Custom Search
 
ไร่แม่ฟ้าหลวง (ดูภาพด้านล่าง)

สิ่งที่น่าสนใจ
1.หอคำแม่ฟ้าหลวง หรือหอคำหลวง หอคำ มีโครงสร้างและวัสดุหลักแบบล้านนาแท้ๆ รูปแบบหอคำหลวงมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมล้านนาในหลายพื้นที่ หอคำประกอบด้วยศิลปวัตถุ เครื่องไม้แกะสลักตามแบบที่ใช้ในพุทธศาสนา พระพุทธรูปแบบล้านนาและแบบพม่า ส่วนตรงกลางประดิษฐานองค์พระพุทธสำคัญนาม "พระพร้าโต้" มีจารึกว่าสร้างในปี พ.ศ. 2236 ณ วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ และได้มอบให้ไว้เป็นสิริมงคล (ภายในหอคำหลวงห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด)
2.หอคำน้อย เป็นสถานที่เก็บภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนด้วยสีฝุ่นบนกระดานไม้จากวัดเวียงต้าหม่อน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ฝีมือช่างชาวไทยลื้อ (ส่วนนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชม เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อภาพ) แต่สามารถเดินดูรอบนอกได้
3.หอแก้ว เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหน้าเป็นอาคารไม้โอ่โถง เปิดผนังทุกด้าน
ส่วนที่สองเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน นิทรรศการถาวรจัดแสดงเรื่องไม้สัก (ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับไม้สัก) ส่วนนิทรรศากรหมุนเวียนจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

ข้อแนะนำ
-ไร่แม่ฟ้าหลวงเปิดให้เข้าชม 10.00-18.00น. ปิดวันจันทร์ ค่าเข้าชมสำหรับคนไทย 150 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชมฟรี
-นอกจากสถาปัตยกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้ว ภายในยังมีทัศนียภาพที่งดงามของธรรมชาติ มีกิจกรรมการเลี้ยงอาหารปลาบริเวณหน้าหอคำหลวง


การเดินทาง ไร่แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ 313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ขับไปตามถนนข้ามสะพานแม่ฟ้าหลวง ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้าย ขับไปมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ

   
   เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง 
หอคำแก้ว รวบรวมไปด้วยศิลปะวัตถุสมัยล้านนา

 เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง 
อาคารหอคำหลวง

 เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง 
อาณาบริเวณภายในไร่แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง 
ความรื่นรมย์ของทัศนียภาพภายในไร่แม่ฟ้าหลวง

 เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง เชียงราย-ไร่แม่ฟ้าหลวง-อ.เมือง 
สิ่งมีชีวิตน้อย ๆ ในไร่แม่ฟ้าหลวง 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154