Custom Search
 


วัดปราสาท     วัดปราสาท เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ เชื่อว่าสร้างมามากกว่า 500 ปี ตั้งแต่สมัยล้านนา และได้รับการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจของวัดปราสาทอยู่ที่พระวิหารซึ่งมีลักษณะศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิม หน้าบันมีโครงสร้างแบบม้าต่างไหม คือลักษณะหลังคาและไม้ขื่นคานมี่ลดหลั่นกันขึ้นไปเหมือนต่างบนหลังม้าสำหรับบรรทุกสิ่งของ (ดูได้จากภาพด้านล่าง) ด้านหน้าตัวพระวิหารมีบันไดนาคเป็นลวดลายปูนปั้นสวยงาม

     ภายในผนังพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปเกี่ยวกับพุทธศาสนา และพุทธประวัติ และจุดเด่นที่แตกต่างจากวัดอื่น ๆ นอกเหนือไปจากโครงสร้างแบบม้าต่างไหม ก็คือ ด้านหลังพระวิหารมีซุ้มประตูปราสาทแบบล้านนา และซุ้มประตูโขงเชื่อเข้าสู่อาคารถัดไปที่มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ (หรือกู่พระเจ้า ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็น) เป็นที่ประดิษฐานพระประธานของพระวิหาร จึงเป็นอีกหนึ่งความงดงามทางศิลปะที่ไม่ควรพลาดชม เมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหม่

     การเดินทาง
ภายในคูเมือง บนถนนอินทวโรรส ใกล้ประตูสวนดอก

   วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
พระวิหารภายนอกและภายในที่สวยงาม

  วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร

  วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
บรรยากาศโดยรอบของวัดปราสาท และซุ้มประตูโขงภายในพระวิหาร (ภาพที่3จากซ้าย)


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 วัดพระธาตุดอยสุเทพ , วัดเจ็ดยอด , วัดปราสาท , พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ,
 สวนสัตว์เชียงใหม่ , เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ,  เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ,
 ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง
อ.ฮอด
 ออบหลวง
อ.ฝาง
 บ่อน้ำร้อนฝาง  
อ.หางดง
 บ้านร้อยอันพันอย่าง , อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อ.แม่แตง
 โป่งเดือดป่าแป๋
อ.จอมทอง
 น้ำตกแม่ยะ , น้ำตกแม่กลาง , น้ำตกวชิรธาร , ดอยอินทนนท์     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ในจ.เชียงใหม่

โปรโมชั่นทัวร์และบัตรเข้าชมสถานที่/การแสดงในเขต จ.เชียงใหม่ ราคาพิเศษ !!

(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์/ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด)

ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.   ล่องเรือแม่น้ำปิง : เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise)
450 - 800
2.   ล่องแพแม่น้ำแตง
350 - 1,500
3.   บ้านวังน้ำหยาด (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว)
300 - 1,800
4.   บ้านโต้งหลวง (หมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า)
300 - 500
5.   เวียงกุมกาม
650 - 800
6.   คุ้มขันโตก
350 - 530
7.   ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
300 - 440
8.   เบญจรงค์ขันโตก
150 - 320
9.   สิบสองปันนาขันโตก
150 - 250
10. ทัวร์ดอยสุเทพ
500 - 1,500
11. สวนสัตว์เชียงใหม่
170 - 700
12. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
50 - 950

     
ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154