Custom Search
 
วัดร่องขุ่น (ดูภาพด้านล่าง)

     แนวคิด แรงบันดาลใจ และความสร้างสรรค์ของงานพุทธศิลป์ ของคุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และทีมงาน จึงเนรมิตให้วัดร่องขุ่นงดงาม และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามตาม ความหมายและแนวคิดทางปรัชญาของพุทธศาสนา

     
ความหมายของอุโบสถ
สีขาวของโบสถ์ แทน พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
กระจกขาว หมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายไปทั่วโลกมนุษย์และจักรวาล
สะพาน หมายถึง การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ก่อนขึ้นสะพานครึ่งวงกลมเล็กหมายถึง โลกมนุษย์ วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามาร หรือพระราหูหมายถึง กิเลสในใจแทนขุมนรกคือทุกข์ ผู้ใดจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระพุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองทิ้งลงไปในปากพญามาร เพื่อเป็นการชิระจิตเราให้ผ่องใสถึงจะเดินผ่านขึ้นไป บนสันของสะพานจะประกอบไปด้วยอสูรอมกัน 16 ตัว ข้างละ 8 ตัว อุปกิเลส 16 จากนั้นก็จะถึงกึ่งกลางสะพาน หมายถึง เขาพระสุเมระ เป็ฯที่อยู่องเทวดา ด้านล่างเป็นสระน้ำ หมายถึง สีนดรมหาสมุทร มีสวรรค์ตั้งอยู่ 6 ชั้นด้วยกัน ผ่านสวรรค์ 6 ชั้น เดินลงไปสู่แผ่นดินของพรหม 16 ชั้น แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 16 ดอก รอบอุโบสถ ดอกที่ใหญ่สุด 4 ดอก ตรงทางขึ้นด้านข้างโบสถ์ หมายถึง ซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ ประกอบด้วยพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ เป็นสงฆ์สาวกที่เราควรกราบไหว้บูชา
บันได บริเวณทางขึ้น ครึ่งวงกลม หมายถึง โลกุตตรปัญญา บันไดทางขึ้น 3 ขั้น  แทนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่านแล้วจึงขึ้นไปสู่แผ่นดินของอรูปพรหม 4 แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 4 ดอก และ บานประตู 4 บาน บานสุดท้ายเป็นกระจกสามเหลี่ยมแทนความว่าง (ความหลุดพ้น) แล้วจึงจะก้าวข้ามธรณีประตูเข้าวสู่พุทธภูมิ
      ภายในประกอบด้วยภาพเขียนโทนสีทองทั้งหมด ผนัง 4 ด้าน เพดาน และพื้นล้วนเป็นภาพเขียนที่แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร มุ่งเข้าสู่โลกุตรธรรม
หลังคาโบสถ์ ส่วนบนได้นำหลักธรรมอันสำคัญยิ่งของการปฏิบัติจิต 3 ข้อ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นำไปสู่ความว่าง (ความหลุดพ้น)
ช่อฟ้าเอก หมายถึง ศีล ประกอบด้วยสัตว์ 4 ชนิดผสมกัน แทน ดิน น้ำ ลม ไฟ ช้าง หมายถึง ดิน นาค หมายถึง น้ำ ปีกหงส์ หมายถึง ลม และหน้าอก หมายถึง ไฟ ขึ้นไปปกปักรักษาพระศาสนา บนหลัง ช่อฟ้าเอกเทินด้วยพระธาตุ หมายถึง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ข้อ และ 84,4000 พระธรรมขันธ์
ช่อฟ้าชั้นที่ 2 (บน) หมายถึง สมาธิ แทนด้วยสัตว์ 2 ชิด คือ พญานาคกับหงส์ เขี้ยวพญานาค หมายถึง ความชั่วในตัวมนุษย์ หงส์ หมายถึง ความดีงาม ศีลเป็นตัวฆ่าความชั่ว (กิเลส) เมื่อใจเราชนะกิเลสได้ก็เกิดสมาธิ มีสติกำหนดรู้เกิดปัญญา
ช่อฟ้าชั้นที่ 3 (สูงสุด) หมายถึง ปัญญา แทนด้วยหงส์ปากครุฑ หมอบราบนิ่งสงบไม่ปรารถนาใดๆ มุ่งสู่การดับสิ้นซึ่งอาสวะกิเวลภายใน ด้านหลังหางช่อฟ้าชั้นที่ 3 มีลวดลาย 7 ชิ้น หมายถึงโพชฌงค์ 7 ลาย 8 ชิ้นรองรับฉัตร หมายถึง มรรค 8 ฉัตร หมายถึง พระนิพพาน ลวดลายบนเชิงชายด้านข้างของหลังคาชั้นบนสุดแทนด้วยสังโยชน์ 10 เสา 4 มุม ด้านข้างโบสถ์ คือ ตุง (ธง) กระด้าง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าตามคติล้านนา ผู้ร่วมสนใจสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ สอบถามที่ โทร.0 5367 3579
(ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ข้อแนะนำ
ทางวัดเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.30 - 18.00 น.
ภายในวัดมีห้องแสดงภาพ เปิดให้เข้าชมทุกวัน จ-ศ 08.00-17.30 น. วันหยุดราชการและเสาร์ อาทิตย์ 08.00-18.00 น. มีภาพแสดง และจำหน่ายเป็นที่ระลึก


การเดินทาง วัดร่องขุ่น บ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 จากตัวเมืองเชียงราย-แม่สรวย ถึงหลักกม. 816 จะมีทางแยกให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1208 ไปน้ำตกขุนกรณ์ จะเห็นโบสถ์ของวัดโดดเด่นอยู่ทางซ้ายมือ

 เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง  
ลวดลายซึ่งถูกสรรสร้างอย่างวิจิตรจากปูนปั้น และกระจกขาวสะท้อนแสง

 เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง  
จากศรัทธาของอาจาร์ยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สู่สถาปัตยกรรมอันเลื่องลือนามระบือโลก

 เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อ.เมือง  
ทุกมุมภายในวัด ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยความปราณีตบรรจง ไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ำ (ภาพกลาง) 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154