Custom Search
 


พระธาตุดอยกองมู วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน     “หมอกสามฤดู.....กองมูเสียดฟ้า.....ป่าเขียวขจี.....ผู้คนดี.....ประเพณีงาม.....ลือนามถิ่นบัวตอง” คือ คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่บ่งบอกถึงสภาพของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะของผู้คน และแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นประจำท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี สำหรับคำว่า “กองมูเสียดฟ้า” ในคำขวัญดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นการสื่อถึง “วัดพระธาตุดอยกองมู” วัดเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอนที่ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งมีความสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางพระธาตุดอยกองมู- พระธาตุดอยกองมู-18 พระธาตุดอยกองมู-9 พระธาตุดอยกองมู-7

.........................พระธาตุดอยกองมู ในแสงสลัวและสายหมอกยามเช้า.........................


พระธาตุดอยกองมู-23


.........................สิงห์คู่.........................ผู้อารักขา.........................     วัดพระธาตุดอยกองมู : ปูชนียสถานคู่เมืองสามหมอก

     วัดพระธาตุดอยกองมูเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสามหมอก ตั้งอยู่บนภูเขาด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดปลายดอย” แต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดพระธาตุดอยกองมู” ในภายหลัง (คำว่า “กองมู” ในภาษาไทใหญ่หมายถึง “พระเจดีย์” ครับ)

     ตามประวัติเก่าเล่าว่าวัดพระธาตุดอยกองมูสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2403 โดยพ่อค้าชาวไทใหญ่ชื่อ “จองต่องสู่” และภรรยา.....ในครั้งนั้นจองต่องสู่ได้จัดสร้างจอง (จอง : อาคารหลักของวัดไทใหญ่) และพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อบรรจุ “พระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ” ซึ่ง “พระอุปั่นเต็กต๊ะ” ชาวเมืองตองกี่ได้อัญเชิญมาจากเมืองมะละแหม่งในประเทศพม่า หลังจากกาลนั้นพระอุปั่นเต็กต๊ะก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดพระธาตุดอยกองมูเรื่อยมาจนกระทั่งจองต่องสู่สิ้นชีวิตลง ท่านจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปจำพรรษา ณ เมืองตองกี่ดังเดิมพระธาตุดอยกองมู-48 พระธาตุดอยกองมู-10

........................................ความงดงามซึ่งมาเหนือเมฆ........................................
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2417.....“พญาสิงหนาทราชา” เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรกได้จัดสร้างพระเจดีย์ขนาดย่อมอีกองค์หนึ่งขึ้นเคียงข้างกับพระเจดีย์องค์เก่าเพื่อใช้บรรจุ “พระธาตุของพระสารีบุตรเถระ” ซึ่ง “พระอู่เอ่งต๊ะก๊ะ” อัญเชิญมาจากเมืองมัณฑะเลย์ในประเทศพม่า .....พร้อมกันนั้น.....พญาสิงหนาทราชาก็ได้นิมนต์ให้พระอู่เอ่งต๊ะก๊ะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดพระธาตุดอยกองมูสืบไป

     สถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุดอยกองมู

     ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นศิลปะแบบ “ไทใหญ่ – พม่า” ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่พบเห็นได้ทั่วไปในวัดทางภาคเหนือ พระเจดีย์องค์ใหญ่มีฐานผังแปดเหลี่ยมซ้อนชั้น ต่อขึ้นไปด้วยองค์ระฆังและปล้องไฉนโดยปราศจากชั้นบัลลังก์ บนด้านทั้งแปดประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันอยู่ในซุ้มจรณัมประดับลายปูนปั้น (พระพุทธรูปประจำวันจันทร์ – อาทิตย์ จะมีด้วยกันทั้งหมด 8 องค์ โดยในวันพุธซึ่งเป็นวันกลางสัปดาห์จะถือเป็นการเปลี่ยนฤกษ์ยามจึงมีพระพุทธรูปประจำวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนแยกจากกันครับ) ทางด้านทิศตะวันออกขององค์พระเจดีย์สร้างเป็นวิหารแบบไทใหญ่ – พม่ามีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาซ้อนสามชั้นมุงกระเบื้องและตกแต่งด้วยโลหะฉลุลายอันประณีต ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประจำทิศพระธาตุดอยกองมู-116 พระธาตุดอยกองมู-77

........................................ทิวทัศน์ที่ 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง........................................     พระเจดีย์องค์เล็กมีฐานซ้อนชั้นในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จ ตรงมุมทั้งสี่ของฐานพระเจดีย์วางประดับไว้ด้วยสิงห์ปูนปั้น เหนือชุดฐานขึ้นไปเป็นองค์ระฆังปราศจากชั้นบัลลังก์เช่นเดียวกับพระเจดีย์องค์ใหญ่ รอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มจรณัมทั้งหมดสี่ซุ้ม แต่ซุ้มจรณัมทางด้านทิศตะวันออกจะมีลักษณะพิเศษโดดเด่นกว่าด้านอื่นๆ คือ จัดสร้างเป็นยอดปราสาทสามยอดประดับด้วยลายปูนปั้นดูงดงามอย่างยิ่ง

     จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมากที่สุดในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

     นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางขึ้นมากราบสักการะพระธาตุดอยกองมูบางคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า บนวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางแห่งนี้ นอกจากจะเป็นจุดชมทิวทัศน์ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากมุมสูงที่สวยงามแล้ว.....ยังถือเป็นจุดชมทะเลหมอกในช่วงฤดูฝน – ฤดูหนาวที่งดงามมากที่สุดของย่านตัวเมืองอีกด้วย
พระธาตุดอยกองมู-110


.........................ภายในจอง (จอง : อาคารหลักของวัดไทยใหญ่).........................


พระธาตุดอยกองมู-38 พระธาตุดอยกองมู-2 พระธาตุดอยกองมู-25 พระธาตุดอยกองมู-40

.........................รอบๆ บริเวณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน.........................     หากคุณมีโอกาสเดินทางมายังตัวเมืองแม่ฮ่องสอนในช่วงฤดูฝน – ฤดูหนาวและต้องการจะขึ้นมาชมทะเลหมอกบนวัดพระธาตุดอยกองมูล่ะก็ ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) แนะนำว่าคุณควรจะต้องแหวกหนังตา.....ยกศีรษะขึ้นจากหมอน.....ถอนร่างกายออกมาจากเตียงนอนให้เร็วสักหน่อย แล้วรีบเดินทางขึ้นมายังวัดให้ทันก่อนเวลา 07.00 น.จะดีที่สุด เพราะหากคุณเดินทางขึ้นมาช้ากว่าช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น.....นอกจากจะหาที่จอดรถได้ยากแล้ว ยังอาจจะไม่ได้เห็นทะเลหมอกเลยสักนิดก็เป็นได้ (กรณีที่มีความชื้นในอากาศมากเพียงพอจะเริ่มสังเกตเห็นทะเลหมอกได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เวลาประมาณ 06.45 – 7.30 น. แต่หากคุณเดินทางขึ้นมาถึงวัดพระธาตุดอยกองมูช้ากว่าช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น แสงอาทิตย์อันร้อนแรงจะทำให้ไอหมอกจางหายไปอย่างรวดเร็วจนอาจทำให้คุณพลาดการชมทะเลหมอกไปก็ได้ครับ)  
พระธาตุดอยกองมู-107 พระธาตุดอยกองมู-39


.........................พระพุทธรูปศิลปะไทใหญ่ - พม่า ภายใน วัดพระธาตุดอยกองมู.........................


พระธาตุดอยกองมู-58 พระธาตุดอยกองมู-62

นี่คือ...............สิ่งปลูกสร้าง ณ จุดชมทะเลหมอกบริเวณไหล่เขาด้านทิศตะวันตก     จุดชมทิวทัศน์และทะเลหมอกบนวัดพระธาตุดอยกองมูนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่งใหญ่ๆ ซึ่งแต่ละแห่งก็ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามแตกต่างกันไป โดยจุดชมทิวทัศน์แห่งแรกจะตั้งอยู่บริเวณศาลาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระเจดีย์องค์เล็ก เป็นจุดชมทิวทัศน์ซึ่งไม่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างชัดเจนสักเท่าไหร่นักเนื่องจากตั้งอยู่ในระดับความสูงใกล้เคียงกับไอหมอก.....แต่เมื่อถึงยามสายที่ดวงอาทิตย์แผดแสงร้อนแรงไล่สายหมอกสีขาวให้เลือนรางจางไป คุณจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนจากจุดชมทิวทัศน์แห่งนี้

     สำหรับจุดชมทิวทัศน์แห่งที่สองนั้น ได้แก่ ระเบียงของ “ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา (Before sunset Cafe)” ร้านกาแฟที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของงานศิลปะ ตั้งอยู่ติดกับลานจอดรถทางด้านทิศตะวันตกของวัด.....อย่างไรก็ตาม.....ณ จุดชมทิวทัศน์แห่งที่สองนี้ก็จะยังไม่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างชัดเจนเฉกเช่นเดียวกับจุดชมทิวทัศน์แห่งแรก แต่ในยามเย็นย่ำเมื่อคราที่ดวงตะวันจะอำลาจากฟากฟ้า พวกเราบอกได้เลยว่าบริเวณระเบียงของร้านกาแฟแห่งนี้คือ จุดนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของวัดพระธาตุดอยกองมูพระธาตุดอยกองมู-84 พระธาตุดอยกองมู-105 พระธาตุดอยกองมู-94 พระธาตุดอยกองมู-85

.........................หมอกสามฤดู...............กองมูเสียดฟ้า...............ป่าเขียวขจี.........................


พระธาตุดอยกองมู-59


........................................ความงดงาม.....กับ.....ความไร้เดียงสา........................................
     จุดชมทิวทัศน์แห่งที่สามตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันตกของวัดพระธาตุดอยกองมู (อยู่เหนือขึ้นไปจากจุดชมทิวทัศน์แห่งที่สองครับ) นับเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีความสูงมากที่สุด และสามารถชมทะเลหมอกได้สวยงามที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจุดชมทิวทัศน์แห่งอื่นๆ.....นอกจากนี้คุณยังสามารถมานั่งรอชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น ณ จุดชมทิวทัศน์แห่งที่สามได้เช่นเดียวกับจุดชมทิวทัศน์บริเวณระเบียงของ “ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา” ด้วย (ให้สังเกตว่าทางเดินขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์แห่งที่สามนี้จะมีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตลาดชัน ทอดยาวผ่านแนวกุฏิพระสงฆ์อ้อมขึ้นไปยังแนวระเบียงปูนริมไหล่เขา.....คุณสามารถเดินจากพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นไปยังจุดชมทิวทัศน์แห่งสุดท้ายนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาทีครับ)พระธาตุดอยกองมู-126


จาก วัดพระธาตุดอยกองมู สามารถมองเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน


พระธาตุดอยกองมู-43 พระธาตุดอยกองมู-66

..........เหนือฟ้ายังมีวัด...............และ...............ใกล้ๆ วัดก็มี ร้านกาแฟก่อนตะวันลับเหลี่ยมภูผา..........     หลังจากที่กราบนมัสการพระธาตุ ทำบุญ จิบกาแฟ ชมทิวทัศน์ และถ่ายรูปงามๆ เสร็จเรียบร้อย ใครอยากจะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ ภายในวัดพระธาตุดอยกองมูก็มีสินค้า – ผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายชนิดหลากประเภทให้เลือกซื้อหา ไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองคั่ว , งาแผ่น , เสื้อยืด , งานหัตถกรรมไม้ , ตุ๊กตาชาวเขา , ไปรษณียบัตร , ฯลฯ ..........พูดได้เต็มๆ ปากเลยว่าขึ้นมา “วัดพระธาตุดอยกองมู” ทั้งที.....สุขทั้งใจ.....สุขทั้งกาย.....ได้ชม ชิม ช้อป กันครบรสเลยล่ะครับพระธาตุดอยกองมู-103 พระธาตุดอยกองมู-97


.........................มาถึงแล้ว.....ว....ว...ว..ว.....พระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน.........................     การเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยกองม:

     รถยนต์ส่วนบุคคล จากสี่แยก สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ให้ใช้ “ถ.ขุนลุมประพาส” มุ่งหน้าไปทาง “อ.ขุนยวม” ประมาณ 700 เมตรจะพบสี่แยก ให้เลี้ยวขวาเข้า “ซ.ขุนลุมประพาศ 3” ไปจนถึงทางแยกที่บรรจบกับ “ถ.ผดุงม่วยต่อ” ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนดังกล่าวอีกประมาณ 150 เมตร จะพบทางขึ้น “วัดพระธาตุดอยกองมู” อยู่ทางด้านขวามือใกล้ๆ กับ “วัดพระนอน” หลังจากนั้นให้ขับรถไปตามทางขึ้นเขาจนถึงตัววัด

     รถประจำทาง
ไม่มีรถประจำทาง แต่สามารถเหมารถสองแถวจาก “ตลาดสายหยุด” ในตัวเมืองขึ้นไปยังวัดได้

     ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสม : สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูฝน – ฤดูหนาวซึ่งมีหมอกในยามเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่วัดพระธาตุดอยกองมูสวยงามมากที่สุด

     ขอขอบคุณ
: ข้อมูลอ้างอิงบางส่วนจากหนังสือเที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ จ.แม่ฮ่องสอน

     หมายเหตุ
: ข้อมูลบางอย่างของ “วัดพระธาตุดอยกองมู” อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในปัจจุบัน

     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ในย่านตัวเมืองแม่ฮ่องสอนสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
  วัดจองคำ - วัดจองกลาง , วัดหัวเวียง ,
 ถ้ำปลา , น้ำตกผาเสื่อ , บ่อน้ำร้อนผาบ่อง , ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ,
 บ้านห้วยเสือเฒ่า , หมู่บ้านจีนยูนนาน - บ้านรักไทย , ภูโคลน - คันทรีคลับ ,
 โครงการพระราชดำริปางตอง-2-ปางอุ๋ง ,
 โครงการพระราชดำริปางตอง-4-พระตำหนักปางตอง
อ.ปาย
 วัดน้ำฮู , กองแลน , บ้านสันติชล , สะพานประวัติศาสตร์ปาย ,
 ถนนคนเดินปาย , น้ำตกหมอแปง , โป่งน้ำร้อนท่าปาย
อ.ขุนยวม
 ทุ่งดอกบัวตอง-ดอยแม่อูคอ , ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ,
 น้ำตกแม่สุรินทร์
อ.ปางมะผ้า
 ถ้ำลอด
อ.แม่ลาน้อย
 ถ้ำแก้วโกมล


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154