Custom Search
 

ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี
(ดูภาพด้านล่าง)

     ถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ทางเข้าถ้ำเป็นทางลง ลึกลงไปเดินได้สะดวก พื้นที่ภายในถ้ำกว้างขวาง มีช่องเปิดด้านบน ทำให้แสงสว่างส่องถึง และมีอากาศหมุนเวียนตลอดเวลา ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปที่สำคัญ เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และมีพระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย รวมถึงหินงอกหินย้อยให้ชมถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  
บันไดเข้าสู่ปากถ้ำเขาหลวง และบริเวณเชิงถ้ำเข้าหลวงที่มีเจ้าจ๋อน้อยจำนวนมากมายมารอคอยทุกท่านอยู่

  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี
ส่วนต้นของถ้ำเขาหลวงเมื่อเดินลงบันไดมาด้านล่าง

ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  
ภายในถ้ำเต็มไปด้วยพระพุทธรูปจำนวนมากมายประดิษฐานอยู่      นอกจากนี้ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเคยเสด็จประพาสมาและทรงโปรดถ้ำแห่งนี้มาก ทั้งยังทรงบูรณะพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณภายในถ้ำนี้หลายองค์ด้วยกัน และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างบันไดหินลงไปในถ้ำ

ข้อแนะนำ
-สามารถสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชมความงดงามภายในตัวถ้ำ และให้อาหารลิงซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายบริเวณลานจอดรถ (มีพ่อค้า แม่ค้า บริการจำหน่ายอาหารลิง จำพวกกล้วย ผลไม้ต่าง ๆ ถั่วต้ม)
-หากต้องการถ่ายรูปแสงสะท้อนควรมาช่วงประมาณบ่ายโมง ถึงบ่ายสองโมงในวันที่เมฆน้อยและฝนไม่ตก

การเดินทาง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กม.ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  
แสงสาดส่องตรงพระพุทธรูปเหมือนแสงธรรมส่องทาง (ภาพขวามือสุด)
ซึ่งจะต้องมาช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะได้เห็น (ประมาณช่วงเกือบ ๆบ่าย 3 - 4 โมงเย็น)

  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี
หมู่พระพระพุทธรูปโบราณกว่าร้อยองค์ภายในถ้ำเขาหลวง

ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  
ภายในถำ้เขาหลวงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และพระพุทธไสยาสน์

ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี  
เต็มเปี่ยมบรรยากาศแห่งธรรม และความสงบ
 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 - 2010 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154