Custom Search
 ไข่มุก ร้านมุก ของประดับจากทะเล จ.ภูเก็ต     เมื่อทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ของเราได้ไปเก็บข้อมูลที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่ได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ที่มีของฝากมากมายหลายอย่างให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากทะเลแปรรูป เช่น กุ้งเสียบ ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็ม ปลาตากแห้ง หรือจะเป็นกลุ่มขนมของทานเล่น เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (กาหยี) สับปะรดภูเก็ต เต้าส้อ หมี่ซั้ว แกงไตปลา  หรืออาจจะเป็นกลุ่มสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น โสร่งปาเต๊ะ ผ้าบาติก  หรือจะเป็นเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงเช่น “ไข่มุก” ที่ดูเรียบ แต่หรู แม้สีสันจะไม่สะดุดตาก็ตาม ซึ่งในครั้งนี้ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราได้มีโอกาสไปพักที่รีสอร์ทบนเกาะรังใหญ่ ที่มีการทำฟาร์มหอยมุกของตนเอง และมีการกล่าวถึงที่มาของไข่มุก ชนิดและประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการเลือกซื้อไว้ในหน้าของเกาะรังใหญ่ ท่านสามารถติดตามไปได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่ะ เกาะรังใหญ่ ฟาร์มหอยมุก จังหวัดภูเก็ต สำหรับของฝากอื่น ๆ ติดตามได้จากของฝากจังหวัดภูเก็ตไข่มุก ร้านมุก จ.ภูเก็ต  ไข่มุก ร้านมุก จ.ภูเก็ต  ไข่มุก ร้านมุก จ.ภูเก็ต  ไข่มุก ร้านมุก จ.ภูเก็ต
นานาผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย และร้านมุกจำหน่ายมุกตามสถานที่ท่องเที่ยว     บางครั้งหลายท่านอาจพบของฝากจำพวกเปลือกหอยต่าง ๆ ถูกนำมาจำหน่ายแยกประเภท หรือทำเป็นของตกแต่งบ้านต่าง ๆ (แต่ในความเป็นจริงของมันเกิดจากที่ใดถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยให้อยู่ที่ถิ่นเกิดมันเถอะค่ะ)

   
 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154