ท่าเรือ_แหลมศอก
 
 
Custom Search
 

แหลมศอก : ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด

ท่านสามารตรวจสอบราคาตั๋วเรือเฟอร์รี่, เรือคาตามารัน
และอัตราค่าบริการรถรับส่งระหว่าง กรุงเทพมหานคร - พัทยา -
ท่าเรือแหลมศอก - เกาะกูด - เกาะหมาก - เกาะช้าง
ได้จากตารางราคาและติดต่อจองตั๋วล่วงหน้า
ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line ID ในกรอบทางด้านล่าง

ตั๋วเรือ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง (เฉพาะฤดูกาล)
ตารางราคาตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง เที่ยวไป

เส้นทาง
เวลาออก
เวลาถึง
ราคาต่อเที่ยว (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก

     กรุงเทพฯ - เกาะกูด

     (บริการโดย รถ + เรือคาตามารัน)


05.00
11.45
1,000
1,000

     กรุงเทพฯ - เกาะกูด

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


07.30
15.20
1,000
1,000

     กรุงเทพฯ - เกาะหมาก

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


05.00
12.45
800
800

     กรุงเทพฯ - เกาะช้าง

     (บริการโดย รถ + เรือคาตามารัน)


05.00
14.00
750
750

     กรุงเทพฯ - เกาะช้าง

     (บริการโดย : รถ + เรือเฟอร์รี่)


07.30
15.00
750
750

     กรุงเทพฯ - เกาะเสม็ด

     (บริการโดย รถ + เรือคาตามารัน)


05.00
09.30
600
600

     กรุงเทพฯ - เกาะเสม็ด

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


07.30
11.45
600
600

     พัทยา - เกาะกูด

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


05.00
11.45
900
900

     พัทยา - เกาะหมาก

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


05.00
12.45
800
800

     สนามบินตราด - เกาะกูด

     (บริการโดย : รถตู้ + เรือคาตามารัน)


09.30
11.45
800
800

     สนามบินตราด - เกาะกูด

     (บริการโดย : รถตู้ + เรือคาตามารัน)


12.50
15.20
800
800

     แหลมศอก - เกาะกูด

     (บริการโดย : เรือสปีดโบ้ท)


10.00
11.00
600
300

     แหลมศอก - เกาะกูด

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


10.45
12.00
500
500

     แหลมศอก - เกาะกูด

     (บริการโดย : เรือเฟอร์รี่ แบบ A)


12.30
14.00
300
150

     แหลมศอก - เกาะกูด

     (บริการโดย : เรือเฟอร์รี่ แบบ B)


13.00
14.15
350
200

     แหลมศอก - เกาะกูด

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


14.20
16.00
500
500

     แหลมศอก - เกาะกูด

     (บริการโดย : เรือสปีดโบ้ท)


15.00
16.00
600
300

     สนามบินตราด - เกาะหมาก

     (บริการโดย : รถตู้ + เรือคาตามารัน)


09.30
12.45
700
700

     แหลมศอก - เกาะหมาก

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


10.45
12.45
400
400

     แหลมศอก - เกาะช้าง

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


10.45
14.00
750
750

     หมายเหตุ

     - เวลาเดินทางเป็นเวลาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์ต่าง ๆ สภาพอากาศและคลื่นลม โดยถือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทางบริษัทเรือและรถไม่รับผิดชอบกรณีผู้โดยสารพลาดการเดินทางต่อด้วยยานพาหนะอื่น ๆ
     - เดินทางจากกรุงเทพฯ (ถนนข้าวสาร) ด้วยรถบัส หรือรถตู้ ไปยังท่าเรือแหลมศอก ต่อเรือคาตามารันไปเกาะกูด เกาะหมาก และเกาะช้าง
     - เดินทางจากพัทยา ด้วยรถบัส หรือรถตู้ ไปยังท่าเรือแหลมศอก ต่อเรือคาตามารันไปเกาะกูดและเกาะหมาก เกาะช้าง มีบริการรถรับจากที่พักในพัทยา (เฉพาะพื้นที่ที่กำหนด)
     - มีบริการรถรับจากตัวเมืองตราด (เฉพาะพื้นที่ที่กำหนด มีค่าบริการเพิ่ม) ไปท่าเรือแหลมศอก และเดินทางโดยเรือคาตามารัน/เรือเฟอร์รี่ไปเกาะกูด เกาะหมาก และเกาะช้าง
     - เกาะกูด (ท่าเรืออ่าวสลัด) , เกาะหมาก (ท่าเรืออ่าวนิต) , เกาะช้าง มีบริการรถส่งยังที่พักบนเกาะ

     เงื่อนไข เด็ก

     - เรือคาตามารัน เด็กเล็ก : อายุไม่ถึง 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย , เด็กตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปราคาผู้ใหญ่
     - เรือสปีดโบ้ท เด็ก หมายถึง อายุระหว่าง 4 - 8 ปี
, เด็กเล็ก : อายุไม่ถึง 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
     - เรือเฟอร์รี่ แบบ A เด็ก หมายถึง เด็ก 1 - 9 ปี
     - เรือเฟอร์รี่ แบบ B อายุไม่ถึง 3 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย , เด็ก หมายถึง ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป

     **ตารางเวลาเดินเรือ และราคาตั๋วเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โปรดตรวจสอบในช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง**

ท่านสามารถติดต่อจอง "ตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และเกาะช้าง"
ล่วงหน้าเพื่อให้มีที่นั่งแน่นอน
ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ LINE ID ทางด้านล่าง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 7 วัน นะคะ !ตารางราคาตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง เที่ยวกลับ

เส้นทาง
เวลาออก
เวลาถึง
ราคาต่อเที่ยว (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก

     เกาะกูด - แหลมศอก

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


09.00
10.00
500
500

     เกาะกูด - แหลมศอก

     (บริการโดย : เรือสปีดโบ้ท)


11.00
12.00
600
300

     เกาะกูด - แหลมศอก

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


12.00
13.00
500
500

     เกาะกูด - แหลมศอก

     (บริการโดย : เรือสปีดโบ้ท)


13.00
14.00
600
300

     เกาะกูด - แหลมศอก

     (บริการโดย : เรือเฟอร์รี่ แบบ A)


10.00
11.30
300
150

     เกาะกูด - แหลมศอก

     (บริการโดย : เรือเฟอร์รี่ แบบ B)


10.00
11.15
350
200

     เกาะกูด - สนามบินตราด

     (บริการโดย : รถตู้ + เรือคาตามารัน)


09.00
11.40
800
800

     เกาะกูด - สนามบินตราด

     (บริการโดย : รถตู้ + เรือคาตามารัน)


12.00
14.40
800
800

     เกาะกูด - กรุงเทพฯ

     (บริการโดย รถ + เรือคาตามารัน)


09.00
17.00
1,000
1,000

      เกาะกูด - กรุงเทพฯ

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


12.00
20.00
1,000
1,000

     เกาะกูด - พัทยา

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


12.00
20.00
900
900

     เกาะกูด - เกาะหมาก

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


12.15
12.45
300
300

     เกาะกูด - เกาะช้าง

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


12.15
14.00
750
750

     เกาะหมาก - เกาะกูด

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


11.00
11.30
300
300

     เกาะหมาก - แหลมศอก

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


11.00
13.00
400
400

     เกาะหมาก - สนามบินตราด

     (บริการโดย : รถตู้ + เรือคาตามารัน)


11.00
11.30
700
700

     เกาะหมาก - พัทยา

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


11.00
20.00
800
800

     เกาะหมาก - กรุงเทพฯ

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


11.00
20.00
800
800

     เกาะหมาก - เกาะช้าง

     (บริการโดย : เรือคาตามารัน)


13.00
14.00
500
500

     เกาะเสม็ด - กรุงเทพฯ

     (บริการโดย : รถ + เรือคาตามารัน)


12.15
17.00
600
600

     หมายเหตุ

     - เวลาเดินทางเป็นเวลาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์ต่าง ๆ สภาพอากาศและคลื่นลม โดยถือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทางบริษัทเรือและรถไม่รับผิดชอบกรณีผู้โดยสารพลาดการเดินทางต่อด้วยยานพาหนะอื่น ๆ
     - เกาะกูด (ท่าเรืออ่าวสลัด) , เกาะหมาก (ท่าเรืออ่าวนิต) , เกาะช้าง มีบริการรถรับจากที่พักบนเกาะไปที่ท่าเรือ
     - จากท่าเรือบนเกาะกูด เกาะหมาก หรือเกาะช้าง ขึ้นเรือคาตามารัน สปีดโบ้ท หรือเรือเฟอร์รี่กลับท่าเรือแหลมศอกตามตารางเรือ
     - จากท่าเรือแหลมศอก เรือคาตามารัน/เรือเฟอร์รี่ มีรถไปส่งยังที่พักตัวเมืองตราด (เฉพาะพื้นที่ที่กำหนด และมีค่าบริการเพิ่ม)
     - จากท่าเรือแหลมศอก เรือคาตามารัน มีรถไปส่งที่พัทยา (ในพื้นที่ที่กำหนด) และส่งที่กรุงเทพฯ (ถนนข้าวสาร)


     เงื่อนไข เด็ก

     - เรือคาตามารัน เด็กเล็ก : อายุไม่ถึง 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย , เด็กตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปราคาผู้ใหญ่
     - เรือสปีดโบ้ท เด็ก หมายถึง อายุระหว่าง 4 - 8 ปี , เด็กเล็ก : อายุไม่ถึง 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
     - เรือเฟอร์รี่ แบบ A เด็ก หมายถึง เด็ก 1 - 9 ปี
     - เรือเฟอร์รี่ แบบ B อายุไม่ถึง 3 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย , เด็ก หมายถึง ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป


     **ตารางเวลาเดินเรือ และราคาตั๋วเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โปรดตรวจสอบในช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง**

ท่านสามารถติดต่อจอง "ตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และเกาะช้าง"
ล่วงหน้าเพื่อให้มีที่นั่งแน่นอน
ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ LINE ID ทางด้านล่าง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 7 วัน นะคะ !ท่านสามารถติดต่อจองตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง

ล่วงหน้า เพื่อให้มีที่นั่งแน่นอน

ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม ทาง Line ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ :


(094) 236-3295 , (094) 519-3645 , (094) 2519214  Fax. (02) - 4571605

Line ID : thongteaw2 , thongteaw.com ,
trin.thongteaw.com , cimlee


กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ     เงื่อนไขการจองตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง ! โดยใช้ Line

     สำหรับการจอง ตั๋วเรือเกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง กรุณาแจ้งจองตั๋วและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการจองตั๋วเรือต่างๆ ทางด้านล่างทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าก่อนกำหนดวันออกเดินทางอย่างน้อย 2 – 7 วัน (กรณีช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ควรติดต่อจองทัวร์และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ มิฉะนั้นเรือ/รถ อาจเต็มครับ)


     ขั้นตอนการจองตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และเกาะช้าง ! โดยใช้ Line

     
1.เปิด Application Line ใน Smartphone หรือ Tablet ของท่านขึ้นมา แล้วเลือกหัวข้อ “เพิ่มเพื่อน” จากนั้นให้เลือกหัวข้อ “ID/โทรศัพท์” ทางด้านขวาบนของหน้าเพิ่มเพื่อน

     2.เลือกเพิ่มเพื่อนโดยใช้ Line ID : cimlee หรือ thongteaw2 หรือ thongteaw.com

     3.หากท่านไม่สะดวกในการเพิ่มเพื่อนจาก Line ID ท่านสามารถเลือกเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ 0942363295 หรือ 0945193645 หรือ 0942519214 ลงในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” แล้วกดเครื่องหมายแว่นขยาย (ช่องด้านบน “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” ให้ใช้รหัส Thailand +66 ซึ่งถ้าโทรศัพท์ของท่านใช้ SIM card ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ครับ)

     4. เมื่อทำการเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งข้อมูลผู้จองส่งมาทาง Line ให้ครบถ้วนดังรายละเอียดต่อไปนี้

     - ชื่อนามสกุล : (ต้องเป็นชื่อ – นามสกุลจริงๆ เท่านั้น ห้ามใช้ชื่อเล่นในการจอง) ของผู้จองซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม 1 ท่าน โดยผู้จองต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานยืนยันตัวตนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดเช็คอิน หรือแสดงแก่เจ้าหน้าที่คนขับรถกรณีใช้บริการรถรับส่ง (หลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับผู้จองชาวไทยใช้ “บัตรประชาชน” หรือ “ใบขับขี่” ส่วนหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างประเทศใช้ “หนังสือเดินทาง : Passport” ครับ)

     - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อกับผู้จองได้จริงในวันออกเดินทาง

     - ประเภทตั๋วเรือ + รถ ที่เลือก : สามารถเลือกประเภทได้จาก ตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง แบบต่าง ๆ

     - วันที่จะใช้บริการ : คือวันที่เดินทางไป และวันที่เดินทางกลับ เที่ยวเรือที่เลือก

     - จำนวนนักท่องเที่ยว : จำนวนรวมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม

     - สัญชาตินักท่องเที่ยว : กรุณาแจกแจงข้อมูลว่าในกลุ่มของท่านมีนักท่องเที่ยวสัญชาติใดอยู่บ้าง ? แต่ละสัญชาติมีจำนวนกี่คน ? ยกตัวอย่างเช่น ไทย 4 คน จีน 2 คน อเมริกัน 1 คน เป็นต้น

     - อายุเด็ก : สำหรับ ตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง เรือแต่ละประเภท มีเงื่อนไขเด็กที่ต่างกัน เมื่อระบุว่ามีเด็กอยู่ภายในกลุ่มจึงจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอายุเด็กไว้ด้วย

     - ชื่อที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ที่ต้องการจะให้รถไปรับส่ง : สำหรับกรณีเลือกบริการรถรับส่ง โปรดแจ้งชื่อที่พักให้ทราบเพื่อจะได้ตรวจสอบพื้นที่และแจ้งเวลารถรับ

     5.เมื่อแจ้งข้อมูลการจองครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้รอรับข้อความยืนยันการจองทาง Line (กรณี ตั๋วเรือ หรือทัวร์เต็มก็จะมีการแจ้งผลการจองกลับทาง Line ให้ทราบเช่นกันครับ)

     6.เมื่อได้รับข้อความยืนยันการจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีทางด้านล่างภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อความยืนยันการจอง (ก่อนชำระค่าใช้จ่ายโปรดตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน, ชื่อ และเลขที่บัญชีทุกครั้งด้วยครับ) หากไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


 


บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7


     7.เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายมาทาง Line

     - กรณีเป็น Slip จากตู้ ATM หรือใบนำฝากของธนาคารให้ใช้การถ่ายรูปส่งทาง Line

     - กรณีเป็นการโอนผ่าน Application บน Smartphone หรือ Tablet ให้ Capture หน้าจอซึ่งดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาทาง Line

     8.ทีมงานจะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของยอดโอน และดำเนินการส่ง Voucher กลับทาง Line ภายในเวลา 24 – 48 ชม. หากยอดโอนหรือหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบทาง Line เพื่อขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการอย่างถูกต้องอีกครั้ง

     9.เมื่อได้รับ Voucher เรียบร้อยแล้ว ในวันออกเดินทางไปเกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง ท่านสามารถใช้หลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี) ร่วมกับการแสดง Voucher จาก Smartphone หรือ Tablet เพื่อ Check In ขึ้นรถรับส่งหรือขึ้นเรือได้ทันที

     10.เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใดๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือฉ้อโกงท่านในทุกกรณี หากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพคลื่นลมหรือภูมิอากาศ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ เรือ ไม่สามารถออกเรือได้ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้เต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข (แต่ในกรณีซึ่งท่านยกเลิกตั๋วเรือ ทั้งๆ ที่ เรือยังคงสามารถออกเรือได้ตามปกติ หรือท่านไม่มารอรถรับส่ง/เรือ ตามเวลานัดหมาย ทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้นะครับ)

     11.
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง : Boonsiri , Koh Kood Princess , Koh Kut Express


     หมายเหตุ
     รายละเอียดโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพคลื่นลม และสภาวะอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า


               **ตารางเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โปรดตรวจสอบเที่ยวเรือในช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง**สำรองตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เกาะหมาก และ เกาะช้าง
1.  ท่าเรือแหลมงอบ จ.ตราด
2.  ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด

 
   

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม ใบอนุญาตเลขที่ 11/09712

 
Copyright since 2008 by www.thongteaw.com - All right reserved.