Custom Search
 

วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ     ในสมัยที่ทีมงานเรายังเล็กเป็นเด็กน้อยถึงน้อยมาก ๆ  รวมถึงหลาย ๆ ท่านที่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมของเรา(ถ้าอายุยังไม่มากอาจจะไม่รู้จัก) ยังจำกันได้ถึงหนังยอดมนุษย์สมัยก่อนได้หรือไม่ที่มีสัตว์ประหลาดมาบุกประเทศไทย แล้วมียอดมนุษย์มาช่วยเหลือ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่อย่างยักษ์ที่เฝ้าประตูหน้าวัดไทย ทำให้สามารถขับไล่สัตว์ประหลาดไปได้ หรือภาพยนตร์ที่มีบางตอนเป็นเรื่องราวระหว่างผู้ดูแลซุ้มประตูวัดยักษ์จีน กับยักษ์ไทยที่มีให้ได้ชม แม้ความทรงจำที่มีอยู่จะเป็นภาพลางเลือนก็ตามที อาจจะจำผิดจำถูกบ้าง แต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงมีอยู่แน่นอนก็คือ ยักษ์ที่เฝ้าประตูวัดนั่นเอง ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) ที่มี ยักษ์วัดแจ้งตัวโตอยู่
      ประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวรารามนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาเป็นราชธานี เดิมชื่อวัดมะกอก  แต่เมื่อมีวัดมาตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันจึงกลายเป็น วัดมะกอกนอก ส่วนอีกวัดชื่อวัดมะกอกใน เชื่อกันว่าชื่อวัดแจ้งนั้นได้มาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จทางชลมารคถึงหน้าวัดเป็นเวลารุ่งอรุณพอดี จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดแจ้ง” และเป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยกรุงธนบุรี เป็นวัดที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต ก่อนที่จะย้ายไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นได้รับพระเมตตาจากรัชกาลที่  1 ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองค์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ต่อ และทรงได้ปั้นพระพักตร์หุ่นพระพุทธรูปด้วยพระองค์เองและหล่อขึ้นเป็นพระประธานในพระอุโบสถ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” และได้รับการบูรณะเรื่อยมาทั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 และเมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดอรุณราชวราราม” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัดอรุณราชวราราม_04 วัดอรุณราชวราราม_1 วัดอรุณราชวราราม_016 วัดอรุณราชวราราม_05
พระปรางค์วัดอรุณ ยักษ์วัดแจ้ง และภาพถ่ายจากมุมด้านบนของพระปรางค์
มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ใกล้ ๆ

 วัดอรุณราชวราราม_037 วัดอรุณราชวราราม_08 วัดอรุณราชวราราม_013
ตุ๊กตาหินรูปสิงห์แบบจีนที่รายล้อมอยู่รอบพระอุโบสถ (ภาพซ้ายมือ)

 วัดอรุณราชวราราม_010 วัดอรุณราชวราราม_011 วัดอรุณราชวราราม_020 วัดอรุณราชวราราม_019
บริเวณฐานพระปรางค์จะพบกับภาพปูนปั้น และประติมากรรมต่าง ๆ (สองภาพซ้าย)
และทั้งสี่ทิศของพระปรางค์มีรูปหล่อจำลองครั้งพระพุทธเจ้า ประสูติ บำเพ็ญทุกรกิริยา ตรัสรู้ และปรินิพพาน


     สำหรับวัดอรุณนั้นเป็นวัดที่มีความสวยงามและโดดเด่นมีชื่อเสียงโดยเฉพาะพระปรางค์วัดอรุณที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักถ่ายภาพหลาย ๆ คน หรือแม้กระทั่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดินก็ยังโดดเด่นในความมืดเป็นทิวทัศน์สำหรับผู้ที่มาล่องเรือยามค่ำคืนเฝ้าคอยชม ท่านสามารถเดินขึ้นไปชมพระปรางค์วัดอรุณฯ ได้ บริเวณรอบฐานด้านบนของพระปรางค์นั้นเป็นประติมากรรมรูปยักษ์กำลังแบกพระปรางค์ รวมถึงตามซุ้มฐานพระปรางค์ มีภาพปูนปั้นรูปคล้ายกินรีอยู่ภายใน นอกจากพระปรางค์วัดอรุณฯที่มีชื่อเสียงแล้ว ก็มียักษ์วัดแจ้งที่ทำงานอย่างแข็งขันไม่เคยมีวันหยุด วันลา หรือวันป่วย สำหรับภายในพระอุโบสถ มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ที่รัชกาลที่ 2 ทรงปั้น) มีพระนามว่า “พระพุทธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” ส่วนภายนอกพระอุโบสถมีตุ๊กตาจีนเรียงรายโดยรอบ
      สำหรับพระวิหารมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย “พระพุทธชัมพูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุ”   และเมื่อเดินออกมายังท่าน้ำหน้าวัดท่านจะได้พบกับศาลาเก๋งจีนที่มีอยู่รอบวัดเป็นที่พักผ่อน และขึ้นลงเรือยามมาเยี่ยมชมที่วัดอรุณแห่งนี้ ก่อนกลับที่พักทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)  ของเราจึงได้ถ่ายภาพช่วงพระอาทิตย์ตกที่วัดอรุณมาฝากกัน วัดอรุณราชวราราม_27 วัดอรุณราชวราราม_17 วัดอรุณราชวราราม_24 วัดอรุณราชวราราม_027
พระพุทธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานภายในพระอุโบสถ (ภาพซ้ายสุด) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหารราช (ภาพที่สองจากซ้าย)
และ พระพุทธชัมพูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุ พระประธานภายในพระวิหาร (ภาพขวาสุด)

 วัดอรุณราชวราราม_18 วัดอรุณราชวราราม_19 วัดอรุณราชวราราม_20
พระพุทธรูปสมัยโบราณภายในวัดอรุณราชวราราม

 วัดอรุณราชวราราม_31 วัดอรุณราชวราราม_29 วัดอรุณราชวราราม_32
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ

 วัดอรุณราชวราราม_9 วัดอรุณราชวราราม_7 วัดอรุณราชวราราม_051
ยามเย็นย่ำ ถ่ายระหว่างนั่งเรือล่องแม่น้ำผ่านวัดอรุณราชวราราม (สองภาพซ้ายมือ)


การเดินทาง : วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ที่ 34 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 19 57 83 ลงป้ายวัดอรุณราชวราราม หรือทางเรือข้ามฟากจากท่าเตียน หน้าวัดโพธิ์มายังวัดอรุณฯ หรือนั่งเรือนำเที่ยวมาจากวัดระฆังโฆสิตารามเป็นเส้นทางเรืออีกทางหนึ่ง ต้องการสอบถามเส้นทางรถเมล์ โทร 184 หรือคลิ๊กที่ลิ้งค์ ขสมก.
ข้อแนะนำ : เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 05.30 - 19.30 น. โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดอรุณราชวราราม โทร 02-8911149
ขอขอบคุณ : ข้อมูลการเดินทางจากหนังสือ “สะพายเป้ ขึ้นรถเมล์ ทัวร์กรุง” โดย รัตนวุฒิ เจริญรัมย์ สำนักพิมพ์อักษรข้าวสวย และข้อมูลของวัดจาก เว็บไซต์วัดอรุณราชวราราม
สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
เขตพระนคร
 วัดบวรนิเวศวิหาร , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
 วัดชนะสงคราม , วัดราชนัดดา , วัดสุทัศน์เทพวราราม , พระบรมมหารราชวัง
เขตธนบุรี
 วัดกัลยาณมิตร 
เขตดุสิต
 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตสัมพันธวงศ์
 วัดไตรมิตรวิทยาราม , เยาวราช (ไชน่าทาวน์) 
เขตบางกอกน้อย
 วัดระฆังโฆษิตาราม
เขตห้วยขวาง
 สยามนิรมิต


บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ + ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อเรือ์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของเรือบุฟเฟ่ต์แต่ละแบบโดยละเอียด)


โปรแกรมทัวร์อื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของโปรแกรมทัวร์แต่ละแบบโดยละเอียด)
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154