Custom Search
 
ทะเลสาบเชียงแสน หรือเขตห้ามล่าสัตว์หนองบงคาย (ดูภาพด้านล่าง)

     ทะเลสาบเชียงแสน เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์หนองบงคาย ลักษณะเป็นที่ราบน้ำท่วมขังจนกลายเป็นบึงขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณสองพันกว่าไร่ เป็นแหล่งดูนกหายากแหล่งหนึ่งที่นิยมกัน เนื่องจากอยู่ใกล้เขตห้ามล่าสัตว์ที่เป็นสถานที่ราชการ สามารถเข้าไปขอเดินชมทางเดินธรรมชาติ และจุดดูนกต่าง ๆ ในเขตห้ามล่าสัตวืหนองบงคายได้ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จัดเป็นจุดสถานนีที่สามารถแวะชมทั้งนก และพืชพันธุ์ตามธรรมชาติ

     ฤดูหนาวเป็นฤดูที่หนาวแวะมาเยี่ยมเยียน เนื่องจากบริเวณทะเลสาบเชียงแสนจะกลายเป็นแหล่งรวมเหล่านกอพยพต่าง ๆ และบางชนิดเป็นนกหายากมารวมตัวกัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าของวันที่มีอากาศเย็นสบาย จะสามารถมองเห็นหมอกลอยปกคลุมทั่วไป

ข้อแนะนำ
ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ จัดส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม้น้ำ และดูนก และมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์พักแรม อีกทั้งโดยรอบทะเลสาบเชียงแสนมีที่พักของเอกชนให้เลือกพักตามความสนใจ


การเดินทาง ทะเลสาบเชียงแสน อ.เชียงแสน เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1016 จนถึงหลักกม.ที่ 27 มีแยกขวามือไปเขตห้ามล่าสัตว์หนองบงคาย ขับไปประมาณ 1 กม. จะพบทะเลสาบเชียงแสน และที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์

เชียงราย-ทะเลสาบเชียงแสน-อ.เชียงแสน เชียงราย-ทะเลสาบเชียงแสน-อ.เชียงแสน เชียงราย-ทะเลสาบเชียงแสน-อ.เชียงแสน เชียงราย-ทะเลสาบเชียงแสน-อ.เชียงแสน 
หลากหลายมวลหมู่พันธุ์ไม้ที่ทะเลสาบเชียงแสน

 เชียงราย-ทะเลสาบเชียงแสน-อ.เชียงแสน เชียงราย-ทะเลสาบเชียงแสน-อ.เชียงแสน เชียงราย-ทะเลสาบเชียงแสน-อ.เชียงแสน 
ทะเลสาบเชียงแสน บึงน้ำกว้างใหญ่แต่เต็มไปด้วยความสงบ 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154