทาง Line ให้ครบถ้วนดังรายละเอียดต่อไปนี้

     - ชื่อนามสกุล : (ต้องเป็นชื่อ – นามสกุลจริงๆ เท่านั้น ห้ามใช้ชื่อเล่นในการจอง) ของผู้จองซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม 1 ท่าน โดยผู้จองต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานยืนยันตัวตนแสดงต่อพนักงานขับรถ (ซึ่งจะขับรถไปรับที่โรงแรม/รีสอร์ทของท่าน กรณีอยู่ในพื้นที่บริการรับ/ส่ง) และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบริเวณท่าเรือ (หลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับผู้จองชาวไทยใช้ “บัตรประชาชน” หรือ “ใบขับขี่” ส่วนหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างประเทศใช้ “หนังสือเดินทาง : Passport” ครับ)

     - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อกับผู้จองได้จริงในวันเดินทางเข้าใช้บริการ

     - ประเภทล่องแม่น้ำปิงที่เลือก : สามารถเลือกประเภทล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) ได้จากตารางประเภทต่าง ๆ

     - วันที่จะใช้บริการ : คือวันที่ต้องการจะไปใช้บริการนั่นเอง

     - จำนวนนักท่องเที่ยว : จำนวนรวมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม

     - สัญชาตินักท่องเที่ยว : กรุณาแจกแจงข้อมูลว่าในกลุ่มของท่านมีนักท่องเที่ยวสัญชาติใดอยู่บ้าง ? แต่ละสัญชาติมีจำนวนกี่คน ? ยกตัวอย่างเช่น ไทย 4 คน จีน 2 คน อเมริกัน 1 คน เป็นต้น

     - อายุเด็ก : สำหรับล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) ประเภทต่าง ๆ “เด็ก” โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเด็กจากข้อมูลด้านล่างตารางราคา ดังนั้นหากแจ้งจองที่นั่งโดยระบุว่ามีเด็กอยู่ภายในกลุ่มจึงจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอายุ และส่วนสูงเด็กไว้ด้วย

     - ชื่อที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ที่ต้องการจะให้รถไปรับส่ง : ล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) ทุกประเภทให้บริการรถรับส่งฟรีเฉพาะที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ในพื้นที่ที่กำหนด โปรดแจ้งชื่อที่พักให้ทราบเพื่อจะได้ตรวจสอบพื้นที่และแจ้งเวลารถรับ

     5.เมื่อแจ้งข้อมูลการจองครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้รอรับข้อความยืนยันการจองทาง Line (กรณีที่นั่งเต็มก็จะมีการแจ้งผลการจองกลับทาง Line ให้ทราบเช่นกันครับ)

     6.เมื่อได้รับข้อความยืนยันการจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีทางด้านล่างภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อความยืนยันการจอง (ก่อนชำระค่าใช้จ่ายโปรดตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน, ชื่อ และเลขที่บัญชีทุกครั้งด้วยครับ) หากไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 

บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7


     7.เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายมาทาง Line

     - กรณีเป็น Slip จากตู้ ATM หรือใบนำฝากของธนาคารให้ใช้การถ่ายรูปส่งทาง Line

     - กรณีเป็นการโอนผ่าน Application บน Smartphone หรือ Tablet ให้ Capture หน้าจอซึ่งดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาทาง Line

     8.ทีมงานจะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของยอดโอน และดำเนินการส่ง Voucher กลับทาง Line ภายในเวลา 24 – 48 ชม. หากยอดโอนหรือหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบทาง Line เพื่อขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการอย่างถูกต้องอีกครั้ง

     9.เมื่อได้รับ Voucher เรียบร้อยแล้ว ในวันเดินทางมาล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise) ท่านสามารถใช้หลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี) ร่วมกับการแสดง Voucher จาก Smartphone หรือ Tablet เพื่อ Check In ขึ้นรถรับส่งหรือขึ้นเรือได้ทันที

     10.เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใดๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือฉ้อโกงท่านในทุกกรณี หากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพคลื่นลมหรือภูมิอากาศ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ เรือ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้เต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข (แต่ในกรณีซึ่งท่านยกเลิกการเดินทางทั้งๆ ที่ เรือยังคงสามารถออกเดินทางได้ตามปกติ หรือท่านไม่มารอรถรับส่ง/เรือ ตามเวลานัดหมาย ทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้นะครับ)

     11.
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมล่องเรือแม่น้ำปิง : แม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise)


     หมายเหตุ
     รายละเอียดโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพคลื่นลม และสภาวะอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า


     - ราคานี้มีผลวันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้นสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 วัดพระธาตุดอยสุเทพ , วัดเจ็ดยอด , วัดปราสาท , พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ,
 สวนสัตว์เชียงใหม่ , เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ,  เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
 ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง
อ.ฮอด
 ออบหลวง
อ.ฝาง
 บ่อน้ำร้อนฝาง  
อ.หางดง
 บ้านร้อยอันพันอย่าง , อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อ.แม่แตง
 โป่งเดือดป่าแป๋
อ.จอมทอง
 น้ำตกแม่ยะ , น้ำตกแม่กลาง , น้ำตกวชิรธาร , ดอยอินทนนท์


     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ในจ.เชียงใหม่โปรโมชั่นทัวร์และบัตรเข้าชมสถานที่/การแสดงในเขต จ.เชียงใหม่ ราคาพิเศษ !!

(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์/ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด)

ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.   ล่องเรือแม่น้ำปิง : เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise)
450 - 800
2.   ล่องแพแม่น้ำแตง
350 - 1,500
3.   บ้านวังน้ำหยาด (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว)
300 - 1,800
4.   บ้านโต้งหลวง (หมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า)
300 - 500
5.   เวียงกุมกาม
650 - 800
6.   คุ้มขันโตก
350 - 530
7.   ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
300 - 440
8.   เบญจรงค์ขันโตก
150 - 320
9.   สิบสองปันนาขันโตก
150 - 250
10. ทัวร์ดอยสุเทพ
500 - 1,500
11. สวนสัตว์เชียงใหม่
170 - 700
12. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
50 - 950   

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 12/02025

 
Copyright since 2008 by www.thongteaw.com - All right reserved.