Custom Search
 
สามเหลี่ยมทองคำ (ดูภาพด้านล่าง)

     สามเหลี่ยมทองคำ เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง และแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ จึงมีการเรียกขานว่า สามเหลี่ยมทองคำ

     กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดของที่นี่ คือการนั่งเรือชมทิวทัศน์โดยรอบชมธรรมชาติสามประเทศ โดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเช้า บริเวณนี้จะมีความงดงามมาก มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านฝั่งพม่า และลาว นอกจากการเรือท่องเที่ยวแล้ว ยังมีเรือบริการรับส่งไปเที่ยวบ่อนฝั่งพม่า (ไม่แนะนำเพราะผิดศีล) แต่จะต้องผ่านด่านตรวจของไทยก่อนไปลงเรือ เพราะท่าเรือคนละท่ากับเรือท่องเที่ยว

     เรือท่องเที่ยวจะพานักท่องเที่ยวไปชมธรรมชาติ ชี้ชวนให้ดูฝั่งพม่า และบ่อนการพนัน แต่ไม่ได้ขึ้นฝั่งที่พม่า หลังจากนั้นจะนำเรือไปขึ้นฝั่งที่ประเทศลาว โดยที่นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 20 บาทเป็นค่าผ่านด่าน(จริง ๆ เหมือนซุ้มขายตั๋วมากกว่า ไม่ไ้ด้น่ากลัวแบบต้องสอบถามประวัติ หรือซักไซร้ไล่เลียงอะไร เพราะเหมือนว่าทางลาวก็รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยว) ฝั่งลาวจะมีจำหน่ายพวกบุหรี่ ยาดองเหล้า ของที่ระลึกต่าง ๆ เครื่องประดับ ดูแล้วไม่ค่อยแตกต่างกับฝั่งไทยเท่าไหร่ ยังไงถ้าสนใจก็สามารถสอบถามราคากับแม่ค้า เพราะว่าพูดสื่อสารกันเข้าใจบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ไม่สามารถไปไกลกว่าตลาดที่ลาวจัดไว้ให้ได้ หลังจากนั้นก็จะขึ้นเรือลำเดิมกลับฝั่งไทย

ข้อแนะนำ
-มีบริการเรือเที่ยวชมทัศนียภาพสามประเทศและสามเหลี่ยมทองคำ ขึ้นฝั่งเที่ยวชม ซื้อสินค้าของฝั่งลาว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ค่าบริการต่อเรือ 400 - 1500 บาท ขึ้นกับจำนวนคน และประเภทของเรือ

การเดินทาง สามเหลี่ยมทองคำอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเดินทางไปตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่จัน จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอเชียงแสน (ถนนหมายเลข 1016)
เมื่อถึงเชียงแสนแล้ว จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอแม่สาย ( ถนนหมายเลข 1290 ) จากเชียงแสนถึงสามเหลี่ยมทองคำ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ถนนดีตลอดเส้นทาง

  เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-อ.เชียงแสน เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-อ.เชียงแสน 
สามเหลี่ยมทองคำ แบ่งแยก 3 ประเทศ ซ้ายพม่า ขวาลาว ฝั่งที่ยืนไทย และพระพุทธรูปฝั่งไทย

  เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-อ.เชียงแสน เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-อ.เชียงแสน เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-อ.เชียงแสน 
เรือโดยสารรับส่งนักท่องเที่ยวข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

  เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-อ.เชียงแสน เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-อ.เชียงแสน เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ-อ.เชียงแสน 
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารทางฝั่งลาว 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154