Custom Search
 

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
1 Day Tour

(รายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์หน้านี้)     รายละเอียดทัวร์หมู่เกาะ สิมิลัน : 1 Day Tour

     ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 1.1 เริ่มต้นจากท่าเรือ ราคาผู้ใหญ่ 1,990 บาท/เด็ก 1,590 บาท

     ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 1.2 เริ่มต้นจากท่าเรือ ราคาผู้ใหญ่ 2,190 บาท/เด็ก 1,590 บาท
     ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2.1 เริ่มต้นจากเขาหลัก ราคาผู้ใหญ่ 2,190 บาท/เด็ก 1,690 บาท
     ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2.2 เริ่มต้นจากเขาหลัก ราคาผู้ใหญ่ 2,290 บาท/เด็ก 1,690 บาท
     ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3.1 เริ่มต้นจากภูเก็ต      ราคาผู้ใหญ่ 2,290 บาท/เด็ก 1,790 บาท
     ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3.2 เริ่มต้นจากภูเก็ต      ราคาผู้ใหญ่ 2,490 บาท/เด็ก 1,790 บาท
          

     
*ชาวต่างชาติ ตรวจสอบโปรโมชั่นตามตารางอีกครั้ง*

เวลา
รายการ
05.45 - 07.45 น.
รถตู้ปรับอากาศออกเดินทางรับลูกทัวร์จากที่พักในจ.ภูเก็ต และ เขาหลัก จ.พังงา
08.00 น.
ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุ ถึงท่าเรือบริการเครื่องดื่มชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำผิวน้ำ
08.30 น.
เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speed Boat
10.00 น.
เล่นน้ำ ชมฝูงปลาตัวโต ๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู)
11.00 น.
สู่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน)พักผ่อนบนชายหาดอันขาวละเอียดดุจผงแป้ง เล่นน้ำชมฝูงปลาและปะการังข้าง ๆ เกาะ ชมหินเรือใบ (สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน) เดินสู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน 
13.00 น. 
เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู) เล่นน้ำ ชมปะการังอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ 
14.00 น. 
เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำ ชมฝูงปลาและปะการังข้างๆ เกาะ เยี่ยมชมที่ทำการอุทยานพักผ่อนตามอัธยาศัย 
15.30 น. 
ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ (กรณี 1 Day Tour Open นักท่องเที่ยวจะต้องแยกไป Check In ณ จุดบริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันด้วยตนเอง)  
16.30 น. 
ถึงท่าเรือ ส่งคืนอุปกรณ์ 
16.45 น. 
รถตู้ปรับอากาศออกเดินทางส่งลูกทัวร์กลับที่พักย่านเขาหลัก จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต


     หมายเหตุ:
**โปรแกรม ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม โดยถือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ**


โปรโมชั่นทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ราคาถูก !!

(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของโปรแกรมทัวร์แต่ละแบบโดยละเอียด)


ประเภททัวร์หมู่เกาะสิมิลัน

ราคาชาวไทย (บาท)
ราคาชาวต่างชาต (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 1.1 : 1 Day
(from Pier)


1,990
(walk in 3,500)

1,590
(walk in 2,100)

2,490
(walk in 3,500)

1,990
(walk in 2,100)


ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 1.2 :
1 Day
(from Pier)
Premium

2,190
(walk in 3,500)

1,590
(walk in 2,100)

2,590
(walk in 3,500)

1,990
(walk in 2,100)


ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2.1 :
1 Day
(from Khaolak)

2,190
(walk in 3,800)

1,690
(walk in 2,400)

2,690
(walk in 3,800)

2,190
(walk in 2,400)


ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2.2 :
1 Day
(from Khaolak)
Premium

2,290
(walk in 3,800)

1,690
(walk in 2,400)

2,790
(walk in 3,800)

2,190
(walk in 2,400)


ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3.1
:
1 Day
(from Phuket)


2,290
(walk in 4,000)

1,790
(walk in 2,900)

2,890
(walk in 4,000)

2,290
(walk in 2,900)


ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3.2
:
1 Day
(from Phuket)
Premium

2,490
(walk in 4,000)

1,790
(walk in 2,900)

2,990
(walk in 4,000)

2,290
(walk in 2,900)


   ราคานี้รวม
:
                                                
* รถรับ - ส่งจากที่พักบริเวณเขาหลัก/ภูเก็ต - ท่าเรือทับละมุ ตามเส้นทางที่กำหนด
* อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
* อาหาร เครื่องดื่ม ตามโปรแกรม
* เรือเร็ว พร้อมไกด์และประกันอุบัติเหตุ

* ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน   หมายเหตุ
:


*เด็ก หมายถึง อายุระหว่าง 4 - 12 ปี และส่วนสูงต้องไม่เกิน 120 ซม.
  
   

โปรโมชั่นนี้จัดให้เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจอง "ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน"
และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม

(www.thongteaw.com)
ตาม Line ID หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ในกรอบทางด้านล่างเท่านั้น


โปรโมชั่นทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เริ่มแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 2562

รับทันที !! ส่วนลดโปรโมชั่น "ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน" ราคาพิเศษ !!

เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจองบัตรล่วงหน้าตามเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม
ทาง Line ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ :

(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214  Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw.com , www.thongteaw.com , trin.thongteaw.com , cimlee


กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ


หมายเลขโทรศัพท์ & Line ID ข้างต้น
ใช้เพื่อการติดต่อสำรองที่นั่ง "ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน" ล่วงหน้าเท่านั้น !!
กรณีไม่สะดวกสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
กรุณาติดต่อซื้อทัวร์หมู่เกาะสิมิลันราคา Walk In ตามปกติ
(ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ) ครับ/ค่ะ


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดพังงา
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อ.คุระบุรี
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อ.ท้ายเหมือง
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อ.ตะกั่วป่า
 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ , หาดนางทอง - หาดบางเนียง
อ.เกาะยาว
 เกาะยาวใหญ่ , เกาะยาวน้อย , เกาะไข่นอก - เกาะไข่ใน  


     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ในจ.พังงา


โปรแกรมทัวร์อื่น ๆ ในเขตจังหวัดพังงา
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของโปรแกรมทัวร์แต่ละแบบโดยละเอียด)แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154