Custom Search
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี (ดูภาพด้านล่าง)

หมายเหตุ : เนื้อหาและรูปภาพในหัวข้อประเพณีแห่เทียนพรรษานี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 หน้า ท่านสามารถ click link ตัวเลขที่ด้านล่างสุดของหน้า เพื่อชมข้อมูลและรูปภาพในหน้าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

     หลังจากที่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com) ของเราพาทุก ๆท่านไปเที่ยวมามากมายหลากหลายรูปแบบทั้งบุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขาลงห้วย จนกระทั่งออกทะเล ดำน้ำ ขุดหอย ดูปลา คราวนี้ก็จะขอลองอาสาพาทุก ๆท่านไปเที่ยวชมงานประเพณีที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อของท้องถิ่นและศาสนากันดูบ้าง ในจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับของ "งานประเพณีแห่เทียนพรรษา" เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี ซึ่งงานนี้มีความสำคัญข้องเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาู่อยู่สองวัน ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


ต้นเทียนพรรษายักษ์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ต้นเทียนพรรษายักษ์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ต้นเทียนพรรษายักษ์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ต้นเทียนพรรษายักษ์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
ต้นเทียนใหญ่ยักษ์กลางทุ่งศรีเมือง สัญลักษณ์เมืองแห่งเทียนพรรษา


     วันอาสาฬหบูชา หมายถึง วันเพ็ญเดือน 8 ของปฏิทินทางจันทรคติซึ่งพุทธศาสนิกชนได้จัดการบูชาขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายกับวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เรื่อง "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร" (ที่กล่าวถึงหลักธรรมสำคัญทางพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 และมัชฌิมาปฏิปทา) ทำให้เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก คือ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาเพื่อร่วมขบวนแห่เทียนไปรอบเมืองอุบลฯ


งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
แต่ละหน่วยงาน โรงเรียนต่าง ๆ ก็มีสาว ๆ หน้าใส ๆ มาเป็นผู้ถือป้าย


งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
ขบวนติดตามเทียนพรรษามีการร่ายรำแบบพื้นเมืองบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างงดงาม


     สำหรับวัดเข้าพรรษาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญวันหนึ่งทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการแห่เทียนพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี แต่หากปีใดเป็นปีที่มีเดือน 8 สองหน จะตรงกับวันแรม 1 ค่ำของเดือน 8 หลัง ส่วนมากมักจะตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษามีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน มีความเป็นมาสืบเนื่องจากในสมัยพุทธกาล พระสงฆ์ต้องเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังสถานที่ต่าง ๆ การเดินทางในช่วงหน้าฝนนอกจากมีความยากลำบากแล้ว ยังทำให้มีโอกาสเหยียบย่ำพืชพันธุ์ธัญหารที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้และกำลังเจริญเติบโตนำความเดือดร้อนสู่ประชาชน เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องจึงบัญญัติให้ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนให้ภิกษุพำนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำ เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวนั่นเอง แต่เนื่องจากอัฐบริขารต่าง ๆ ของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น มีน้อยและไม่เพียงพอ ชาวบ้านผู้ที่มีจิตศรัทธาจึงพากันมาถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์สำหรับผลัดเปลี่ยน ถวายเทียนพรรษาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และให้พระสงฆ์ใช้จุดให้ความสว่างสำหรับศึกษาพระธรรมวินัย(ในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้) จึงกลายเป็นประเพณีทำบุญในวันเข้าพรรษาสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 
ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งดอกไม้จริงและดอกไม้แกะสลักซึ่งประดับประดาอยู่โดยรอบต้นเทียนพรรษา


     สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น เริ่มมีการประกวดการทำต้นเทียนกันมายาวนานตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช 2470 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงจัดเป็นงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษาในช่วงปีพุทธศักราช 2520 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นงานยิ่งใหญ่ มโหฬารตระการตา ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งเริ่มขึ้นในวันอาสาฬหบูชา (วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยทุกท่านได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ และต่อเนื่องไปในวันเข้าพรรษา(วันแรม 1 ค่ำเดือน 8) ของทุก ๆ ปี
เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
เทียนพรรษาประเภทแกะสลักที่เหล่าช่างฝีมือบรรจงจรดออกมาเป็นรูปลักษณ์อันวิจิตร
บ่งบอกถึงเรื่องราวตำนานต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา

ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  
อีกหนึ่งความงดงามของต้นเทียนพรรษาในแบบติดพิมพ์ (ภาพซ้ายและขวามือ)

ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 
กองทัพแห่งธรรมดำเนินมุ่งตรงไปยังทุ่งศรีเมือง

เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี พระแม่ธรณี ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  
พญาครุฑ พระแม่ธรณี พญานาค และเทวดานางฟ้าก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่

 เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เทียนแกะสลัก ดอกไม้งาม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เทียนประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  
มองไปทางใดในงานก็พบเห็นแต่ฝีมือ และความอลังการของศิลปะที่ปกติไม่สามารถหาชมได้   
     จากชื่อเสียงของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีที่ขจรขจายนั้นทำให้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com) ของเราต้องเดินทางมาร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปีพุทธศักราช 2552 นี้ อันมีชื่องานอันไพเราะว่า “ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม บุญล้ำเทียนพรรษา ประชาพอเพียง” ติดตามร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราเลยค่ะ


ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ. อุบลราชธานี หน้า 1 2 3

  

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 - 2010 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154