Custom Search
 


พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์     พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักประทับในวโรกาสที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯเยือนประเทศไทยซึ่งแต่เดิมจะประทับรับรองแต่ในพระนครหลวงเท่านั้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 ในครั้งแรกได้ก่อสร้างเฉพาะองค์พระตำหนักที่ประทับและเรือนรับรองเท่านั้น ส่วนอาคารอื่นๆได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อมาในภายหลัง ภายในพระตำหนักฯ มีสถานที่น่าชม ดังนี้ เรือนปีกไม้ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เรือนรับรอง พลับพลาผาหมอนและสวนเฟิร์น อ่างเก็บน้ำ พระตำหนักต่างๆ และหอพระ โดยระหว่างเส้นทางเยี่ยมชมจะผ่านสวนกุหลาบเป็นระยะ

ี     ข้อแนะนำ
งดเข้าชมช่วงเสด็จแปรพระราชฐานประมาณเดือน ม.ค.- ต้นมี.ค.
เปิดเข้าชมได้ประมาณ 8.30 น.มีรถไฟฟ้าเล็กบริการ 250 บาทต่อเที่ยว
หากเข้าเยี่ยมชมในช่วงฤดูหนาวจะได้ชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวที่บานสะพรั่ง


     การเดินทาง อ.เมือง ประมาณกม.19 ถนนดอยสุเทพ-ภูพิงค์ อยู่เลยจากพระธาตุดอยสุเทพขึ้นไป มีรถสองแถวบริการบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตกลงราคาเหมาไป-กลับ เที่ยวพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และบ้านแม้วดอยปุยได้ หรือหากมาในฤดูท่องเที่ยว ช่วงเดือนปลายพ.ย. ถึงม.ค. เมื่อคนเต็มคันรถจะออกทันท

 พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่  
หลากหลายมุมมองในสวนแม่ฟ้าหลวง

  พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่  
หลากหลายมุมมองในสวนแม่ฟ้าหลวง

 พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่  
หลากหลายมุมมองในสวนแม่ฟ้าหลวง

 พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่  
หลากหลายมุมมองในสวนแม่ฟ้าหลวง

   พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-เชียงใหม่  
หลากหลายมุมมองในสวนแม่ฟ้าหลวง


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 วัดพระธาตุดอยสุเทพ , วัดเจ็ดยอด , วัดปราสาท , พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ,
 เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ , สวนสัตว์เชียงใหม่ , เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ,
 ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง
อ.ฮอด
 ออบหลวง
อ.ฝาง
 บ่อน้ำร้อนฝาง  
อ.หางดง
 บ้านร้อยอันพันอย่าง , ราชพฤกษ์
อ.แม่แตง
 โป่งเดือดป่าแป๋
อ.จอมทอง
 น้ำตกแม่ยะ , น้ำตกแม่กลาง , น้ำตกวชิรธาร , อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โปรโมชั่นทัวร์และบัตรเข้าชมสถานที่/การแสดงในเขต จ.เชียงใหม่ ราคาพิเศษ !!

(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์/ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด)

ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.   ล่องเรือแม่น้ำปิง : เรือแม่ปิงริเวอร์ครุยส์ (Mae Ping River Cruise)
450 - 800
2.   ล่องแพแม่น้ำแตง
350 - 1,500
3.   บ้านวังน้ำหยาด (หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว)
300 - 1,800
4.   บ้านโต้งหลวง (หมู่บ้านชาวเขา 8 เผ่า)
300 - 500
5.   เวียงกุมกาม
650 - 800
6.   คุ้มขันโตก
350 - 530
7.   ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
300 - 440
8.   เบญจรงค์ขันโตก
150 - 320
9.   สิบสองปันนาขันโตก
150 - 250
10. ทัวร์ดอยสุเทพ
500 - 1,500
11. สวนสัตว์เชียงใหม่
170 - 700
12. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
50 - 950


     


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154