Custom Search
 


เจ้าทื่อเจ้าทื่อ : ควายไทยใช้ทำนาสมัยโบราณนั้นหนาเรียกว่า “เจ้าทุย” เจ้าที่อนี้ไม่ชอบคุยชอบแต่ลุยอยู่ในดินโคลน วันไหนขี้เกียจทื่อก็จะโดน (....เซ็นเซอร์....) และที่อก็ไม่ชอบโลดโผนเพราะกลัวถูกโยนขึ้นเขียงนะเออ......... (บทประพันธ์นี้แต่งขึ้นโดยพี่ต้นหญ้าและไม่ได้มีสาระหรือความเกี่ยวข้องสำคัญกับเนื้อหาใดๆใน web เลย) เจ้าทื่อรับผิดชอบในส่วนของหัวข้อที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ รวมถึงการเลือกนำเสนอโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดภายในเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม  จริง ๆ แล้วเจ้าทื่อเป็นร่างผสมระหว่างพี่ต้นหญ้ากับน้องอรในการร่วมกันทำงานในหัวข้อนี้นั่นเอง

คติประจำใจ : รวมกันเราอยู่ ทิ้งตูเอ็งตาย

ความใฝ่ฝัน : ได้ที่พักโรงแรมหรูฟรีทุกๆปี ปีละ 365 วัน (ปัจจุบันแค่พักฟรีคืนเดียวยังได้แต่ฝันอยู่เลยอ่ะ)

ข้อความฝากถึงผู้เยี่ยมชม web : ท่านผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่านสามารถใช้บริการจองห้องพัก/โปรแกรมทัวร์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย และส่วนใหญ่จะสามารถจองได้ในราคาซึ่งไม่สูงไปกว่าการจองโดยตรงกับทางโรงแรม รีสอร์ท (รีสอร์ต) เกสต์เฮ้าส์ หรือทีี่่พักต่าง ๆ (ส่วนใหญ่จะจองห้องพักผ่านระบบอัตโนมัติได้ในราคาต่ำกว่าการโทรศัพท์ไปจองเองโดยตรงด้วยครับ) โดยเลือกใช้บริการจองห้องพักในระบบ internet กับทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ (ปัจจุบันการจองโปรแกรมทัวร์ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมเปิดให้บริการจองทางโทรศัพท์เท่านั้น ยังไม่มีการเปิดระบบบริการอัติโนมัติสำหรับการจองโปรแกรมทัวร์ครับ)
 

วิธีการใช้บริการจองห้องพัก/โปรแกรมทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (Thongteaw.com)
(ขณะนี้มีบริการจองห้องพักระบบภาษาไทยของโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล และที่พักในหลายจังหวัด รวมถึงได้เปิดให้บริการจองโปรแกรมทัวร์ต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงแล้วครับ)

ระบบการจองห้องพักระบบ r24 (ระบบภาษาอังกฤษเดิม)

     กรุณาอ่านรายละเอียดภาษาไทยการจองและการชำระเงินแบบต่าง ๆ ในหน้าจองโรงแรมนั้น ๆ ได้ทันทีระบบการจองห้องพักระบบ ido24 (ระบบภาษาไทยเดิม)


***สำหรับโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล หรือที่พัก ที่ท่านเลือกคลิ๊กเข้าไปแล้วเป็นเมนูภาษาไทย

     1.ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 1. - 3.ของระบบการจองห้องพักภาษาอังกฤษ
     2. หน้าแรกที่เปิดขึ้นมาจะแสดงรายละเอียดของที่พัก ถัดลงมาเป็นราคาที่พักในช่วงเวลาต่าง ๆ ท่านสามารถเลือกดูราคาที่พักในช่วงเวลาที่ต้องการได้ ด้านล่างจะเป็นขั้นตอนการเลือกวันที่เข้าพัก
     3.กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หลังจากกดส่งข้อมูล จะมีหน้าแสดงผลว่าได้รับข้อมูลแล้ว และจะมีการสรุปข้อมูลการจองของท่านไว้ให้ทราบ พร้อมทั้งแนบเบอร์โทรศัพท์ซึ่งท่านสามารถใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าใช้จ่าย ,ข้อมูลโรงแรม รีสอร์ท หรือที่พักซึ่งท่านเลือกจองเอาไว้ในหน้าดังกล่าวด้วย หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ตามเบอร์โทรศัพท์ซึ่งแนบไว้ให้ดังกล่าวได้ทันที (กรุณาโทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ได้แนบไว้ให้ เนื่องจากมีการแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลตามเขตพื้นที่ครับ)
     4.ตรวจเช็คอีเมล์ของท่านภายใน 24 - 72 ชั่วโมง อีเมล์ตอบกลับจากระบบอัตโนมัติจะแจ้งรายละเอียดว่ามีห้องพักซึ่งท่านต้องการจองว่างหรือไม่ ในกรณีที่มีห้องพักว่างอีเมล์จะระบุวิธีการชำระค่าใช้จ่าย วิธีการยืนยันการจองห้องพัก พร้อมทั้งนโยบายการเลื่อน หรือยกเลิกห้องพักเอาไว้ด้วย
     5.ท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักผ่านระบบ internet ภายในวันและเวลาซึ่งระบุเอาไว้ในอีเมล์ตอบรับการจอง (ปกติจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันการจองภายใน 24 -72 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านได้รับอีเมล์ตอบกลับ หากท่านไม่ชำระค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองห้องพักของท่านไปโดยอัตโนมัติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งต้องการจองห้องพักท่านอื่น ๆสามารถจองห้องพักที่่สำรองเอาไว้แต่ไม่มีการยืนยันการจองได้) การชำระเงินตามเวลาที่กำหนดจะเป็นการยืนยันว่าท่านได้สำรองห้องพักแล้ว
     6 .
การชำระค่าธรรมเนียมการจองห้องพักในระบบภาษาไทยนี้ ท่านสามารถเลือกชำระเฉพาะค่ามัดจำการจองห้องพักแล้วจึงชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนเต็มจำนวนในภายหลัง หรือจะเลือกชำระค่าธรรมเนียมในการจองห้องพักทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้ ในกรณีที่ท่านเลือกชำระเฉพาะค่ามัดจำการจองห้องพัก ท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้อีกครั้ง (ระยะเวลาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 14 - 60 วัน โดยขึ้นอยู่ว่าการจองห้องพักนั้น ๆ ตรงกับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือช่วงวันหยุดยาวใด ๆหรือไม่ครับ) หากท่านไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการริบเงินมัดจำและยกเลิกการสำรองห้องพักของท่านไปโดยอัตโนมัติ
     7.ท่านสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมการจองห้องพักผ่านทางบัตรเครดิต หรือจะเลือกชำระค่าธรรมเนียมการจองห้องพักผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้าน 7 - 11 (seven - eleven) ทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้ ซึ่งการเลือกวิธีการชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6. และ 7. นี้ ท่านจะต้องเลือกไปพร้อมๆกับการกรอกข้อมูลต่างๆในข้อ 3. (ของหัวข้อระบบการจองห้องพักภาษาไทย) ข้างต้น
     8.ให้ท่านพิมพ์ใบแจ้งการชำระใช้จ่ายจากอีเมล์ในข้อ 4. (ของหัวข้อระบบการจองห้องพักภาษาไทย) ข้างต้น เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการจองห้องพักตามวิธีการต่าง ๆซึ่งท่านได้เลือกไว้เองก่อนหน้านี้แล้ว
     9.เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมการจองห้องพักเรียบร้อยจะมีอีเมล์ยืนยันการจองห้องพักตอบกลับไปหาท่านอีกครั้งหนึ่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง (ในระบบการจองห้องพักภาษาไทย ท่านไม่จำเป็นต้อง FAX หลักฐานการชำระเงินใด ๆส่งมา เนื่องจากเรามีระบบตรวจสอบการชำระเงินอัตโนมัติกับทางบัตรเครดิต และเคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้าน 7 - 11 อยู่แล้วครับ) ให้พิมพ์ใบข้อมูลตอบกลับทางอีเมล์ดังกล่าวข้างต้นเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ยื่นกับทางโรงแรม รีสอร์ท ที่พักต่าง ๆในวันเข้าพัก หลังจากเข้าพักแล้ว เมื่อกลับมาจากการเดินทางท่านจะได้รับอีเมล์ขอบคุณจากทางผู้ให้บริการอีกครั้ง และหากต้องการให้ข้อเสนอแนะใด ๆ กับการบริการ หรือที่พักสามารถตอบกลับทางอีเมล์ได้โดยตรง


ระบบการจองโปรแกรมทัวร์/ห้องพักผ่านทางโทรศัพท์โดยตรง

***ปัจจุบันมีที่พักซึ่งอยู่ในระบบการจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงเป็นส่วนน้อย ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อที่พักเหล่านี้ได้โดยสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ (TEL) ปรากฎอยู่ด้านหลังชื่อที่พักนั้น ๆ ในหน้าจองที่พักของจังหวัดต่าง ๆ หรือจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อระบุไว้ให้ในหน้าท่องเที่ยว/หน้าจองที่พักนั้น ๆ เลยโดยตรง ส่วนโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดในปัจจุบัน เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมเปิดให้บริการเฉพาะระบบการจองผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นครับ

     1.เลือกหัวข้อ "โปรแกรมทัวร์" หรือ "ที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท" จากหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือเลือกภาคที่ท่านต้องการหาโปรแกรมทัีวร์/ที่พักจากหน้าแรกเช่นกัน
     2.เลือกจังหวัดที่ท่านต้องการค้นหาโปรแกรมทัวร์/ที่พัก โดยคลิ๊กลิ้งค์ชื่อที่ต้องการ (สำหรับการจองห้องพัก : จะมีรายชื่อจังหวัดต่าง ๆ ในภาคนั้น ๆ ให้ท่านเลือก ภายหลังจากที่ท่านได้คลิ๊กเลือกหัวข้อภาคที่มีจังหวัดนั้น ๆ บรรจุอยู่ผ่านเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับการจองโปรแกรมทัวร์ : จะมีชื่อจังหวัดและรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ในจังหวัดนั้น ๆ ใ้ห้เลือกคลิ๊กได้ทันที)
     3.เลือกโปรแกรมทัวร์/ที่พักซึ่งท่านต้องการดูรายละเอียด โดยคลิ๊กผ่านลิ้งค์ชื่อโปรแกรมทัวร์/ที่พักได้ทันที (ชื่อโรงแรม ที่พักและรีสอร์ทต่าง ๆ จะเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนชื่อโปรแกรมทัวร์จะเป็นภาษาไทยครับ)

     4.ตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมทัวร์/ที่พัก รวมถึงนโยบายการจองต่าง ๆ จากหน้าเว็บเพจนั้น ๆ (นโยบายการจอง เช่น เริ่มต้นโปรแกรม ณ สถานที่ไหน? มีรถรับ - ส่งหรือไม่? ต้องชำระค่ามัดจำภายในกี่วัน? ต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในกี่วัน? หรือช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องต้องสำรองโปรแกรมทัวร์/ที่พักล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน? เป็นต้น)
     5.หากท่านต้องการจองโปรแกรมทัวร์/ที่พักใด ๆ (เฉพาะที่พักซึ่งอยู่ในระบบการจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น) หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ซึ่งอยู่ในหน้าเว็บเพจของโปรแกรมทัวร์/ที่พักนั้นได้ทันที
     6.ในกรณีที่ท่านตัดสินใจจองโปรแกรมทัวร์/ที่พัก เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลจะมอบเลขที่บัญชีสำหรับชำระค่าใช้จ่ายไว้ให้ท่าน และท่านต้องชำระค่ามัดจำ/ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามวันและเวลาซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการจองโปรแกรมทัวร์/ที่พักนั้น ๆ
     7.เมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจองโปรแกรมทัวร์/ที่พักเสร็จเรียบร้อย กรุณาโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ซึ่งท่านใช้ในการติดต่ิอจองโปรแกรมทัวร์/ที่พักตามข้อ 4. - 5.เพื่อยืนยันการจองและเก็บเอกสารหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเอาไว้ กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการจอง เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองโปรแกรมทัวร์/ที่พักของท่านทันที

     8.เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลพบการชำระค่าใช้จ่ายจริงตามที่ท่านได้โทรศัพท์แจ้งยืนยันการจองไว้์แล้ว เจ้าหน้าที่จะี่โทรศัพท์กลับไปแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งภายในเวลา 24 - 48 ชม. พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองโปรแกรมทัวร์/ที่พักใ้ห้ท่านผ่านที่อยู่ทางอีเมล์ซึ่งท่านสะดวกภายในระยะเวลา 3 - 7 วันทำการปกติ (วันทำการปกติ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคาร แม้ว่าช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคารเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมจะเปิดให้บริการจองที่พัก/โปรแกรมทัวร์ต่าง ๆ ตามปกติ แต่ฝ่ายส่งเอกสารยืนยันการจองโปรแกรมทัวร์/ที่พักจะเปิดให้บริการเฉพาะในวันทำการปกติเท่านั้นครับ)กรุณาพิมพ์เอกสารดังกล่าวเก็บไว้เพื่อใช้ยื่นเป็นหลักฐานยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมทัวร์/ที่พักซึ่งท่านได้เลือกจองไว้แล้วอีกครั้งหนึ่ง (กรณีต้องการรับเอกสารยืนยันการจองโปรแกรมทัวร์/ที่พักผ่านเครื่อง FAX กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบพร้อม ๆ กับการโทรศัพท์ยืนยันการจอง/ชำระค่าใช้จ่าย) กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขุ้อมูลไม่พบการชำระค่าใช้จ่ายตามที่ท่านได้โทรศัพท์แจ้งไว้ เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์กลับไปแจ้งใ้ห้ท่านทราบภายใน 24 - 48 ชม. พร้อมทั้งขอให้ท่านส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายผ่านที่อยู่ทางอีเมล์หรือเครื่อง FAX มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันการจองอีกครั้ง (หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานพบการชำระค่าใช้จ่ายจริง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามตอนต้นของข้อ 8.ต่อไปครับ)
     9.ท่านต้องนำเอกสารยืนยันการจองห้องพัก/โปรแกรมทัวร์ที่ได้รับตามข้อ 8.ไปยื่่นกับทางที่พัก/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมทัวร์ในวันเดินทางตามกำหนดเวลาและสถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการจองอีกครั้ง (สำหรับการจองโปรแกรมทัวร ์ท่านจะได้รับแจ้งเวลาและสถานที่นัดหมาย รวมถึงเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมทัวร์โดยตรงไว้ ในกรณีที่ท่านมีปัญหา/ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง เวลา หรือสถานที่นัดหมาย ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมทัวร์ได้ทันที) กรณีที่ท่านไม่ได้นำเอกสารยืนยันการจองไปยื่่นตามกำหนดเวลาและสถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการจอง เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมและผู้รับผิดชอบโปรแกรมทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ของท่าน และริบค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านกระทำผิดต่อนโยบายการจองนั้น ๆ

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรม รีสอร์ท(รีสอร์ต) เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล หรือที่พักต่าง ๆ จะถูกระบุไว้ด้วยชื่อภาษาอังกฤษทั้งในระบบการจองภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่หากท่านคลิ๊กชื่อที่พักนั้น เข้าไปแล้วพบว่ารายละเอียด รวมถึงเมนูรายการต่าง ๆ ภายในเป็นภาษาไทย นั่นก็คือระบบการจองห้องพักแบบภาษาไทยครับ

ข้อเด่น - ข้อด้อย : ท่านสามารถเลือกจองโรงแรม/ที่พักกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมทั้งในระบบภาษาอังกฤษ (ระบบ r24) ,ระบบภาษาไทย (ระบบ ido24) หรือระบบโทรศัพท์ (TEL) ก็ได้ สำหรับจุดเด่นในระบบการจองห้องพักภาษาอังกฤษ คือ ส่วนใหญ่ท่านจะสามารถจองห้องพักได้ในราคาถูกกว่าระบบภาษาไทย (เมื่อเปรียบเทียบราคาการจองห้องพักชนิดเดียวกัน ในโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล หรือที่พักแห่งเดียวกัน) แต่ก็มีความยุ่งยากในกระบวนการจองมากกว่า ส่วนระบบการจองห้องพักภาษาไทยนั้นมีจุดเด่นตรงที่ให้ความสะดวกสบายในกระบวนการจองมากกว่า แต่ท่านก็มักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบจองห้องพักภาษาอังกฤษ อันเนื่องมาจากความสะดวกสบายในกระบวนการจองด้านต่าง ๆ ซึ่งมีเพิ่มขึ้นมานั่นเอง (แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงถูกกว่าการโทรศัพท์ไปจองห้องพักเองโดยตรงอยู่ดี) สุดท้ายคือระบบการจองโปรแกรมทัวร์/ห้องพักทางโทรศัพท์ (TEL) นั้น แม้ว่าจะมีความง่ายและสะดวกสบายมากกว่า แต่ก็มีข้อจำกัด คือ ท่านจำเป็นต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายในการจองล่วงหน้าหลายวันก่อนการเดินทางตามรายละเอียดนโยบายการจอง (โดยเฉพาะวันหยุดช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ ,สงกรานต์ ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา ,ฯลฯ ท่านอาจจะจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจองล่วงหน้าเป็นเดือนก่อนการเดินทาง) เนื่องจากทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร/กำลังของเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากในการดำเนินการต่าง ๆ ให้ทันตามกำหนดการของท่าน (และการดำเนินการหลาย ๆ อย่างก็มีค่าใช้จ่ายทที่ทางเว็บไซต์ไม่สามารถเรียกคืนได้หากท่านตัดสินใจยกเลิกการเดินทางในภายหลัง) เพราะฉะนั้นทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมจึงพยายามคัดสรรแต่เฉพาะที่พัก/โปรแกรมทัวร์ซึ่งพวกเราคิดว่าเป็นที่พักซึ่งมีบรรยากาศดี ๆ ,มีความเป็นส่วนตัวสูง หรือเป็นโปรแกรมทัวร์ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทย เอามาเปิดให้บริการในระบบการจองทางโทรศัพท์นี้ [ที่พักซึ่งเปิดให้บริการจองทางโทรศัพท์ (TEL) จะมีอยู่เป็นจำนวนน้อยมาก ๆ เมื่อเที่ยบกับระบบการจองอัตโนมัติภาษาอังกฤษ/ไทย ส่วนโปรแกรมทัวร์นั้นเปิดให้จองผ่านทางระบบโทรศัพท์ (TEL) เท่านั้นครับ] หากท่านผู้มีอุปการคุณเห็นว่าระบบการจองแบบไหนเหมาะสมกับความต้องการของตนก็สามารถเลือกใช้บริการได้ตามใจสมัครครับ

คำถามซึ่งพบบ่่อย ๆ
:  มีคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการจองโรงแรม ,รีสอร์ท ,บังกะโล ,เกสต์เฮ้าส์ หรือ ที่พักประเภทอื่นๆ ผ่านระบบอัตโนมัติทาง internet (ระบบภาษาอังกฤษ/ไทย) ของเราซึ่งพบบ่อย คือ ทำไมเวลาจองห้องพักผ่านระบบแล้วมี e – mail ตอบกลับไปว่าที่พักเต็ม แต่พอสอบถามโดยตรงไปทางโทรศัพท์กับที่พักนั้นๆ แล้วกลับพบว่ายังมีห้องว่างเหลืออยู่ ประเด็นนี้ผมขอชี้แจงให้ท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลายทราบดังต่อไปนี้ว่า เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมของเราได้รับโควต้าการจองห้องพักราคาพิเศษผ่านระบบอัตโนมัติทาง internet (ระบบภาษาอังกฤษ/ไทย) ในจำนวนที่จำกัด (ไม่สามารถจองห้องพักในโรงแรม ,รีสอร์ท ,บังกะโล ,เกสต์เฮ้าส์ หรือ ที่พักต่างๆ ในราคาพิเศษผ่านระบบ internet จนเต็มหมดทุกห้องของที่พักแห่งนั้นๆ ได้) กรณีซึ่งมีผู้อื่นจองที่พักรายการใดๆ เต็มจำนวนโควต้าการจองที่พักราคาพิเศษผ่านระบบ internet แล้ว หากท่านยังส่งข้อมูลเข้ามาว่าต้องการจองห้องพักตามรายการที่ถูกจองจนเต็มโควต้าไปแล้วอีก ระบบอัตโนมัติจะส่ง e – mail ตอบกลับไปหาท่านโดยแจ้งว่าที่พักเต็ม กรุณาเลือกที่พักรายการอื่นๆ แทน แต่ท่านยังสามารถติดต่อกับ โรงแรม ,รีสอร์ท ,บังกะโล ,เกสต์เฮ้าส์ หรือ ที่พักนั้นๆ ได้โดยตรงเพื่อสอบถามว่ายังมีห้องพักว่างเหลืออยู่หรือไม่ ? โดยทำการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ตรงของที่พักนั้นๆ จากแหล่งอื่นๆ เอาครับ (เบอร์โทรศัพท์ซึ่งถูกส่งไปพร้อมกับ e – mail ตอบกลับการจองนั้น เป็นเบอร์ศูนย์ข้อมูลกลางของระบบการจองห้องพักทาง internet ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์โดยตรงของทางที่พักนั้นๆ เพราะฉะนั้นหากท่านต้องการติดต่อที่พักแห่งใดโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลจึงจำเป็นต้องหาเบอร์โทรศัพท์ตรงของทางที่พักนั้นๆ จากแหล่งอื่นๆ ครับ) ส่วนการจองโปรแกรมทัวร์/ห้องพักผ่านทางโทรศัพท์โดยตรง (TEL) นั้น จะไม่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถจองห้องพัก/โปรแกรมทัวร์ได้จนเต็มเพดานความสามารถของที่พัก/โปรแกรมทัวร์นั้น ๆ ด้วยครับ

สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องการประชาสัมพันธ์โรงแรมหรือสถานที่พักของท่านกรุณาติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ 084-145-0957, 089-137-8702 หรือ 02-9804455 ในช่วงเวลา 9.00 – 18.00 น.ของวันทำการปกติจะสะดวกที่สุดครับ หรือ e – mail : [email protected] , [email protected]


 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154