Custom Search
 


ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน     หลังจากดื่มด่ำกับความสวยงามของทุ่งดอกบัวตอง สีเหลืองอร่ามที่บานเต็มดอยแม่อูคอกันอย่างจุใจแล้ว ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม(www.thongteaw.com) ของเรา จึงเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกแห่งที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือ “โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ”ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-1 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-3

..........ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชเสาวนีย์..........     โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2536 จากพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ที่ทรงเป็นห่วงถึงปัญหาของกล้วยไม้รองเท้านารีที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทย โดยในช่วงแรกโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์นั้นดำเนินการภายใต้การดูแลโดยกองทัพภาคที่ 3 จนถึงปี 2546 จากนั้นในปี 2547 เป็นต้นมา โครงการฯ  มอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้ดูแลต่อศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-31 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-41

.........................ที่นี่มีกล้วยไม้แปลก ๆ หายากหลากชนิดให้ชม.........................
     โดยโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในพื้นที่เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างจิตสำนึก และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ และกล้วยไม้ป่าตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนสืบไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-14 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-28 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-51 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-15

..............................โรงเรือน และ ร่มเงาไม้..............................


ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-17


หน้าตาของ กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์.....ดูเหมือนรองเท้าผู้หญิงจริง ๆ เลยนะ
     กล้วยไม้รองเท้านาร (Lady’s slipper) ปัจจุบันพบมากกว่า 55 ชนิด มีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียบริเวณที่มีสภาพเป็นภูเขาที่มีอากาศเย็น ในประเทศไทยค้นพบรองเท้านารีแล้วไม่น้อยกว่า 17 ชนิด รองเท้านารีอินทนนท์ เป็นกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดหนึ่งที่พบขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลไม่ต่ำกว่า 1200 เมตร เช่นที่ดอยอินนทนนท์ ภูหลวง หรือภูกระดึง ก้านดอกของรองเท้านารียาวประมาณ 10-12 ซม. กลีบดอกหนา พื้นกลีบเป็นมันเงา พื้นดอกสีเหลืองปนน้ำตาล กลีบในทั้งคู่แต่ละกลีบมีเส้นแบ่งตามความยาวของกลีบ ทำให้รู้สึกว่าเป็นสองซีก ซีกหนึ่งมีสีแก่กว่าอีกข้างหนึ่ง กล้วยไม้รองเท้านารีจะออกดอกในช่วงเดือน ธันวาคมถึง กุมภาพันธ์
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-35


...............มุมพักผ่อนเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ...............
     กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์พื้นเมืองของไทยสกุล Paphiopedilum มีชื่อสามัญว่า Venus’s Slipper มีชื่อไทยว่า รองเท้านารี หรือรองเท้าแตะนารีที่เรียกชื่อดังนี้เนื่องจากดอกมีลักษณะขอบปากงอองุ้มเข้าหากันเป็นรูปคล้ายกระเป๋าหรือหัวรองเท้าแตะของชาวดัทช์ เป็นพืชที่มีรูปร่าง สีสันแปลกตาของดอกและใบจึงทำให้มีผู้สนใจ รัก และปลูกเลี้ยงมากขึ้น มีสนนราคาค่อนข้างสูง จึงมีการปลูกเพื่อการค้าทั้งในและต่างประเทศศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-48


.........................ฉันฝันว่าอยากเกิดเป็นนก.........................


ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-40 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-49 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-19 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-36

.........ดอกไม้หลากสีใน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์.........     การเดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน : จาก อ.ขุนยวม ไปตามทางหลวงหมายเลข 1263 ไปทาง อ.แม่แจ่ม ทางไปทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ จากนั้นขับเลยทุ่งดอกบัวตองไปทางน้ำตกแม่สุรินทร์  จะมีทางแยกไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์

     หมายเหตุ : ข้อมูลบางอย่างของ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์” อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในปัจจุบัน

     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ในย่าน อ.ขุนยวมสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 พระธาตุดอยกองมู , วัดจองคำ - วัดจองกลาง , วัดหัวเวียง ,
 ถ้ำปลา , น้ำตกผาเสื่อ , บ่อน้ำร้อนผาบ่อง , ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ,
 บ้านห้วยเสือเฒ่า , หมู่บ้านจีนยูนนาน - บ้านรักไทย , ภูโคลน - คันทรีคลับ ,
 โครงการพระราชดำริปางตอง-2-ปางอุ๋ง ,
 โครงการพระราชดำริปางตอง-4-พระตำหนักปางตอง
อ.ปาย
 วัดน้ำฮู , กองแลน , บ้านสันติชล , สะพานประวัติศาสตร์ปาย ,
 ถนนคนเดินปาย , น้ำตกหมอแปง , โป่งน้ำร้อนท่าปาย
อ.ขุนยวม
 ทุ่งดอกบัวตอง-ดอยแม่อูคอ ,น้ำตกแม่สุรินทร์
อ.ปางมะผ้า
 ถ้ำลอด
อ.แม่ลาน้อย
 ถ้ำแก้วโกมล

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154