Custom Search
 


วัดหัวเวียง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน     ชื่อ “วัดหัวเวียง” คาดกันว่าน่าจะมาจากสมัยก่อนที่วัดนี้สร้างอยู่บริเวณหัวเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญรุ่งเรืองรุกคืบเข้ามา มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โรงแรมเพิ่มขึ้น ทำให้วัดหัวเวียงที่เคยอยู่หัวเมืองกลับกลายมาอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนแทน แต่แม้ว่าวัดหัวเวียงจะไม่ได้อยู่ที่หัวเวียงหรือหัวเมืองแล้ว ความสวยงามและน่าสนใจของวัดหัวเวียงก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอท (www.thongteaw.com)   ของเราได้มีโอกาสแวะเยี่ยมชมและเก็บภาพสวย ๆ งาม ๆ ของวัดหัวเวียงมาฝากทุกท่านในวันนี้วัดหัวเวียง-12 วัดหัวเวียง-3 วัดหัวเวียง-11 วัดหัวเวียง-27

วัดหัวเวียง หรือ วัดกลางเวียง คือ อีกหนึ่งปูชนียสถานสำคัญของ จ.แม่ฮ่องสอน     วัดหัวเวียง สร้างขึ้นเมื่อปี 2406 ปัจจุบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน บน ถ.สิงหนาทบำรุง  มีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดหัวเวียงดังนี้ พระเจ้าพาราละแข่ง วิหารพระเจ้าพาราละแข่ง เป็นต้น

     พระเจ้าพาราละแข่ง : คือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก องค์พระเจ้าพาราละแข่งสร้างขึ้นโดยหล่อจำลองแบบจาก”พระมหามุนี” (พระเจ้าพาราละแข่งองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า) เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยที่สวยงามมาก พระเจ้าพาราละแข่งหล่อทองเหลืองขึ้นเป็นท่อน ๆ ทั้งหมด 9 ท่อน มีลุงจองโพหย่าเป็นผู้เดินทางไปอัญเชิญพระเจ้าพาราละแข่งล่องมาตามแม่น้ำปาย แล้วนำมาประกอบเป็นองค์พระที่วัดพระนอน จากนั้นจึงย้ายมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียงวัดหัวเวียง-7


..........วิหารพระเจ้าพาราละแข่ง ที่งดงามไปด้วยศิลปะแบบไทใหญ่ - พม่า..........
     วิหารพระเจ้าพาราละแข่ง : เป็นวิหารที่มีความสวยงาม ตัววิหารสร้างจากไม้ทั้งหลัง หลังคาวิหารพระเจ้าพาราละแข่งสร้างเป็นแบบเรือนยอดปราสาทซ้อนกันหลายชั้น (จากภาพนับได้ประมาณ 5 ชั้น) ด้านบนสุดของวิหารพระเจ้าพาราละแข่งเป็นฉัตรโลหะ ขอบและชายเป็นสังกะสีฉลุเป็นลวดลายสวยงามตามแบบศิลปะไทยใหญ่

     ด้วยความสวยงามตามแบบศิลปะไทยใหญ่นี้ ทำให้วัดหัวเวียงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาไว้วัดหัวเวียง-17 วัดหัวเวียง-5

....................พระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในจองของวัดหัวเวียง....................


วัดหัวเวียง-10 วัดหัวเวียง-22

ด้วยแรงศรัทธาของช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์นำมาสู่การหล่อ
พระเจ้าพาราละแข่ง พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องที่งดงามไปด้วยพุทธศิลป์     การเดินทางสู่วัดหัวเวียง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน :
จากศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอนไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 (ถ.ขุมลุมประภาส) มุ่งหน้าไปทาง อ.ปางมะผ้า ขับตรงไปผ่านสี่แยก จนถึงแยกเลี้ยวขวาถนนพาณิชย์วัฒนา วัดหัวเวียงอยู่ด้านขวามือใกล้กับตลาดสายหยุด

     หมายเหตุ : ข้อมูลบางอย่างของ “วัดหัวเวียง” อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในปัจจุบัน

     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ในย่าน อ.เมืองแม่ฮ่องสอนสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 พระธาตุดอยกองมู , วัดจองคำ - วัดจองกลาง ,
 ถ้ำปลา , น้ำตกผาเสื่อ , บ่อน้ำร้อนผาบ่อง , ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ,
 บ้านห้วยเสือเฒ่า , หมู่บ้านจีนยูนนาน - บ้านรักไทย , ภูโคลน - คันทรีคลับ ,
 โครงการพระราชดำริปางตอง-2-ปางอุ๋ง ,
 โครงการพระราชดำริปางตอง-4-พระตำหนักปางตอง
อ.ปาย
 วัดน้ำฮู , กองแลน , บ้านสันติชล , สะพานประวัติศาสตร์ปาย ,
 ถนนคนเดินปาย , น้ำตกหมอแปง , โป่งน้ำร้อนท่าปาย
อ.ขุนยวม
 ทุ่งดอกบัวตอง-ดอยแม่อูคอ , ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ,
 น้ำตกแม่สุรินทร์
อ.ปางมะผ้า
 ถ้ำลอด
อ.แม่ลาน้อย
 ถ้ำแก้วโกมล


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154