Custom Search
 
พี่ต้นหญ้า : หนึ่งในสอง
webmaster คนสำคัญผู้ดู
แลโปรแกรม flash และ
กำกับศิลป์รวมถึงออกแบบ
ตัวละครต่าง ๆ ให้กับ
website เป็นผู้ที่ชื่นชอบ
การท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิต
ใจ แต่ใน ....อ่านต่อ >>>

น้องอร : webmaster ผู้ดู
แลหลักที่สำคัญที่สุด เป็น
ผู้ดูแลโปรแกรม dream
weaver และโปรแกรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นคู่หูผู้รู้ใจ
ของพี่ต้นหญ้าในการติด
สอยห้อยตามไปยังสถาน
ที่ท่องเที่ยว ...อ่านต่อ >>>
หัวตอ : หุ่นไล่กาสุดน่ารัก
(มั๊ง?) ผู้ดูแลหัวข้อของ
ฝาก(บางส่วน) และให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คะแนนของร้านอาหาร
ต่างๆในหัวข้อชวนชิม แท้
จริงแล้วเป็นหนึ่งในร่าง
จำแลง .......อ่านต่อ >>>

เจ้าทื่อ : ควายไทยใช้ทำ
นาสมัยโบราณนั้นหนา
เรียกว่า “เจ้าทุย” เจ้าที่อนี้
ไม่ชอบคุยชอบแต่ลุยอยู่
ในดินโคลน วันไหนขี้เกียจ
ทื่อก็จะโดน (เซ็นเซอร์)
และที่อก็ไม่ชอบโลดโผน
เพราะกลัว ....อ่านต่อ >>>


เจ้าชาย : เจ้าชายเคย
อาศัยอยู่ในกะลามาก่อน
โดยไม่เคยรู้เลยว่าทำไม
ตัวเองจึงมาอยู่ในกะลาได้
เพียงไม่กี่สิ่งที่เจ้าชายเคย
ทำก็คือ แลบลิ้นตวัดแมลง
ที่บินหลงเข้ามาในรอย

แตกเล็ก ๆ ...อ่านต่อ >>>

แกละ : เด็กน้อยแสนซน
ซึ่งชอบดูดอมยิ้มเป็นชีวิต
จิตใจ ในยามปกติหนูน้อย
จะไม่ค่อยชอบยิ้ม เนื่อง
จากกลัวว่าจะโดนคนอื่นๆ
ล้อเลียนว่าฟันหลอ แต่
หากทำให้เค้าพอใจหรือจี้
เส้นสัก .........อ่านต่อ >>>

ก๊วนอ้อย อี๋ เอียง : กลุ่ม
ซึ่งมีหน้าตาละม้ายคล้าย
นกพิราบ[แต่ขอยืน เดิน
นั่ง นอนยันว่ามันคือกลุ่ม
นกเอี้ยงพันธุ์ใหม่ซึ่งถูก
ตัดต่อพันธุกรรมโดย
อาจารย์ไอน์(ผู้ดูแลหัวข้อ
สุขภาพ ....อ่านต่อ >>>

อาจารย์ไอน์ : เค้าไม่ใช่
นก เค้าไม่ใช่เครื่องบิน
เค้าไม่ใช่แบทแมน เค้าไม่
ใช่อัจฉริยะ และเค้าก็ไม่
ใช่ไอน์สไตน์ แม้จะชื่อ
คล้ายกันก็ตาม เค้าคือ
อาจารย์ไอน์ผู้คลั่งไคล้
ในวิทยา ...อ่านต่อ >>>

ติดต่อเรา : หากคุณงุนงง สับสน กังวลไม่รู้จะติดต่อใคร เรามีทางเลือกให้
เบอร์นี้คร้าบบบบบ 084-145-0957 ,089-137-8702 ,084-360-2913
หรือ 02-457-1605 แฟกซ์อัตโนมัติ 02-981-4599
ช่วงเวลาให้บริการของเรานั้นอยู่ในช่วง 9.00 – 21.00 น.
ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Email : [email protected] , [email protected] ,
[email protected] ...อ่านต่อ >>>


 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154