Custom Search
 ตลาดค้าพลอย จ.กาญจนบุรี ตลาดค้าพลอย จ.กาญจนบุรี ตลาดค้าพลอย จ.กาญจนบุรี  ตลาดค้าพลอย จ.กาญจนบุรี
ตลาดค้าพลอยคึกคักไปด้วยคนขาย และนักท่องเที่ยว


    “แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก” เป็นคำขวัญของจังหวัดกาญจนบุรี บ่งบอกได้ถึงความสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรีได้ดีทีเดียว

     มณีเมืองกาญจน์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมคือไพลิน และนิล แหล่งที่พบได้มาก และยังมีการทำเหมืองพลอยให้เห็นก็คือ อ.บ่อพลอย แต่บางครั้งนักท่องเที่ยวอาจแวะมาเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่ได้เดินทางเลยไปถึง อ.บ่อพลอย ก็สามารถมาแวะชม หรือซื้อหาได้ในบริเวณนี้เช่นกัน ถึงไม่ได้ไปถึงแหล่งต้นทาง แต่พลอยในร้านริมสะพานข้ามแม่น้ำแควก็มีมากมายให้เลือกหลายร้าน และตรงข้ามกับส่วนโชว์หัวรถจักร จัดเป็นตลาดค้าพลอย และอัญมณี ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็นำมาจาก อ.บ่อพลอยเช่นกัน แต่ควรสอบถามเพื่อความแน่นอนด้วย


 ตลาดค้าพลอย จ.กาญจนบุรี ตลาดค้าพลอย จ.กาญจนบุรี  ตลาดค้าพลอย จ.กาญจนบุรี
นอกจากพลอยเม็ด แล้วยังมีเครื่องประดับทำจากพลอยต่าง ๆ ให้เลือกหาซื้อด้วยเช่นกัน

     นอกจากไพลิน และนิลแล้ว ยังมีพลอยสีต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเม็ดใหญ่ลดหลั่นกันมาจนถึงขนาดเม็ดเล็ก ๆ บางชิ้นถูกนำไปประกอบเป็นตัวเรือนแล้วก็มี หรืออาจเป็นหินสีต่าง ๆ ที่สวยงามราคาไม่แพงก็มีให้เลือกซื้อหากันได้ตามกำลังทรัพย์ แต่ถ้าจะซื้อพลอยแท้ควรมีความรู้ในการเลือก หรือพาผู้รู้ที่ไว้ใจได้ไปด้วย รวมถึงควรเลือกร้านที่มีการออกใบรับรองให้กับสินค้าที่ซื้อ เพื่อเป็นการรับประกันว่าได้ของจริงไม่ได้เสียเงินเปล่า ๆ เพราะเงินทองหายากควรระมัดระวังก่อนใช้จ่าย
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 - 2010 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154