Custom Search
 


สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
(ดูภาพด้านล่าง)      “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ดูเหมือนจะเป็นสุภาษิตที่เก่าแก่ คร่ำครึ ล้าสมัย คล้ายจะตกยุค แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีผู้คนซึ่งยึดถือแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักสุภาษิตดังกล่าวข้างต้นจนประสบความสำเร็จสมตามความมุ่งหมายได้อยู่เป็นจำนวนมากมาย เฉกเช่นเดียวกับ “คุณลุงไกร ชมน้อย” เกษตรกรตัวอย่างแห่งบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ผู้ก่อตั้ง “สวนลุงไกร” อันโด่งดัง

      “ลุงไกร ชมน้อย” นับเป็นเกษตรกรคนแรก ๆ ซึ่งริเริ่มการนำเอาพืชผักเมืองหนาวเข้ามาปลูกในเขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ คุณลุงเล่าให้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ฟังว่า เดิมทีคุณลุงเคยอาศัยอยู่ในเขต จ.กรุงเทพมหานครมาก่อน ต่อมาพ่อแม่ของคุณลุงไกรย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำไร่ทำสวนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา (เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2524) คุณลุงจึงได้ย้ายติดตามมาด้วย ช่วงแรก ๆ ที่ย้ายเข้ามานั้นครอบครัวของคุณลุงไกรยังคงทำการเกษตรแบบดั้งเดิม คือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามฤดูกาล (เช่น ทำไร่ข้าวโพด ทำไร่มันสำปะหลัง เป็นต้น) แต่ก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีสักเท่าไหร่นัก หลังจากทำการเกษตรแบบดั้งเดิมอยู่ประมาณ 10 ปี คุณลุงไกรก็ตัดสินใจหันมาศึกษาการปลูกพืชผักเมืองหนาวแบบปลอดสารพิษและเริ่มทดลองปลูกผักสลัดต่าง ๆ ในเขต อ.วังน้ำเขียว จนประสบความสำเร็จกลายเป็นต้นแบบให้เกษตรกรซึ่งอาศัยอยู่ภายในพื้นที่คนอื่น ๆ ทำตามในที่สุดสวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
แปลงปลูกผักปลอดสารพิษที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของ "สวนลุงไกร"

สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
....................กองฟางสีเหลืองทอง....................

สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
....................บรรยากาศแบบลูกทุ่ง...................      ต้องยอมรับว่าความสำเร็จของ “สวนลุงไกร” นั้นเกิดขึ้นจากความขยันขันแข็ง อดทน รู้จักยอมรับความผิดพลาด และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อด้อยต่างๆ ของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของคุณลุงไกรตอนหนึ่งที่ว่า “ผมเริ่มทำการเกษตรทั้งๆ ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรเลย ผมมาปักหลักทำการเกษตรที่ อ.วังน้ำเขียว ตอนแรกที่เลือกปลูกผักผมมองว่าผักสลัดอย่างไรก็ต้องขายได้ ช่วงนั้นบางคนเขาก็มองว่าไอ้คนนี้บ้าเอาผักเมืองหนาวมาปลูกในแผ่นดินอีสาน แต่ผมก็ไม่เคยสนใจคำพูดเหล่านั้น เอาความวิริยะบวกความขยันหมั่นเพียรไม่เคยหยุดทำการเกษตรเลยแม้แต่วันเดียว ผมปลูกผักโดยใช้วิธีการเพาะเมล็ดทั้งหมดไม่เคยหว่าน พื้นที่ 1 ตารางเมตรจะได้ผัก 12 กอ ในแต่ละฤดูผักแต่ละกอจะมีน้ำหนักแตกต่างกันไป อีกอย่างผมทำการเกษตรโดยผมเลือกตลาดไม่ให้ตลาดมาเลือกผม ใช้วิธีการขายตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะพ่อค้าคนกลางมันกดราคาเพื่อจะไปเอากำไรต่อ ถ้าเราขายตรงได้ เราก็ได้รายได้ตรง”
สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
"ลุงไกร ชมน้อย" เกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
และ ฝูงวัวที่พบเห็นได้ระหว่างเส้นทางสู่ "สวนลุงไกร"      คุณลุงไกรจะประเมินความต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบว่าช่วงระยะเวลาไหนตลาดต้องการผักชนิดใด นอกจากนี้คุณลุงยังพยายามเสาะหาผักชนิดใหม่ๆ มาทดลองปลูกอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งคุณลุงบอกว่าการจะเลือกผักชนิดใดเข้ามาปลูกใหม่นั้นต้องทดลองชิมด้วยตนเองดูก่อน หากรู้สึกว่าอร่อยจึงจะนำเมล็ดพันธุ์ผักชนิดนั้นๆ เข้ามาปลูกในสวนต่อไป สำหรับพืชผักที่มีการปลูกหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีใน “สวนลุงไกร” นั้น ได้แก่ ผักสลัดชนิดต่างๆ เนื่องจากตลาดมีความต้องการผักเหล่านี้สูง (ตัวอย่างพืชผักที่มีการปลูกหมุนเวียนภายใน “สวนลุงไกร” อย่างสม่ำเสมอ เช่น ผักกาดแก้ว , ครอส , เรดโอ๊ก , กรีนโอ๊ก , บัตเตอร์เฮด , สลัดใบแดง เป็นต้น)
สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
แปลงผักที่ปลูกด้วยมือ.....ทำด้วยใจ จนใครๆ ก็ต้องถือเป็นแบบอย่าง


      พืชผักปลอดสารพิษต่าง ๆ ภายใน “สวนลุงไกร” นั้นได้รับการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีตามธรรมชาติ เช่น คุณลุงไกรจะเลือกปลูก “ผักสลัด” ควบคู่ไปกับ “ข้าวโพดสองสี” ซึ่งหนอนจะชอบข้าวโพดสองสีมากกว่า ทำให้ประชากรหนอนส่วนใหญ่เลือกไปกินข้าวโพดโดยแทบจะไม่ทำความเสียหายให้กับแปลงผักเลย

      “ผมอาจจะเสียหายข้าวโพด 3 แปลง แต่ผมได้ผัก 40 แปลง เราต้องให้โอกาสแมลงเหมือนกันให้เขามีตัวเลือก นั่นคือการปลูกผักใกล้เคียงกับธรรมชาติทำให้เกิดสมดุล ให้พืชผักมันควบคุมของมันเองโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง การรดน้ำผมก็ใช้ระบบเดินฉีดน้ำ เพราะบางทีถ้าหนอนมันกำลังกินใบผักอยู่แรงดันน้ำจะทำให้หนอนตกลงไปกองอยู่กับพื้น พวกนี้มันอยู่ตรงไหนก็กินตรงนั้น ฉะนั้นเมื่อมันตกดินมันก็กินดิน เป็นการลดต้นทุนเรื่องระบบแต่อาจจะเหนื่อยแรงงานหน่อย จริงๆ แล้วการเกษตรเป็นเรื่องที่ง่าย หากเกษตรกรรู้จักสังเกตเขาก็จะเป็น Doctor ได้ครับ” นี่คือ คำกล่าวซึ่งคุณลุงไกรได้เคยเอ่ยไว้จนทำให้เกษตรกรหลายๆ คนต้องหันกลับมานั่งทบทวนและขบคิดสวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หน้าตาของ "ลุงไกร ชมน้อย"
เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต      เรื่องราวอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ “สวนลุงไกร” และยากจะหาสถานที่ใดเหมือน ก็คือ “การร้องเพลงกล่อมผัก” ..........อึ้ง.....ทึ่ง.....งง..........ไปเลยใช่ไหมครับ ? บอกตามตรงว่าเมื่อคราวที่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้ยินเรื่องราวนี้เป็นครั้งแรก พวกเราก็รู้สึกสงสัยเหมือนๆ กับคนอื่นๆ นั่นแหละครับ

      เมื่อพวกเราลองสอบถามถึงมูลเหตุของ “การร้องเพลงกล่อมผัก” คุณลุงไกรก็ได้เล่าให้พวกเราฟังว่า ตัวคุณลุงเองเป็นคนชอบเล่นกีต้าร์ร้องเพลง ในยามว่างก็จะมานั่งเล่นกีต้าร์ร้องเพลงอยู่ข้างๆ แปลงผัก พอเล่นไปเล่นมาลองสังเกตดูรู้สึกว่าพืชผักต่างๆ จะเจริญงอกงามดีกว่าที่เคย ซึ่งคุณลุงไกรเชื่อว่าการที่พืชผักเจริญงอกงามดีขึ้นนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากความรัก – ความเอาใจใส่ของตนสามารถสื่อผ่านไปถึงพืชผักต่างๆ ได้ในขณะที่ร้องเพลง จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้เอง “การร้องเพลงกล่อมผัก” จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “สวนลุงไกร” ไปในที่สุด (เท่าที่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมทราบ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งยืนยันว่า “การร้องเพลงกล่อมผัก” หรือ “การเปิดเพลงให้ผักฟัง” จะทำให้พืชผักเจริญงอกงามดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใด หากทุกๆ ท่านอยากทราบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวนี้ก็อาจจะต้องลงทุนทำการทดลองด้วยตนเองดูสักครั้งนะครับ)สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ติดกับ "สวนลุงไกร"

สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
.....จะนั่งฟังเพลง.....จะเลือกซื้อของ.....
หรือ จะลองติดต่อขอพาลูกหลานมาเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรดีเด่นก็ทำได้      “สวนลุงไกร” ได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อการปลูกพืชผักปลอดสารพิษจาก “กรมส่งเสริมการเกษตร” อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก “กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์” ให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)” ของบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาจำหน่ายผลิตผลต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (คุณลุงไกรไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ในการที่เกษตรกรคนอื่นๆ เข้ามาใช้พื้นที่ของตนจำหน่ายสินค้า เนื่องจากคุณลุงยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิต คุณลุงบอกว่านี่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อมีเกษตรกรหลายๆ เจ้าเข้ามาจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรในสถานที่แห่งเดียวกันก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังพื้นที่แห่งนั้นๆ ได้ และคุณลุงไกรก็อาศัยโอกาสนี้จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของตนเองให้แก่นักท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กันด้วย) นอกจากนี้ “สวนลุงไกร” ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรปลอดสารพิษที่สำคัญของ อ.วังน้ำเขียว อีกด้วย

     หากคุณมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวยัง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ล่ะก็ ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมแนะนำว่าลองแวะมา “สวนลุงไกร” ดูสักครั้ง ถ้าโชคดีนอกจากจะได้ซื้อหาผลิตผลจากสวนผักปลอดสารพิษกลับไปรับประทาน กลับไปฝากคนที่รักแล้ว คุณยังจะได้ฟัง “ลุงไกร ชมน้อย” เล่นกีต้าร์ร้องเพลงเพราะๆ ให้ฟังด้วย

     โทรศัพท์ติดต่อสวนลุงไกร : (086) 259 – 5755 , (081) 274 – 6961 ( “ลุงไกร ชมน้อย” สะดวกรับโทรศัพท์เฉพาะช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ประมาณ 7.00 – 8.00 น. เท่านั้น เนื่องจากคุณลุงต้องเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเดินทางเข้ามาดูงานที่ “สวนลุงไกร” เกือบทุกวัน เพราะฉะนั้นขอร้องให้ติดต่อเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ)

     การเดินทางสู่สวนลุงไกร :
     รถยนต์ส่วนบุคคล จาก รพ.วังน้ำเขียว (ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ประมาณ กม. 71 – 72) ขับรถมุ่งหน้าไปทาง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีประมาณ 5 กม. พบสามแยกให้เลี้ยวซ้าย (ให้สังเกตว่าก่อนถึงทางแยกจะมีป้ายรีสอร์ทหลายแห่งปักอยู่บนไหล่ทาง รวมถึงมีป้าย “Farm Outlet” ชี้ไปทางซ้ายมือด้วย ทางแยกนี้จะตั้งอยู่บริเวณทางโค้งพอดิบพอดี) ผ่านตลาดสินค้าชุมชนบ้านบุไผ่ , ทางเข้าสวนเบญจมาศวิภา , อบต.ไทยสามัคคี ไปเรื่อยๆ จะพบสามแยกและป้าย “Farm Outlet” (อีกครั้ง) ให้เลี้ยวซ้ายและขับตามป้ายต่อไปเรื่อยๆ ก็จะถึง “สวนลุงไกร
     รถประจำทาง ไม่มีรถประจำทางวิ่งระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายใน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นักท่องเที่ยวต้องเช่าเหมารถปิคอัพเที่ยวเอง

     ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสม
: สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู แต่หากอยากจะฟัง “ลุงไกร ชมน้อย” ร้องเพลงเพราะๆ แนะนำให้เดินทางมาสวนลุงไกรในวันเสาร์ – อาทิตย์ ช่วงสายๆ ถึงบ่ายๆ เพราะเป็นช่วงเวลาที่คุณลุงมักจะมานั่งดีดกีต้าร์ร้องเพลงให้แขกผู้มาเยือนฟัง

     ขอขอบคุณ : “ลุงไกร ชมน้อย” ที่สละเวลาให้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆ ของ “สวนลุงไกร”

     หมายเหต
: ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล “สวนลุงไกร” เมื่อเดือน ธ.ค. 2553 ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลื่ยนแปลงไปได้ในปัจจุบัน

 
สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.สีคิ้ว
อ.เมือง
อ.พิมาย
อ.โชคชัย
อ.ปากช่อง
อ.ปักธงชัย
อ.วังน้ำเขียว 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154