Custom Search
 
พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิป้สสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย
(ดูภาพด้านล่าง)      พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรัก รูปทรงของพระธาตุเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง ตังองค์พระธาตุเป็นรูประฆังทรง “บัวเหลี่ยม” คล้ายพระธาตุพนม และพระธาตุที่เป็นศิลปกรรมแบบเดียวกันอีกหลายองค์ พระธาตุศรีสองรักถูกสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ)และล้านช้าง สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ชาวด่านซ้ายจะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักขึ้นโดยจะนำต้นผึ้ง (ประดิษฐ์จากโครงไม้ไผ่ดูภาพประกอบด้านล่าง ประดับด้วยแผ่นเทียนกลมๆ บางๆ ตากแดดแล้วจับเป็นกลีบ) ถวายองค์พระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

     เนื่องจากพื้นที่ภายในวัดนั้นมีความศักดิ์ และประกอบไปด้วยความเชื่อทางวัฒนธรรมโบราณของแต่ละชุมชน ดังนั้นทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมจึงขอนำคำแนะนำ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรัก ที่ทางวัดได้ขึ้นป้ายประกาศไว้มามอบให้ท่านได้อ่านก่อนที่จะไปชมพระธาตุศรีสองรัก คือ สำหรับผู้ที่จะขึ้นไปสักการระพระธาตุศรีสองรัก ไม่ควรแต่งกาย หรือนำสิ่งของบูชาดอกไม้ที่เป็นสีแดง เพราะวัตถุประสงค์ของการสร้างองค์พระธาตุ คือ เพื่อสัจจะและไมตรี ส่วนสีแดงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรง ไม่ควรกางร่ม สวมหมวกและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ และเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การประกอบพิธีใด ๆ ก็ตามต้องได้รับความเห็นชอบ จากเจ้าหน้าที่ดูแล (คือเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พ่อเสนและนางแต่งซึ่งได้รับการคัดเลือกมาตามประเพณีเท่านั้น) สามารถพบเจ้าหน้าที่ได้บริเวณซุ้มจำหน่ายวัตถุมงคลของพระธาตุวัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย
องค์พระธาตุศรีสองรักทั้งภายในและภายนอก (สองภาพกลาง) และ้ต้นดอกผึ้ง (ภาพขวามือ)

วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย
ภายในอาณาบริเวณของวัดพระธาตุศรีสองรัก

วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จ.เลย 
โบราณวัตถุรอบ ๆ องค์พระธาตุศรีสองรัก


     เมื่อทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม(www.Thongteaw.com)ของเราเดินทางออกจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย ก็ได้พบกับทางเข้าวัดที่อลังการและสวยงามจนทำให้อดแวะเข้าไปเยี่ยมชมไม่ได้ จึงพากันขับไปตามเส้นทางที่ปกคลุมไปด้วยความร่่มรื่นจนถึงตัววัด
      วัดเนรมิตวิปัสสนา เป็นวัดที่มีความงดงามก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง อย่างลงตัว ดูสง่างามท่ามกลางความเงียบสงบของร่มเงาบวรพุทธศาสนา ภายในวัดมีพระอุโบสถสวยงามขนาดใหญ่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในรูปแบบศิลปะภาคกลาง ผนังของพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวของแลคติธรรมต่าง ๆ ไว้เตือนสติ นอกจากนี้พื้นที่กว้างขวางของวัดได้จัดเป็นสวนพักผ่อนมีการจัดแต่งสวนและต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม และเป็นที่ตั้งของมณฑปของหุ่นขี้ผึ้งพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทธโล) ผู้ริเริ่มการก่อสร้างวัดแห่งนี้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธา ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว

 

วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย
ความงดงามภายใน ภายนอกพระอุโบสถ และมณฑปของวัดเนรมิตวิปัสสนา

วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จ.เลย
ภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ พระพุทธศาสนา ภายในพระอุโบสถวัดเนรมิตวิปัสสนา


การเดินทาง
     
ห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 83กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรกิโลเมตรที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตร

 
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 - 2010 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154