Custom Search
 
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และงานเทศกาลว่าวนานาชาติ
อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ดูภาพด้านล่าง)

สิ่งที่น่าสนใจ
เป็นพระราชวังสำคัญ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน องค์พระที่นั่งและ ส่วนประกอบต่าง ๆ ทำจากไม้เป็นหลัก ทำให้เห็นถึงความงดงาม กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง

พระราชนิเวศน์ ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ มีนามเรียงกันจากชั้นในสุดมาจนถึงประตูพะราชนิเวศน์ด้านหน้า ดังนี้
1.พระที่นั่งสมุทรพิมาน
เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาคารหลังใหญ่สุดทรงใช้เป็นห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์ ห้องทรงพระอักษร และห้องสรง ส่วนห้องเสวยเป็นศาลารูปสีเหลี่ยม มีลูกกรงรอบไม่กั้นฝา
2.พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรชายา นอกจากพระที่นั่งแล้วยังมีเรือนเล็กๆ เป็นที่อยู่ของข้าราชการฝ่ายใน
3.พระที่นั่งเสวกามาตย์ เป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปิดโล่ง ทั้งชั้นล่างและชั้นบนทรงใช้เป็นโรงละครและที่ชุมชนในโอกาสต่างๆ

ข้อแนะนำ
1.ห้องต่าง ๆ ภายในพระราชนิเวศน์ ห้ามถ่ายรูป
2.การรถไฟแห่งประเทศไทยมีจัดรถไฟท่องเที่ยวมายังพระราชนิเวศน์ทุกวันหยุด ติดต่อ ท่องเที่ยวทางรถไฟ เช้าไป - เย็นกลับ


การเดินทาง อยู่บริเวณค่ายพระรามหก ต.ห้วยเหนือ อ.ชะอำ เดินทางโดยรถยนต์จาก อ.ชะอำ ไปตามถนนเพชรเกษมจนถึงหลักกม.216 ถึงประตูทางเข้าค่ายพระรามหก ขับตรงไปตามป้ายจะพบพระราชนิเวศน์ตั้งอยู่ริมทะเล


พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และกลุ่มเณรน้อยเจ้าปัญญา

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
ภายใน - ภายนอกพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และทีมงานของเรา


งานเทศกาลว่าวเทศกาลว่าวนานาชาติ

     ว่าวเป็นกีฬาพื้นบ้านของประเทศไทยที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่หากถามถึงจุดกำเนิดของว่าวว่ามีการเริ่มประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศใดหรือในสมัยใดนั้นก็คงตอบได้ลำบาก เนื่องจากว่าวส่วนใหญ่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่คงทนและผุพังได้ง่าย ทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับว่าวต่าง ๆ สูญหายไปตามกาลเวลา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์การเล่นว่าวเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ท้องสนามหลวงเป็นสถานที่เล่นว่าวได้ แม้ว่าในยุคข้อมูลข่าวสารสมัยปัจจุบันนี้การเล่นว่าวอาจจะด้อยความนิยมลงไปมาก แต่ยามที่ลมว่าว(ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เริ่มต้นพัดมาในช่วงต้นฤดูหนาว(ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน) ไปจนกระทั่งถึงเวลาอำลาจากของลมตะเภา(ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) ในช่วงปลายฤดูร้อน(ประมาณปลายเดือนเมษายน) เราก็จะสามารถเห็นว่าวหลากรูปลักษณ์หลายสีสันทะยานขึ้นประชันโฉมอยู่บนฟากฟ้าของท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร อย่างละลานตา แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์และมนต์ขลังทางประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าบางส่วนที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอยู่ภายในเครื่องเล่นอันน้อย ๆนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย  แน่นอนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวซึ่งรู้จักกับการเล่นว่าว “เทศกาลว่าวนานาชาติ (International Kite Festival)” จึงถูกริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศกาลว่าวนานาชาติที่จัดขึ้นนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกิจกรรมการเล่นว่าวมากขึ้นแล้ว ยังมีจุดประสงค์หลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลอีกด้วย สำหรับพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลว่าวนานาชาตินี้จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในหลาย ๆ จังหวัดโดยพิจารณาถึงศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ,การมีสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ,รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง ฯลฯ (ตัวอย่างสถานที่ซึ่งเคยจัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติ เช่น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา ,ค่ายสมเด็จพระศรีสุริโยทัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ,ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร ,ฯลฯ)
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 งานเทศกาลว่าวนานาชาติได้ถูกจัดขึ้น ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ทางเข้าเดียวกันกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) ซึ่งพวกเราทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ได้มีโอกาสมาเก็บข้อมูลภายในงานเทศกาลครั้งนี้ด้วย


พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
บรรยากาศเป็นใจ เหมาะแก่การปลีกวิเวก และเข้าสู่ภวังค์ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ข้าง ๆ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

     ทีมงานของเรามาถึงค่ายพระราม 6 เวลาบ่ายแก่ ๆของวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553 สภาพการจราจรภายในบริเวณงานค่อนข้างหนาแน่น รถยนต์ส่วนตัวต่อแถวรอคิวหาที่จอดรถกันยาวเหยียดราวกับหางของว่าวงู มองไปทางท้องฟ้าบริเวณสถานที่จัดงานเห็นว่าวน้อยใหญ่ลอยตัวล้อเล่นลมอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ดูสดใส สวยงาม รถซึ่งทีมงานของเราโดยสารมาค่อย ๆเขยิบเข้าใกล้บริเวณงานไปทีละน้อย ๆ ไม่เกิน 20 นาทีก็สามารถหาที่จอดรถได้ (ทีมงานตัดสินใจหาที่จอดรถซึ่งอยู่ห่างจากทางเข้าพื้นที่จัดงานออกมาประมาณ 300 เมตร เนื่องจากรถติดพอสมควร หากต้องการเข้าไปหาที่จอดรถใกล้ ๆกับทางเข้าพื้นที่จัดงานมาก ๆอาจต้องเสียเวลาเกือบ 1 ชม.แถมยังอาจจะไม่สามารถหาที่จอดรถได้อีกด้วยครับ) บรรยากาศภายในงานคึกคักแต่ก็ไม่แออัดสักเท่าไหร่ เนื่องจากเมื่อเทียบพื้นที่จัดงานกับจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วพื้นที่จัดงานถือว่ากว้างขวางมาก มีร้านรวงต่าง ๆมากมาย ทั้งร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ,ร้านขนมสายไหม ,ร้านจำหน่ายอาหาร เป็นต้น แต่ร้านที่โดดเด่นประจำงานนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นร้านจำหน่ายว่าวและกังหันลมหลากสีซึ่งมีทั้งว่าวงู ,ว่าวหาง ,ว่าวปลาแบบญี่ปุ่น ,กังหันลมรูปดอกไม้ ฯลฯ เด็ก ๆบางคนร้องไห้กระจองอแงเมื่อพ่อแม่ไม่ยอมซื้อว่าวสีสดสวยให้อย่างใจ ทำให้พอจะบอกได้ว่าใครพาลูก ๆหลาน ๆมางานเทศกาลว่าวนานาชาติแล้วไม่ยอมซื้อว่าวแบบที่เจ้าหนูตัวน้อยชอบให้รับรองว่าต้องปวดหัวกับเสียงหวีดร้องเล็ก ๆไปเกือบตลอดทั้งงานแน่นอน
     ภายในงานเทศกาลว่าวนานาชาติมีการจัดรถรับ – ส่งนำชมบริเวณรอบงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใครเมื่อย ๆ เบื่อ ๆก็นั่งรถกินลมชมบรรยากาศสบาย ๆไป ส่วนนักท่องเที่ยวซึ่งชื่นชอบการถ่ายภาพนั้นต้องขอบอกว่าหากกล้องของท่านไม่สามารถโฟกัสระยะไกลหลาย ๆเท่าได้ก็จะหามุมสวย ๆถ่ายภาพได้ลำบากเนื่องจากมีการกั้นแนวเขตไว้ให้ยืนชมอยู่ไกล ๆด้านนอกเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการโดนเอ็นขึงว่าวขนาดใหญ่บาด สำหรับตัวอย่างว่าวขนาดใหญ่ที่มีให้เห็นในงานเทศกาลว่าวนานาชาติก็เช่น ว่าวหมึก ,ว่าวกระเบน ,ว่าว little mermaid ,ว่าวกามเทพ ,ว่าวหมีแพนด้า ,ว่าวเสือ ,ว่าวจระเข้ ,ว่าวนกยูงสาย ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆซึ่งจัดให้นักท่องเที่ยวได้รับชมดังต่อไปนี้

         1.การแสดงว่าวกลางคืนในระดับนานาชาติ     2.สาธิตนิทรรศการว่าวไทย
            3.สาธิตการแข่งขันว่าวจุฬาและปักเป้า            4.การแข่งขันและสาธิตว่าวผาดโผน
            5.การแสดงว่าวจุฬาส่ายเร็ว                              6.การแสดงว่าวต่อสู้
            7.การประกวดว่าวแผง                                      8.การประดิษฐ์ว่าวสร้างสรรค์
            9.การประกวดแผงว่าว                                     10.คลีนิคว่าว
            11.กิจกรรมด้านศิลปะสำหรับเด็ก                  12.การแสดงกระโดดร่ม
            13.การแสดงและแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ


งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
เปลี่ยนบรรยากาศสู่ความสดใสของว่าวหลายสัญชาติ

งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
ลมให้ชีวิตชีวาแก่บรรดานานาสัตว์บนท้องฟ้าได้โลดโผนโจนทะยานดั่งใจ

งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
แม้กระทั่งเสือ (สัตว์บก) จระเข้ (สัตว์เลื้อยคลาน) (ภาพซ้ายมือสุด)
ก็ขอมีส่วนร่วมกับบรรดาสัตว์ทะเลทั้งปลานกแก้ว ปลาหมึก(ภาพกลางและขวา) ขึ้นไปเที่ยวเล่นบนฟ้า

งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานเทศกาลว่าวนานาชาติ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
จะซื้อว่าวให้ผมไหม (ผมรอนานแล้วนะ) และกลุ่มว่าวนกยูง

     กิจกรรมต่าง ๆข้างต้นจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 – 19.00 น.โดยมีการงดกิจกรรมบางอย่างไปบ้างตามความเหมาะสม เช่น วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553 ตามกำหนดการซึ่งพวกเราได้รับแจ้งนั้นจะมีการลอยบอลลูนในช่วงเวลากลางคืนเวลาประมาณ 19.00 น.แต่เนื่องจากมีกระแสลมแรงทำให้จำเป็นต้องงดกิจกรรมนี้ไป เป็นต้น เพราะฉะนั้นหากท่านไม่ได้ชมกิจกรรมบางอย่างตามหมายกำหนดการก็ไม่ต้องแปลกใจ ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเรามีโอกาสได้ชมการสาธิตว่าวผาดโผนแบบทีม ขอบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากกับภาพของว่าวที่โฉบเฉี่ยวฉวัดเฉวียนเป็นเลข 8 บ้างเป็นวงกลมบ้างอย่างพร้อมเพรียง บางครั้งผู้บังคับก็บังคับว่าวให้ลอยเป็นแนวต่อกันแล้วบินโชว์ลีลาความสามัคคีที่เหนือชั้นให้เห็น แนะนำว่าหากต้องการมาท่องเที่ยวเทศกาลว่าวนานาชาติล่ะก็ควรจะมาตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดงานวันแรกช่วงสาย ๆเพื่อที่จะสามารถรับชมกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างเต็มอิ่มและหากยังคิดว่าไม่คุ้มค่าพอก็หาที่พักใกล้ ๆบริเวณงานแล้วมาชมกิจกรรมอื่น ๆในวันรุ่งขึ้นให้จุใจก็ได้ (ปกติเทศกาลว่าวนานาชาติจะจัดขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายนของทุก ๆ 2 ปีครับ)

หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูลเทศกาลว่าวนานาชาติเมื่อ มี.ค. 2553

ท่านสามารถตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่จัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติในแต่ละปีได้กับเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตาม link ต่อไปนี้ www.tat.or.th 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 - 2010 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154