ท่าเรือ_บ้านอำเภอเก่า_เกาะลันตา_เพชรไพลิน
 
 
Custom Search
 

ท่าเรือบ้านอำเภอเก่า : เกาะลันตา จ.กระบี่

ท่านสามารตรวจสอบราคาตั๋วเรือ เกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุกด์
ได้จากตารางราคาและติดต่อจองตั๋วล่วงหน้า
ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line ID ในกรอบทางด้านล่าง

ตั๋วเรือ เกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุกด์ (เฉพาะฤดูกาล)

ตารางราคาตั๋วเรือ เกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุกด์

เส้นทาง
เวลาออก
เวลาถึง
ราคาต่อเที่ยว (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก

     เกาะลันตา - เกาะไหง


10.00
10.30
500
400

     เกาะลันตา - เกาะกระดาน


10.00
11.00
600
450

     เกาะลันตา - เกาะมุกด์


10.00
11.30
600
450

     เกาะมุกด์ - เกาะกระดาน


09.00
09.30
400
300

     เกาะมุกด์ - เกาะไหง


09.00
10.00
400
300

     เกาะมุกด์ - เกาะลันตา


09.00
11.00
600
450

     เกาะกระดาน - เกาะไหง


09.30
10.00
400
300

     เกาะกระดาน - เกาะลันตา


09.30
11.00
600
450

     เกาะกระดาน - เกาะมุกด์


11.00
11.30
400
300

     เกาะไหง - เกาะลันตา


10.00
11.00
500
400

     เกาะไหง - เกาะกระดาน


10.30
11.00
400
300

     เกาะไหง - เกาะมุกด์


10.30
11.30
400
300

     หมายเหตุ

     - เกาะลันตา (ท่าเรือบ้านอำเภอเก่า) , เกาะไหง (เกาะไหงรีสอร์ท) , เกาะกระดาน (หน้าอุทยานฯ)
     เกาะมุกด์ (เกาะมุกด์ชาลีบีช) ค่ะ
     - มีบริการรถรับจากที่พักบนเกาะลันตา (เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดบางเส้นทางมีค่าบริการเพิ่ม) ไปท่าเรือ

     เงื่อนไข เด็ก

     - เด็กเล็ก : อายุไม่ถึง 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย

     - เด็ก : อายุตั้งแต่ 4 - ไม่เกิน 10 ปี ราคาเด็ก

     **ตารางเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โปรดตรวจสอบเที่ยวเรือในช่วงเวลาที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง**

ท่านสามารถติดต่อจอง "ตั๋วเรือเกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุกด์ "
ล่วงหน้าเพื่อให้มีที่นั่งแน่นอน
ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ LINE ID ทางด้านล่าง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 7 วัน นะคะ !
ท่านสามารถติดต่อจองตั๋วเรือ เกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุกด์
ล่วงหน้า เพื่อให้มีที่นั่งแน่นอน

ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม ทาง Line ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ :


(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 2519214  Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw2 , thongteaw.com , www.thongteaw.com ,
trin.thongteaw.com , cimlee


กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ
     เงื่อนไขการจองตั๋วเรือเกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุกด์ ! โดยใช้ Line

     สำหรับการจอง ตั๋วเรือเกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุกด์ กรุณาแจ้งจองตั๋วและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการจองตั๋วเรือต่างๆ ทางด้านล่างทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าก่อนกำหนดวันออกเดินทางอย่างน้อย 2 – 7 วัน (กรณีช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ควรติดต่อจองทัวร์และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ มิฉะนั้นเรืออาจเต็มครับ)


     ขั้นตอนการจองตั๋วเรือเกาะลันตา เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุกด์ ! โดยใช้ Line

     
1.เปิด Application Line ใน Smartphone หรือ Tablet ของท่านขึ้นมา แล้วเลือกหัวข้อ “เพิ่มเพื่อน” จากนั้นให้เลือกหัวข้อ “ID/โทรศัพท์” ทางด้านขวาบนของหน้าเพิ่มเพื่อน

     2.เลือกเพิ่มเพื่อนโดยใช้ Line ID : cimlee หรือ www.thongteaw.com หรือ thongteaw.com

     3.หากท่านไม่สะดวกในการเพิ่มเพื่อนจาก Line ID ท่านสามารถเลือกเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ 0891378702 หรือ 0841450957 หรือ 0942519214 ลงในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” แล้วกดเครื่องหมายแว่นขยาย (ช่องด้านบน “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” ให้ใช้รหัส Thailand +66 ซึ่งถ้าโทรศัพท์ของท่านใช้ SIM card ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ครับ)

     4. เมื่อทำการเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งข้อมูลผู้จองส่งมาทาง Line ให้ครบถ้วนดังรายละเอียดต่อไปนี้

     - ชื่อนามสกุล : (ต้องเป็นชื่อ – นามสกุลจริงๆ เท่านั้น ห้ามใช้ชื่อเล่นในการจอง) ของผู้จองซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม 1 ท่าน โดยผู้จองต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานยืนยันตัวตนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดเช็คอิน หรือแสดงแก่เจ้าหน้าที่คนขับรถกรณีใช้บริการรถรับส่ง (หลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับผู้จองชาวไทยใช้ “บัตรประชาชน” หรือ “ใบขับขี่” ส่วนหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างประเทศใช้ “หนังสือเดินทาง : Passport” ครับ)

     - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อกับผู้จองได้จริงในวันออกเดินทาง

     - ประเภทตั๋วเรือที่เลือก : สามารถเลือกประเภทได้จากตารางเรือ

     - วันที่จะใช้บริการ : คือวันที่เดินทางไป และวันที่เดินทางกลับ เที่ยวเรือที่เลือก

     - จำนวนนักท่องเที่ยว : จำนวนรวมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม

     - สัญชาตินักท่องเที่ยว : กรุณาแจกแจงข้อมูลว่าในกลุ่มของท่านมีนักท่องเที่ยวสัญชาติใดอยู่บ้าง ? แต่ละสัญชาติมีจำนวนกี่คน ? ยกตัวอย่างเช่น ไทย 4 คน จีน 2 คน อเมริกัน 1 คน เป็นต้น

     - อายุเด็ก : สำหรับ ตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด เด็ก หมายถึง 3-9 ปี เพราะฉะนั้นหากแจ้งจองตั๋วเรือ + รถ เกาะกูด โดยระบุว่ามีเด็กอยู่ภายในกลุ่มจึงจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอายุเด็กไว้ด้วย

     - ชื่อที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ที่ต้องการจะให้รถไปรับส่ง : สำหรับกรณีเลือกบริการรถรับส่ง โปรดแจ้งชื่อที่พักให้ทราบเพื่อจะได้ตรวจสอบพื้นที่การให้บริการและแจ้งเวลารถรับ

     5.เมื่อแจ้งข้อมูลการจองครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้รอรับข้อความยืนยันการจองทาง Line (กรณี ตั๋วเรือ หรือทัวร์เต็มก็จะมีการแจ้งผลการจองกลับทาง Line ให้ทราบเช่นกันครับ)

     6.เมื่อได้รับข้อความยืนยันการจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีทางด้านล่างภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อความยืนยันการจอง (ก่อนชำระค่าใช้จ่ายโปรดตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน, ชื่อ และเลขที่บัญชีทุกครั้งด้วยครับ) หากไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


 


บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7


     7.เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายมาทาง Line

     - กรณีเป็น Slip จากตู้ ATM หรือใบนำฝากของธนาคารให้ใช้การถ่ายรูปส่งทาง Line

     - กรณีเป็นการโอนผ่าน Application บน Smartphone หรือ Tablet ให้ Capture หน้าจอซึ่งดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาทาง Line

     8.ทีมงานจะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของยอดโอน และดำเนินการส่ง Voucher กลับทาง Line ภายในเวลา 24 – 48 ชม. หากยอดโอนหรือหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบทาง Line เพื่อขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการอย่างถูกต้องอีกครั้ง

     9.เมื่อได้รับ Voucher เรียบร้อยแล้ว ในวันออกเดินทางไปภูเก็ต อ่าวนาง ไร่เลย์ เกาะพีพี เกาะลันตา ท่านสามารถใช้หลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี) ร่วมกับการแสดง Voucher จาก Smartphone หรือ Tablet เพื่อ Check In ขึ้นรถรับส่งหรือขึ้นเรือได้ทันที

     10.เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใดๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือฉ้อโกงท่านในทุกกรณี หากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพคลื่นลมหรือภูมิอากาศ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ เรือ ไม่สามารถออกเรือได้ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้เต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข (แต่ในกรณีซึ่งท่านยกเลิกตั๋วเรือ หรือทัวร์ทั้งๆ ที่ เรือยังคงสามารถออกเรือไปทัวร์ได้ตามปกติ หรือท่านไม่มารอรถรับส่ง/เรือ ตามเวลานัดหมาย ทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้นะครับ)

     11.
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมตั๋วเรือ : ลันตาเพชรไพลิน


     หมายเหตุ
     รายละเอียดโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพคลื่นลม และสภาวะอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า


          **ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563**

 
   

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม ใบอนุญาตเลขที่ 12/02025

 
Copyright since 2008 by www.thongteaw.com - All right reserved.