ตั๋วเรือ ปากบารา ตะรุเตา หลีเป๊ะ
 
 
Custom Search
 


ท่าเรือปากบารา
จองตั๋วเรือโดยสาร เกาะหลีเป๊ะ


รับทันที ! โปรโมชั่น“ตั๋วเรือ เกาะหลีเป๊ะ” และ “ทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ” ราคาพิเศษ !
เฉพาะผู้ที่ติดต่อสำรองตั๋วเรือ และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือ Line ID ในกรอบทางด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ – 14 ต.ค. 2563 เท่านั้น !

ตั๋วเรือ ปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ
ตารางเส้นทางเดินเรือ “ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ”
แบบที่ 1 สปีดโบ้ท


เส้นทาง
เที่ยวไป
เที่ยวกลับ
ราคาไป - กลับ (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก
สปีดโบ้ท
ปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ

(เที่ยวไป : แวะเกาะไข่)

Social distancing
11.30
09.30
950
(walk in 1,200)
950
(walk in 1,200)

หมายเหตุ : เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุ 0 - 2 ปี นั่งตักผู้ใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคาตั๋วเรือ เป็น ราคาไปกลับ รวมเรือหางยาวขึ้นลงเข้าเกาะหลีเป๊ะ
บริการรถตู้รับส่ง ระหว่างท่าเรือปากบารา - สนามบิน/ตัวเมืองหาดใหญ่
เพิ่มท่านละ 200 บาท ต่อท่านต่อเที่ยว (Join รถตู้)
**กรณีมีปัญหาสภาพอากาศ คลื่นลม จะไม่ได้แวะเกาะตะรุเตา หรือ เกาะไข่นะคะ**

      หมายเหตุ


      1. เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุระหว่าง 3 ปีขึ้นไป ค่าตั๋วเรือและรถรับส่งราคาเท่ากับผู้ใหญ่
      2. ค่าเรือ ไปยังเกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
      3. ค่าเรือ ไปยังเกาะหลีเป๊ะ รวมค่าเรือหางยาวจากโป๊ะ เข้า-ออก เกาะหลีเป๊ะ
      4. ค่าเรือ ไปยังเกาะหลีเป๊ะ ไม่รวมค่าธรรมเนียมท่าเรือปากบารา
          (ชำระที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ)


      
**กรณีเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง โปรดสอบถามโปรโมชั่้นตั๋วเรือปากบารา หลีเป๊ะ ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกครั้งครับ/ค่ะ เนื่องจากราคาโปรฯ อาจมีการปรับเปลี่ยน**

**โปรดสอบถามที่ว่าง และรอบเรือ รอบรถ ก่อนทำการจองรถทัวร์ หรือตั๋วเครื่องบินอีกครั้งครับ/ค่ะ**โปรโมชั่นนี้จัดให้เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจอง "ตั๋วเรือ ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา"
ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ LINE ID ทางด้านล่าง
และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 7 วัน ตามเงื่อนไขเท่านั้น !


* นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นประจำเดือน (เฉพาะการจองล่วงหน้า)
ได้ทาง Line ID หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ในกรอบทางด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ - 14 ต.ค. 2563
*
รับทันที !! ส่วนลดโปรโมชั่น "ตั๋วเรือ ปากบารา หลีเป๊ะ" ราคาพิเศษ !!

เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อสำรองตั๋วเรือและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้า
ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ตามหมายเลขโทรศัพท์ :

(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214  Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw2 , thongteaw.com ,
www.thongteaw.com
, trin.thongteaw.com , cimlee

กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ


หมายเลขโทรศัพท์ & Line ID ข้างต้น
ใช้เพื่อการติดต่อสำรอง "ตั๋วเรือปากบารา หลีเป๊ะ" ล่วงหน้าเท่านั้น !!
กรณีไม่สะดวกสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
กรุณาติดต่อซื้อบัตรบริเวณจุดจำหน่ายบัตร ณ ท่าเรือปากบารา
ในราคา Walk In ตามปกติ (ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ) ครับ/ค่ะ


ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip
: สปีดโบ้ท เริ่มต้น ท่าเรือปากบารา เช้าไปเย็นกลับ1,690
(จากปกติ 1,990)ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip Open
: สปีดโบ้ท เริ่มต้น ท่าเรือปากบารา เลือกกลับวันอื่น1,790
(จากปกติ 1,990)ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip โปรแกรม 1
: เรือหางยาว เริ่มต้น เกาะหลีเป๊ะ
  ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง550
(จากปกติ 600)ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip โปรแกรม 2
: เรือหางยาว เริ่มต้น เกาะหลีเป๊ะ
  เกาะหินซ้อน เกาะดง อ่าวลิง เกาะไผ่ เกาะผึ้ง
  เกาะรอกลอย เกาะหินงาม650
(จากปกติ 700)ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ One Day Trip โปรแกรม 3
: เรือหางยาว เริ่มต้น เกาะหลีเป๊ะ
  เกาะหินซ้อน ร่องน้ำจาบัง เกาะไผ่ เกาะยาง
  เกาะรอกลอย เกาะหินงาม เกาะราวี อ่าวกำนัน800
(จากปกติ 850)หมายเหตุ

- มีบริการทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เหมาลำโดยเรือหางยาว เริ่มต้นเกาะหลีเป๊ะ
- ราคาทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ของเด็ก ขึ้นอยู่กับอายุเด็ก โปรดแจ้งอายุเมื่อต้องการจอง
- ค่าทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เริ่มต้นจากท่าเรือปากบารา : รวม ค่าอุทยานคนไทย และค่าธรรมเนียมท่าเรือแล้ว


โปรโมชั่นนี้จัดให้เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจอง "ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ"
ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ LINE ID ทางด้านล่าง
และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 7 วัน ตามเงื่อนไขเท่านั้น !

ตั๋วเรือโดยสาร เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา ท่าเรือปากบารา ตั๋วเรือโดยสาร เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา ท่าเรือปากบารา

"ท่าเรือปากบารา" จุดเริ่มต้นการเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา


ตั๋วเรือโดยสาร เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา ทัวร์เกาะตะรุเตา ตั๋วเรือโดยสาร เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา ท่าเรือปากคลองพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา

นักท่องเที่ยวทุกๆ คนซึ่งเลือกพักค้างแรมบนเกาะตะรุเตา
จะต้องขึ้นเกาะ ณ "ท่าเรือปากคลองพันเตมะละกา" แห่งนี้
รับทันที !! ส่วนลดโปรโมชั่น "ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ" ราคาพิเศษ !!

เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อสำรองทัวร์เกาะหลีเป๊ะและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้า
ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ตามหมายเลขโทรศัพท์ :

(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214  Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw2 , thongteaw.com ,
www.thongteaw.com
, trin.thongteaw.com , cimlee

กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ


หมายเลขโทรศัพท์ & Line ID ข้างต้น
ใช้เพื่อการติดต่อสำรอง "ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ" ล่วงหน้าเท่านั้น !!
กรณีไม่สะดวกสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
กรุณาติดต่อซื้อทัวร์ ณ ท่าเรือปากบารา
ในราคา Walk In ตามปกติ (ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ) ครับ/ค่ะ


ตั๋วเรือโดยสาร เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ จ.สตูล ซุ้มรักนิรันดร์

ระหว่างเส้นทางเดินเรือสู่เกาะหลีเป๊ะ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้แวะถ่ายภาพ "ซุ้มรักนิรันดร" ที่ "เกาะไข่ จ.สตูล" ด้วย


ตั๋วเรือโดยสาร เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา หาดพัทยา 2

"หาดพัทยา 2" ประตูสู่ "เกาะหลีเป๊ะ"
     เงื่อนไขการจองตั๋วเรือ และ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะโปรโมชั่นราคาถูก ! โดยใช้ Line

     สำหรับการจอง ตั๋วเรือ และทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ กรุณาแจ้งจองทัวร์และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการจองตั๋วเรือ ทัวร์ต่างๆ ทางด้านล่างทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าก่อนกำหนดวันออกเรือ หรือ ทัวร์อย่างน้อย 2 – 7 วัน (กรณีช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ควรติดต่อจองตั๋วเรือ ทัวร์และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ มิฉะนั้น ตั๋วเรือ หรือ ทัวร์อาจเต็มครับ)


     ขั้นตอนการจองตั๋วเรือ และ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โปรโมชั่นราคาถูก ! โดยใช้ Line

     
1.เปิด Application Line ใน Smartphone หรือ Tablet ของท่านขึ้นมา แล้วเลือกหัวข้อ “เพิ่มเพื่อน” จากนั้นให้เลือกหัวข้อ “ID/โทรศัพท์” ทางด้านขวาบนของหน้าเพิ่มเพื่อน

     2.เลือกเพิ่มเพื่อนโดยใช้ Line ID : thongteaw.com หรือ www.thongteaw.com หรือ cimlee

     3.หากท่านไม่สะดวกในการเพิ่มเพื่อนจาก Line ID ท่านสามารถเลือกเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ 0891378702 หรือ 0841450957 หรือ 0942519214 ลงในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” แล้วกดเครื่องหมายแว่นขยาย (ช่องด้านบน “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” ให้ใช้รหัส Thailand +66 ซึ่งถ้าโทรศัพท์ของท่านใช้ SIM card ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ครับ)

     4. เมื่อทำการเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งข้อมูลผู้จองส่งมาทาง Line ให้ครบถ้วนดังรายละเอียดต่อไปนี้

     - ชื่อนามสกุล : (ต้องเป็นชื่อ – นามสกุลจริงๆ เท่านั้น ห้ามใช้ชื่อเล่นในการจอง) ของผู้จองซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม 1 ท่าน โดยผู้จองต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานยืนยันตัวตนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดเช็คอิน หรือแสดงแก่เจ้าหน้าที่คนขับรถกรณีใช้บริการรถรับส่ง (หลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับผู้จองชาวไทยใช้ “บัตรประชาชน” หรือ “ใบขับขี่” ส่วนหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างประเทศใช้ “หนังสือเดินทาง : Passport” ครับ)

     - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อกับผู้จองได้จริงในวันออกเดินทาง

     - ประเภทตั๋วเรือ หรือทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ที่เลือก : สามารถเลือกประเภทได้จาก ตั๋วเรือเกาะหลีเป๊ะ และ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ แบบต่าง ๆ

     - วันที่จะใช้บริการ : คือวันที่เดินทางไป และวันที่เดินทางกลับ กรณีสำรองทัวร์เช้าไปเย็นกลับ หมายถึงวันที่ออกทัวร์นั่นเอง

     - จำนวนนักท่องเที่ยว : จำนวนรวมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม

     - สัญชาตินักท่องเที่ยว : กรุณาแจกแจงข้อมูลว่าในกลุ่มของท่านมีนักท่องเที่ยวสัญชาติใดอยู่บ้าง ? แต่ละสัญชาติมีจำนวนกี่คน ? ยกตัวอย่างเช่น ไทย 4 คน จีน 2 คน อเมริกัน 1 คน เป็นต้น

     - อายุเด็ก : สำหรับ ตั๋วเรือเกาะหลีเป๊ะ เด็ก หมายถึง 3-9 ปี ส่วนทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ราคาเด็ก ขึ้นอยู่กับอายุ เพราะฉะนั้นหากแจ้งจองทัวร์โดยระบุว่ามีเด็กอยู่ภายในกลุ่มจึงจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอายุเด็กไว้ด้วย

     - ชื่อที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ที่ต้องการจะให้รถไปรับส่ง : สำหรับกรณีเลือกบริการรถรับส่ง โปรดแจ้งชื่อที่พักให้ทราบเพื่อจะได้ตรวจสอบพื้นที่และแจ้งเวลารถรับ

     5.เมื่อแจ้งข้อมูลการจองครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้รอรับข้อความยืนยันการจองทาง Line (กรณี ตั๋วเรือ หรือทัวร์เต็มก็จะมีการแจ้งผลการจองกลับทาง Line ให้ทราบเช่นกันครับ)

     6.เมื่อได้รับข้อความยืนยันการจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีทางด้านล่างภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อความยืนยันการจอง (ก่อนชำระค่าใช้จ่ายโปรดตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน, ชื่อ และเลขที่บัญชีทุกครั้งด้วยครับ) หากไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 


บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7     7.เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายมาทาง Line

     - กรณีเป็น Slip จากตู้ ATM หรือใบนำฝากของธนาคารให้ใช้การถ่ายรูปส่งทาง Line

     - กรณีเป็นการโอนผ่าน Application บน Smartphone หรือ Tablet ให้ Capture หน้าจอซึ่งดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาทาง Line

     8.ทีมงานจะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของยอดโอน และดำเนินการส่ง Voucher กลับทาง Line ภายในเวลา 24 – 48 ชม. หากยอดโอนหรือหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบทาง Line เพื่อขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการอย่างถูกต้องอีกครั้ง

     9.เมื่อได้รับ Voucher เรียบร้อยแล้ว ในวันออกเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ท่านสามารถใช้หลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี) ร่วมกับการแสดง Voucher จาก Smartphone หรือ Tablet เพื่อ Check In ขึ้นรถรับส่งหรือขึ้นเรือได้ทันที

     10.เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใดๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือฉ้อโกงท่านในทุกกรณี หากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพคลื่นลมหรือภูมิอากาศ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ เรือ ไม่สามารถออกทัวร์ได้ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้เต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข (แต่ในกรณีซึ่งท่านยกเลิกตั๋วเรือ หรือทัวร์ทั้งๆ ที่ เรือยังคงสามารถออกเรือไปทัวร์ได้ตามปกติ หรือท่านไม่มารอรถรับส่ง/เรือ ตามเวลานัดหมาย ทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้นะครับ)

     11.
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมตั๋วเรือเกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ : ผู้ประกอบการใบอนุญาตเลขที่ 41/00379 , 43-00413 , 43-00348 , 41-00462


     หมายเหตุ
     รายละเอียดโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพคลื่นลม และสภาวะอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า


     - ราคานี้มีผลวันนี้ - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น


ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขต จ.สตูล
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่าย
และข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งโดยละเอียด)

เกาะดง

เกาะยาง

เกาะไข่

เกาะราวี

เกาะหลีเป๊ะ

เกาะอาดัง

เกาะตะรุเตา

เกาะหินงาม

ร่องน้ำจาบัง

เกาะรอกลอย

เกาะกระ - หินขาว

เกาะหินซ้อน – เกาะไผ่ – เกาะผึ้ง  
     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ , ขนมบุหงาบูดะ , ชาชักบังวร

 


     - ราคานี้มีผลวันนี้ - 14 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

   

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09712

 
Copyright since 2008 by www.thongteaw.com - All right reserved.