Custom Search
 


วัดเจ็ดยอด     สิ่งที่น่าสนใจ
เจดีย์เจ็ดยอด : เชื่อว่าองค์เจดีย์นี้จำลองแบบมาจากมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 ลายปูนปั้นด้านนอกองค์เจดีย์ เป็นปะติมากรรมปูนปั้นที่มีลวดลายวิจิตร แต่ต่างกันในแต่ละองค์เจดีย์ นอกจากนั้น ในวัดแห่งนี้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นครั้งที่ 8 ตั้งแต่เริ่มมีการสังคายนาพระไตรปิฏก
พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช : เป็นพระสถูปบรรจุพระอัฐิ และพระอังคารธาตุของพระเจ้าติโลกราช องค์สถูปเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุม เครื่องยอดเป็นทรงรูประฆังกลม ภายในประดิษฐานพระพุทธปฎิมากรปูนปั้นปางมารวิชัยองค์หนึ่ง

     ข้อแนะนำ
สามารถแวะมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้ทุกฤดู
ป้ายชื่อวัดเห็นชัดเจน


     การเดินทาง วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง วิ่งบนทางคู่ขนานประมาณ 1 กม. จะเห็นวัดเจ็ดยอดอยู่ทางด้านซ้าย (ข้อมูลการเดินทางจาก ททท.)

 วัดพระธาตุดอยสุเทพ-ดอยสุเทพ-เชียงใหม่     
เจดีย์เจ็ดยอด

วัดพระธาตุดอยสุเทพ-ดอยสุเทพ-เชียงใหม่ 
สถูปเจดีย์ภายในวัดเจ็ดยอด


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 วัดพระธาตุดอยสุเทพ , วัดเจ็ดยอด , วัดปราสาท , พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ,
 เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ , สวนสัตว์เชียงใหม่ , เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ,
 ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง
อ.ฮอด
 ออบหลวง
อ.ฝาง
 บ่อน้ำร้อนฝาง  
อ.หางดง
 บ้านร้อยอันพันอย่าง , ราชพฤกษ์
อ.แม่แตง
 โป่งเดือดป่าแป๋
อ.จอมทอง
 น้ำตกแม่ยะ , น้ำตกแม่กลาง , น้ำตกวชิรธาร , อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โปรโมชั่นทัวร์และบัตรเข้าชมสถานที่/การแสดงในเขต จ.เชียงใหม่ ราคาพิเศษ !!

(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์/ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด)

ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.   ล่องเรือแม่น้ำปิง : เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise)
450 - 800
2.   ล่องแพแม่น้ำแตง
350 - 1,500
3.   บ้านวังน้ำหยาด (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว)
300 - 1,800
4.   บ้านโต้งหลวง (หมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า)
300 - 500
5.   เวียงกุมกาม
650 - 800
6.   คุ้มขันโตก
350 - 530
7.   ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
300 - 440
8.   เบญจรงค์ขันโตก
150 - 320
9.   สิบสองปันนาขันโตก
150 - 250
10. ทัวร์ดอยสุเทพ
500 - 1,500
11. สวนสัตว์เชียงใหม่
170 - 700
12. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
50 - 950

     


ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154