Custom Search
 
อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (ดูภาพด้านล่าง)


     ประเทศไทยของเราเคยผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบมามากมายหลายครั้ง แต่ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจและความสมัครสามัคคีทำให้คนไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนยังดำรงความเป็นชาติได้จนถึงทุกวันนี้ เกริ่นกันมาแบบนี้หลายท่านอาจจะออกอาการงุนงงสงสัยว่าทำไมทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ของเราต้องมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย เนื่องจาก ในอดีต ณ อำเภอเขาค้อแห่งนี้ เคยมีเหตุการณ์สู้รบระหว่างกองกำลังของฝ่ายรัฐ กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ ทำให้กำลังทหาร ตำรวจ พลเรือนจำนวนมากที่ต้องสละชีวิต เพื่อปกป้องพวกเราทุกคนให้ปลอดภัย เพื่อเป็นที่ระลึกแด่วีรกรรมของเหล่าผู้เสียสละทุกท่าน จึงเกิดเป็น “อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ” มาจนถึงปัจจุบัน
      “อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ” ได้รับการออกแบบจากศาตราจารย์ ดร.กฤษฏา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ที่ออกแบบอนุสรณ์ได้อย่างมีความหมายทุกส่วนตั้งแต่ลักษณะของอนุสรณ์ที่เป็นแท่งหินขนาดใหญ่สีขาวรูปทรงสามเหลี่ยม ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ ทหาร ตำรวจ และประชาชนพลเรือน ความกว้างของอนุสรณ์  11 เมตรหมายถึง ปี พ.ศ. 2511 เป็นปีที่กลุ่ม ผกค.เริ่มปฏิบัติการด้วยความรุนแรง ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอดอนุสรณ์สูงถึง 24 เมตร ตรงกับปี 2524 ที่เริ่มปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อกวาดล้างเหล่าผู้ก่อความรุนแรง และความสูงของอนุสรณ์จากฐานถึงยอดเท่ากับ 25 เมตร หมายถึง ปี 2525 ที่ยุติการสู้รบกันด้วยความรุนแรง และฐานของแท่งอนุสรณ์ที่มีความยาวด้านละ 2.6 ทั้งสามด้าน หมายถึงปีที่เริ่มก่อสร้างอนุสรณ์แห่งนี้ ด้วยความหมายต่าง ๆ ที่แฝงอยู่อย่างลึกซึ้งในส่วนต่าง ๆ ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ การมาเยี่ยมชมอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ จึงเสมือนหนึ่งเป็นการมองลึกลงไปในประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนคนรุ่นหลังให้ระลึกถึง ปฏิบัติตามเรื่องความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และความสามัคคีที่จะนำพาให้ชาติอยู่รอดปลอดภัย ไม่ทำร้ายกันเอง

 

 

 อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ทัศนียภาพบริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ และฐานกรุงเทพฯ

 อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ตัวอนุสรณ์ที่ทำเป็นสามเหลี่ยมแทนความร่วมมือของ 3 เหล่าทั้งภาคทหาร ตำรวจ และพลเรือน

 อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
อนุสรณ์ผุ้เสียสละเขาค้ออีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกยอดนิยมในอาณาเขตเขาค้อ     นอกจากตัวอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ บริเวณโดยรอบได้มีการจัดบรรยากาศให้คล้ายกับฐานปฏิบัติการจริง มีทั้งบังเกอร์ ฐานที่มั่น หลุมหลบภัยเป็นต้น และเนื่องจากอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเขาค้อทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ต่าง ๆ รอบตัวที่มีความสวยงามได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะหายไปจากขอบฟ้าในยามเย็น และยังเป็นที่ตั้งของ "ฐานกรุงเทพฯ" ที่มีนายทหารจากกรุงเทพฯ มาประชุมวางแผนและสามารถยึดกลับคืนจาก ผกค.ได้สำเร็จเป็นแห่งแรก เป็นอีกจุดที่เหมาะแก่การชมทิวทัศน์และบรรยากาศในยามเช้าเพื่อชมทะเลหมอก ยามเย็นเพื่อชมพระอาทิตย์

การเดินทาง
จากสี่แยกรื่นฤดีตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 2196 บนเส้นทางสู่อำเภอเขาค้อ เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายขับต่อไป จะถึงพิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) ถัดจากฐานอิทธิไปอีกเล็กน้อยทางด้านซ้ายของทางหลวงแผ่นดิน

หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ ธ.ค.2552

 

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 - 2010 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154