Custom Search
 
พระตำหนักดอยตุง (ดูภาพด้านล่าง)

     พระตำหนักดอยตุงเริ่มก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2530 จากพระราชกระแสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะไม่เสด็จไปประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ หลังพระชนมายุ 90 พรรษา ทางสำนักราชเลขานุการจึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งเมื่อสมเด็จย่า ได้ทอดพระเนตร มีพระราชดำริจะสร้าง " บ้านที่ดอยตุง " โครงการจากพระราชกระแส " ปลูกป่าบนดอยตุง " โครงการพัฒนาดอยตุงจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา และยังประโยชน์แก่ชาวเขา ชาวไทยใหญ่ และจีนฮ่อให้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย พระตำหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     พระตำหนักดอยตุง มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่างๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ ด้านนอกระเบียงพระตำหนักดอยตุงสามารถมองเห็นทิวทัศน์เทือกเขาสลับซับซ้อน กลางห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์เพื่อผู้มาเยือนได้สักการะ    เพดานดาวเป็นภาพระบบสุริยะและกลุ่มดวงดาวอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เคยปรากฎ ณ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 วันพระราชสมภพ ฝาผนังบริเวณทางเดินสลักเป็นตัวอักษรไทย  รอบพระตำหนักประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ สามารถชมห้องบรรทมและห้องทรงงานที่สะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามเรียบง่าย

     หอพระราชประวัติ จัดแสดงแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ปรัชญาในการดำรงพระชนม์ชีพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงให้ชีวิตใหม่แก่ดอยตุง ราษฎรพากันขานพระนามพระองค์ว่า "แม่ฟ้าหลวง" นิทรรศการจัดแสดงด้วยเทคนิคทันสมัยน่าตื่นใจ และสะเทือนอารมณ์นับแต่เสด็จสู่สวรรคาลัย ก่อนจะย้อนกลับไปยังช่วงต้นของพระชนม์ชีพ แรกพบสมเด็จพรบรมราชชนก พระราชพิธีอภิเษกสมรส ทรงร่วมใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ทรงอภิบาลพระประมุขของชาวไทย 2 พระองค์ พร้อมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงงานด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข สาธารณกุศล และทรงได้รับยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลดีเด่นแห่งศตวรรษที่ 20

ข้อแนะนำ
-พระตำหนักดอยตุง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. ค่าเข้าชมพระตำหนัก คนละ 70 บาท จะซื้อบัตรเข้าชมทั้งพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอพระราชประวัติพร้อมกัน มีส่วนลดพิเศษ
- พระตำหนักดอยตุงจะปิดในช่วงฤดูฝน คือเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี การเข้าชมจะมีเจ้าหน้าที่นำชมอธิบายความเป็นมาของพระตำหนักเป็นรอบทุกครึ่งชั่วโมง (ภายในตัวพระตำหนักห้ามถ่ายรูป)


การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงตั้งที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จากตัวอำเภอเมือง จ.เชียงราย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไปทางอ.แม่จัน ถึงหลักกม.870-871 มีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 (ทางสายใหม่ขึ้นสู่ดอยตุง) ขับไปจนถึง กม.12-13 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางขึ้นพระตำหนักดอยตุง

 เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง ทางขึ้นพระตำหนักดอยตุง เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง อาคารพระตำหนักดอยตุง เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง ทางขึ้นพระตำหนักดอยตุง  
ทางขึ้นสู่พระตำหนักดอยตุง

 เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง ดอกไม้เมืองหนาว เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง ดอกไม้เมืองหนาว เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง ดอกไม้เมืองหนาว  
พรรณไม้เมืองหนาวนา ๆ ชนิด เบิกบานพร้อมกันทั่วดอยตุง

 เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง ดอกไม้เมืองหนาว เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง ดอกไม้เมืองหนาว เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง ดอกไม้เมืองหนาว  
พรรณไม้เมืองหนาวนา ๆ ชนิด เบิกบานพร้อมกันทั่วดอยตุง

 เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง อาคารพระตำหนักดอยตุง เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้ไหน้าพระตำหนักดอยตุง เชียงราย-พระตำหนักดอยตุง-อ.แม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้ไหน้าพระตำหนักดอยตุง  
ความงดงามอย่างเรียบง่ายที่พระตำหนักดอยตุง 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154