Custom Search
 

อักษราหุ่นละครเล็ก

ท่านสามารถตรวจสอบโปรโมชั่น บัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก
และ บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ราคาพิเศษ !!
ได้จากตารางราคาและหมายเลขโทรศัพท์ในกรอบทางด้านล่างตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 59 ครับ/ค่ะ
     หุ่นละครเล็ก
เป็นการแสดงที่ผสมผสานเอาศิลปะหลากหลายแขนงรวมเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหัตถศิลป์.....ซึ่งใช้ในการสร้างโครงร่างองค์ประกอบของหุ่น ประณีตศิลป์.....ที่ใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นาฏศิลป์.....ในลีลาท่าทางการเชิดการรำ คีตศิลป์.....ในดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง และ มัณฑนศิลป์.....ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบฉาก รวมทั้งยังได้มีการนำเอาเรื่องราวจากผลงานวรรณกรรมชิ้นเอก (อาทิเช่น รามเกียรติ์ , พระอภัยมณี , ราชาธิราช เป็นต้น) มาบอกเล่าผ่านการเชิดหุ่นที่งดงามวิจิตร จนการแสดงหุ่นละครเล็กได้กลายเป็นศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์อักษราหุ่นละครเล็ก_1


..............................อักษราหุ่นละครเล็ก ร่ายรำกระทำลีลาประดุจดั่งว่ามีชีวิต..............................


     หุ่นละครเล็ก คือ อะไร ?

     หุ่นละครเล็ก คือ ศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกคิดค้นขึ้นใหม่ในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเลียนแบบมาจากการแสดง หุ่นหลวง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (หุ่นหลวง ถือเป็นต้นแบบของหุ่นเชิดหลากหลายชนิดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันเราจะไม่สามารถพบเห็นการแสดงหุ่นหลวงได้อีกต่อไปแล้ว คงมีแค่ตัวหุ่นหลวงที่ได้รับการซ่อมแซมโดย อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ตั้งแสดงเอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับ) .....แต่ถึงกระนั้น.....การแสดงหุ่นละครเล็กก็ยังคงมีความแตกต่างจากหุ่นหลวงอยู่หลายประการ ทั้งในเรื่องที่หุ่นละครเล็กจะต้องใช้ผู้เชิด 2 – 3 คนต่อหุ่น 1 ตัวขณะที่หุ่นหลวงใช้ผู้เชิดแค่ 1 คนต่อหุ่น 1 ตัว.....โครงร่างของหุ่นละครเล็กจะประดิษฐ์ขึ้นจากกระดาษข่อยและโครงลวด แต่หุ่นหลวงกลับถูกสร้างขึ้นจากไม้น้ำหนักเบา ได้แก่ ไม้ทองหลางและไม้นุ่น.....หุ่นละครเล็กจะมีรายละเอียดของกลไกและมีความประณีตในการสร้างด้อยกว่าหุ่นหลวง ทำให้หุ่นละครเล็กไม่สามารถแสดงอากัปกิริยาบางอย่างได้เช่นเดียวกับหุ่นหลวง (เช่น หุ่นละครเล็กไม่สามารถกลอกตาได้ ไม่สามารถถอดชฎาออกจากส่วนหัวของหุ่นได้ ในขณะที่หุ่นหลวงทำได้).....เป็นต้น
           


อักษราหุ่นละครเล็ก_01


นี่คือ..........โฉมหน้าของเหล่าศิลปินผู้ร่วมสืบสานตำนานแห่งความเป็นไทย

 

     ผู้เชิดหุ่นละครเล็กนั้นจะต้องออกลีลาท่าทางการร่ายรำเช่นเดียวกับตัวหุ่น เพราะฉะนั้นผู้เชิดจึงต้องรู้จักและมีความชำนาญในการเล่นโขน – ละครเป็นอย่างดี (.....ในการแสดงหุ่นละครเล็ก.....ผู้รับชมจะเห็นทั้งตัวหุ่นละครเล็กและผู้เชิดหุ่นร่ายรำไปพร้อมๆ กัน แตกต่างไปจากการแสดง หุ่นกระบอก ที่ผู้ชมจะมองเห็นเพียงแค่ตัวหุ่นโดยไม่เห็นผู้เชิดครับ) .....นอกจากนี้.....การที่หุ่นละครเล็กจำเป็นต้องใช้ผู้เชิด 2 – 3 คนต่อหุ่น 1 ตัวก็ทำให้ผู้เชิดแต่ละคนต้องแบ่งหน้าที่ควบคุมกลไกแต่ละส่วนของหุ่นอย่างเหมาะสมและเชิดประสานสัมพันธ์กันให้ได้ มิฉะนั้นการเคลื่อนไหวของตัวหุ่นจะไม่งดงามอ่อนช้อย ไม่เป็นธรรมชาติ.....ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กจึงมีความสลับซับซ้อนและยากต่อการฝึกฝนไม่น้อยอักษราหุ่นละครเล็ก_05 อักษราหุ่นละครเล็ก_06

โอนอ่อน พลิ้วไหว แต่ยังคงไว้ซึ่งความเกรียงไกรในการแสดงของ อักษราหุ่นละครเล็ก ชุดระบำครุฑ


     ประวัติศาสตร์ของหุ่นละครเล็ก

     ประวัติศาสตร์ของหุ่นละครเล็กนั้นเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2444 เมื่อ ครูแกร ศัพทวนิช ศิลปินผู้มีความสามารถในศิลปะการแสดงโบราณหลากหลายด้านได้คิดประดิษฐ์หุ่นเชิดชนิดหนึ่งขึ้นโดยเลียนแบบลักษณะเค้าโครงต่างๆ มาจากหุ่นหลวง.....ต่อมา.....ครูแกรได้มีโอกาสนำหุ่นดังกล่าวเข้าไปเล่นถวาย กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ท่านจึงทรงตั้งนามการแสดงหุ่นเชิดของครูแกรให้ว่า ละครเล็ก หรือ หุ่นละครเล็ก .....จากเหตุการณ์ดังข้างต้นนี้เองจึงถือได้ว่า ครูแกร ศัพทวนิช เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดหุ่นละครเล็กอักษราหุ่นละครเล็ก_00 อักษราหุ่นละครเล็ก_30

....................ปัจจุบัน..........การเชิดหุ่นละครเล็กถือเป็นศิลปะการแสดงที่หาชมได้ยากยิ่ง....................


     ภายหลังจากที่ครูแกรเสียชีวิตลง.....ท่านได้ทิ้งมรดกหุ่นละครเล็กไว้ให้กับนางหยิบ (ลูกสะใภ้ของครูแกร) จำนวน 30 ตัว ต่อมานางหยิบก็ได้มอบหุ่นละครเล็กชุดดังกล่าวให้แก่ ครูสาคร ยังเขียวสด ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในคณะละครของครูแกร แต่เมื่อครูสาครรับมอบชุดหุ่นละครเล็กจากนางหยิบมาแล้วก็มิได้ดำเนินการใดๆ เนื่องจากชุดหุ่นที่ได้รับมาอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรม ภายหลังครูสาครจึงได้มอบชุดหุ่นละครเล็กมรดกของครูแกรให้แก่ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ และครูสาครก็ได้สร้างหุ่นฤๅษีขึ้นไว้เพื่อบูชาระลึกถึงครูแกรเท่านั้น


อักษราหุ่นละครเล็ก_04 อักษราหุ่นละครเล็ก_15

หุ่นละครเล็ก จำเป็นต้องใช้ผู้เชิด 2 - 3 คนต่อหุ่น 1 ตัว จึงทำให้มีความสลับซับซ้อนและยากต่อการฝึกฝน


     .....เมื่อเพลากาลล่วงเลยผ่าน.....การแสดงหุ่นละครเล็กก็ได้ห่างหายจากสังคมไทยไปเป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี จวบจนกระทั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เสนอให้ครูสาครประดิษฐ์หุ่นละครเล็กขึ้นใหม่แล้วนำออกแสดงอีกครั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กให้แก่อนุชนรุ่นหลัง โดยเริ่มเปิดการแสดงรอบปฐมฤกษ์ต่อหน้าสาธารณชนในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ. 2528

     ครูสาคร ยังเขียวสด ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กเมื่อปี พ.ศ. 2539 ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 สิริรวมอายุได้ 85 ปี.....ถึงแม้ว่าครูสาครจะไม่ใช่ “บิดาผู้ให้กำเนิดหุ่นละครเล็ก” แต่ท่านก็เป็นบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีความสำคัญในการช่วยให้ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กสืบทอดดำรงคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้


อักษราหุ่นละครเล็ก_12 อักษราหุ่นละครเล็ก_10 อักษราหุ่นละครเล็ก_8

..................................................ชั้นเชิงการเข้าชิงชัยในฉาก "ยกรบ"..................................................

อักษราหุ่นละครเล็ก_9 อักษราหุ่นละครเล็ก_13

....................ระเริงเร้ารำร่ายคล้ายจะโบกโบยบิน....................

อักษราหุ่นละครเล็ก_11 อักษราหุ่นละครเล็ก_14 อักษราหุ่นละครเล็ก_7

.........................นาฏศิลป์ไทยสูงล้ำเลอค่า อักษราหุ่นละครเล็ก ขอร่วมสืบสาน.........................


     อักษราหุ่นละครเล็ก : กลุ่มศิลปินผู้ร่วมสืบสานตำนานแห่งความเป็นไทย

     ....ปัจจุบัน.....หุ่นละครเล็กถือเป็นศิลปะการแสดงซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง และจากข้อมูลเท่าที่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ลองพยายามสืบค้นดูก็พบว่ามีคณะหุ่นละครเล็กซึ่งยังคงเปิดการแสดงอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพียงแค่ 2 คณะ ได้แก่ หุ่นละครเล็ก คณะทำนาย และ อักษราหุ่นละครเล็ก

     โดย หุ่นละครเล็ก คณะทำนาย จะเปิดให้ชมการแสดงฟรีทุกวัน วันละ 1 รอบ ในเวลา 14.00 – 14.30 น. ณ บ้านศิลปิน คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และจะหยุดพักการแสดงทุกๆ วันพุธ และวันที่รับงานนอกสถานที่

     ส่วน อักษราหุ่นละครเล็ก จะเปิดการแสดงทุกวัน วันละ 2 รอบในเวลา 12.00 – 12.30 น. และ 18.00 – 18.30 น. ภายใน ภัตตาคารรามายณะ King Power Downtown Complex เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีวันหยุดพักการแสดง (อักษราหุ่นละครเล็กมีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)

     
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะชมการแสดงของอักษราหุ่นละครเล็กนั้นจำเป็นจะต้องซื้อบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน หรือบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำของภัตตาคารรามายณะเพื่อเข้าไปชมการแสดงดังกล่าวข้างต้น (บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันของภัตตาคารรามายณะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึง 14.30 น.และบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 17.00 น. จวบจนกระทั่งถึง 21.30 น. ท่านสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะพร้อมชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก ราคาพิเศษ !!ได้จากตารางราคาและหมายเลขโทรศัพท์ในกรอบทางด้านล่างครับ)
อักษราหุ่นละครเล็ก_ภัตตาคารรามายณะ_3 อักษราหุ่นละครเล็ก_ภัตตาคารรามายณะ_11

....................ค่ำคืนหนึ่ง ณ ภัตตาคารรามายณะ King Power Downtown Complex....................     อักษราหุ่นละครเล็ก เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินผู้มีใจรักในการแสดงหุ่นละครเล็กและมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะอันทรงคุณค่าชนิดนี้ให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไปอีกตราบนานเท่านาน.....ทั้งนี้.....อักษราหุ่นละครเล็กดำเนินการแสดงโดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ จากกลุ่มบริษัท King Power

     การแสดงของอักษราหุ่นละครเล็กนั้นเป็นการนำเอาเรื่องราวหลากหลายตอนจากวรรณคดีไทย.....ดนตรีท้องถิ่น.....ระบำพื้นบ้านของภาคต่างๆ.....ตำนานอันเป็นอมตะ.....ตลอดจนการร่ายรำอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบางชนชาติ มาเรียงร้อยใหม่แล้วถ่ายทอดออกมาโดยหุ่นละครเล็กซึ่งประดิษฐ์ขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการแสดงแต่ละชุด.....ทำให้การแสดงของอักษราหุ่นละครเล็กกลายเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งยากจะหาศิลปินกลุ่มอื่นใดมาเทียบเคียงได้ (ตัวอย่างชุดการแสดงของอักษราหุ่นละครเล็ก เช่น ระบำครุฑ , ศรีชัยสิงห์ , วีรชัยลิง , ยกรบ , เกี้ยวนาง – จับนาง , อารีดัง , ระบำเจ็ดนางฟ้า , ระบำญี่ปุ่น เป็นต้น)อักษราหุ่นละครเล็ก_ภัตตาคารรามายณะ_5 อักษราหุ่นละครเล็ก_ภัตตาคารรามายณะ_10

"น้ำพุช็อกโกแลต" กับ "นักดนตรีสาว" ซึ่งจะมานั่งบรรเลงบทเพลงอันไพเราะ
ขับกล่อมให้คุณฟังระหว่างรับประทานอาหาร


     ภัตตาคารรามายณะ : ทางเลือกสำหรับการรับประทานอาหารมื้อพิเศษของคุณ

     ภัตตาคารรามายณะ King Power Downtown Complex เป็นภัตตาคารซึ่งเปิดให้บริการในรูปแบบของบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมื้อกลางวันและมื้อค่ำ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดถึง 600 ที่นั่ง มีอาหารซึ่งคัดสรรคุณภาพแล้วเป็นอย่างดีทั้งไทย , จีน , ญี่ปุ่น , ยุโรป และซีฟู้ด รวมทั้งสิ้นกว่า 60 รายการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้คุณได้เลือกชิมลิ้มลองอย่างไม่รู้เบื่อ (ตัวอย่างรายการอาหารซึ่งทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมมีโอกาสได้รับประทาน ณ ภัตตาคารรามายณะ เช่น ปลาแซลมอนรมควัน , ปูม้านึ่ง , กุ้งก้ามกรามนึ่ง , หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลวก , ข้าวปั้น , ปูอัด , ปลาดิบ , ยำสาหร่ายญี่ปุ่น , สลัดผัก , หมูอบ , เต้าหู้ทรงเครื่อง , กระเพาะปลาน้ำแดง , ก๋วยจั๊บเวียดนาม , ฟองดูว์ช็อกโกแลต , ทาร์ตสตรอเบอร์รี่ , บลูเบอร์รี่พาย , คัสตาร์ด , ไอศกรีม , เหง้าบัวต้มน้ำตาล , ฯลฯ) .....นอกจากนี้ยังมีพ่อครัวซึ่งพร้อมจะปรุงอาหารสดๆ ใหม่ๆ ให้แก่คุณประจำอยู่ตามจุดบริการต่างๆ รอบภัตตาคารรามายณะอีกด้วยอักษราหุ่นละครเล็ก_ภัตตาคารรามายณะ_1


.........................ดอกไม้ที่แสนอ่อนหวานภายใน ภัตตาคารรามายณะ.........................     บรรยากาศโดยรวมของภัตตาคารรามายณะให้ความรู้สึกที่เรียบหรูด้วยการตกแต่งภายในสไตล์ Postmodern ซึ่งเน้นการใช้รูปทรงเรขาคณิตธรรมดาๆ ในส่วนพื้นที่หลัก แล้วเสริมความโดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งบอกเล่าเรื่องราวบางส่วนจากวรรณคดีอมตะเรื่อง “รามเกียรติ์” พร้อมทั้งจัดสร้างตู้กระจกกรุขอบกรอบไม้ลวดลายไทยและบรรจุหุ่นละครเล็กเอาไว้ภายใน แล้ววางตู้กระจกดังกล่าวตีขนาบพื้นที่ด้านข้างทั้งสองฟากของภัตตาคารสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว

     เพื่อเติมเต็มอรรถรสแห่งความสุนทรี ในบางช่วงเวลาภัตตาคารรามายณะจะจัดการแสดงดนตรีไทยแบบสดๆ ขึ้นภายในห้องอาหาร โดยมีศิลปินเดี่ยวสาวสวยซึ่งแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณมานั่งบรรเลงบทเพลงอันไพเราะด้วย “ขิม” หรือ “จะเข้” ช่วยขับกล่อมให้นักท่องเที่ยวอิ่มเอมไปทั้งกายและหัวใจอักษราหุ่นละครเล็ก_ภัตตาคารรามายณะ_2 อักษราหุ่นละครเล็ก_ภัตตาคารรามายณะ_4


ถ้ามาที่นี่.....นอกจากจะได้รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติแสนอร่อยแล้ว
ยังจะมีโอกาสได้ชมการแสดงของ อักษราหุ่นละครเล็ก ด้วยนะ !!


     หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งชื่นชอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณ หรือต้องการจะทำให้มื้ออาหารธรรมดาๆ มื้อหนึ่งกลายเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับเพื่อนพ้อง ครอบครัว และ คนที่คุณรักแล้วล่ะก็.....การเลือกมาชมการแสดง อักษราหุ่นละครเล็ก พร้อมๆ กับรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารรามายาณะ อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับคุณเลยทีเดียว


     โปรโมชั่นบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก
และ บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ราคาพิเศษ !!

ประเภทบัตร
ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก

บัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก +
บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันภัตตาคารรามายณะ

490
(walk in 800)
350
(walk in 500)

บัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก +
บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำภัตตาคารรามายณะ

590
(walk in 1,000)
350
(walk in 500)


 
 เด็ก หมายถึงผู้ซึ่งมีส่วนสูงตั้งแต่ 80 – 120 ซม.

  บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเปิดให้บริการเวลา 11.00 – 14.30 น. อักษราหุ่นละครเล็กแสดงเวลา 12.00 - 12.30 น. (แสดงภายในภัตตาคาร)

  บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำเปิดให้บริการเวลา 17.00 – 21.30 น. อักษราหุ่นละครเล็กแสดงเวลา 18.00 - 18.30 น. (แสดงภายในภัตตาคาร)
รับทันที !! โปรโมชั่นบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก

และ บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ราคาพิเศษ !!

เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อสำรองบัตรและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้า
ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ตามหมายเลขโทรศัพท์ :

(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (084) 360-2913 Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw.com , www.thongteaw.com , trin.thongteaw.com , cimlee

กรุณาติดต่อสำรองบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 4 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ & Line ID ข้างต้น ใช้เพื่อการติดต่อสำรองบัตรล่วงหน้าเท่านั้น !!
กรณีไม่สะดวกสำรองบัตรและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
กรุณาติดต่อซื้อบัตรบริเวณจุดจำหน่ายด้านหน้าร้านอาหาร
ในราคา Walk In ตามปกติ (ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ) ครับ/ค่ะ

 ** กรณีจองบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก และ บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกทันท**

 

แผนที่อักษราหุ่นละครเล็ก_ภัตตาคารรามายณะ


...............แผนที่การเดินทางสู่ ภัตตาคารรามายณะ King Power Downtown Complex...............      เงื่อนไขการสำรองบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก
และ บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ราคาพิเศษ !!
:

      1. บริการสำรองบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก และบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษนี้จัดให้เฉพาะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.comซึ่งติดต่อสำรองล่วงหน้าตามเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้และมีผลตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
      2. ต้องสำรองบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก
และ บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษ
ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ในช่วงวันทำการปกติ (และล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล)
      3. โทรศัพท์ตรวจสอบที่ว่างสำหรับบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก
และ บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ
ตามเบอร์ติดต่อ (089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (084) 360-2913 หรือ (02) 457-1605
      4. กรณีมีที่ว่างสำหรับบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก และบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษ กรุณาชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามที่นั่งซึ่งได้สำรองไว้ภายใน 24 - 48 ชม.หลังจากติดต่อสำรองบัตร (และต้องชำระค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะรับประทานอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีวันทำการปกติ หรือชำระค่าใช้จ่ายเพื่อสำรองบัตรให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะรับประทานอาหารจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันในกรณีวันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดช่วงเทศกาล) โดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้นบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7      5. ภายหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย กรุณาโทรแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายตามหมายเลขโทรศัพท์ในข้อ 3. เพื่อยืนยันการสำรองบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก
และบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ
ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษดังข้างต้น และเก็บสลิปการโอนค่าใช้จ่ายไว้เป็นหลักฐาน
      6. ภายหลังจากยืนยันการชำระค่าใช้จ่าย (และตรวจสอบพบว่ามีการชำระค่าใช้จ่ายแล้วจริง) ท่านจะได้รับใบจองในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน (ปกติจะได้รับภายใน 24 - 48 ชม.) โดยสามารถนำใบจองดังกล่าวไปแสดง ณ จุด Check In บัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก และบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ได้ในวันและเวลาที่ทำการสำรองไว้ ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบการชำระค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งให้ท่านส่งสำเนาสลิปการโอนค่าใช้จ่ายมาตรวจสอบอีกครั้งตามหมายเลข Fax. (02) 981-4599 หรือ E-mail : [email protected] และจะมีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปแจ้งผลการตรวจสอบอีกครั้งภายใน 24 - 48 ชม.
      7. เนื่องจากการสำรองบัตร ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นการสำรองบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก และบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอยกเลิกการสำรองได้ เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งท่านได้ชำระไว้แล้วในทุกกรณี (ยกเว้นกรณีตามข้อ 8.)
      8. เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใด ๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือ ฉ้อโกงท่านในทุกกรณี หากทางเว็บไซต์ไม่สามารถสำรองบัตรราคาพิเศษตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่ท่านได้ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้แล้วเต็มจำนวนให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
เขตพระนคร
 วัดบวรนิเวศวิหาร , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
 วัดชนะสงคราม , วัดราชนัดดา , วัดสุทัศน์เทพวราราม , พระบรมมหาราชวัง
เขตธนบุรี
 วัดกัลยาณมิตร 
เขตดุสิต
 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตสัมพันธวงศ์
 วัดไตรมิตรวิทยาราม , เยาวราช (ไชน่าทาวน์) 
เขตบางกอกน้อย
 วัดระฆังโฆษิตาราม
เขตบางกอกใหญ่
 วัดอรุณราชวราราม
เขตห้วยขวาง
 สยามนิรมิต


บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ + ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อเรือ์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของเรือบุฟเฟ่ต์แต่ละแบบโดยละเอียด)


โปรแกรมทัวร์อื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของโปรแกรมทัวร์แต่ละแบบโดยละเอียด)แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้ได้รับการสนับสนุนลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ในฐานะที่ท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรชมการแสดงอักษราหุ่นละครเล็ก บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารรามายณะ
อย่างเป็นทางการ หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154