Custom Search
 

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ดูภาพด้านล่าง)


วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์
     วัดศรีนวลตั้งอยู่ที่บ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณเกือบร้อยปีมาแล้ว โดยมีญาครูต้นก้อมเป็นผู้ริเริ่ม และคุณยายสีนวลเป็นผู้บริจาคที่ดิน จึงตั้งชื่อวัดตามชื่อคุณยาย จึงมีชื่อว่าวัดสีนวลในคราแรก หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์
      สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์นั้นมีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ คือ หอแจก หรือ ศาลาการเปรียญที่เป็นที่ตั้งของ ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก คาดกันว่าองค์ธรรมาสน์มีอายุเกือบเก้าสิบปี ดังนั้นทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com) ของเราจึงไม่ยอมพลาดที่จะแวะมาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้
     เมื่อเข้ามาภายในวัดรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ มองตรงไปเห็นเป็นศาลาการเปรียญทำจากไม้อายุอานามคาดว่าไม่น่าจะน้อยเช่นกัน ภายในศาลาการเปรียญแห่งนี้ ทีมงานของเราได้พบกับธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก ตัวองค์ธรรมาสน์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2468 ลักษณะเป็นรูปสิงห์ยืนเทินปราสาท สร้างด้วยอิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้เป็นชั้นลดหลั่น เชื่อว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เกิดจากกงานผสมผสานความคิดของช่างฝีมือไทยชีทวน กับช่างญวนในสมัยนั้น(ขอบคุณข้อมูลจากวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์)
บนตัวธรรมาสน์สิงห์ประดับประดาด้วยกระจกสีต่าง ๆ อย่างสวยงาม แต่อาจจะลบเลือนไปตามอายุของโบราณวัตถุนี้ นอกจากนั้นหากเงยหน้ามองขึ้นไปบนเพดานของหอแจก หรือศาลาการเปรียญ ท่านจะได้พบเห็นจิตรกรรมวาดบนแผ่นสังกะสีบุเพดานหอแจก ภาพเขียนเป็นรูปราหู ลายดอกไม้ ใบไม้ รูปสัตว์ต่าง ๆ ลายของดวงดารา พญานาค และหงส์ เป็นต้น จึงนับว่าเป็นธรรมาสน์ที่มีรูปแบบที่แปลก และเป็นหลังเดียวในประเทศไทย ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว


วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ความงดงาม และอ่อนช้อยแบบศิลปะโบราณของธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ภาพเขียนสีบนเพดานศาลาการเปรียญ บั้งไฟ และอีกมุมหนึ่งของธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกวัดพระธาตุสวนตาล
     
เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน และอยู่ในกลุ่มวัดภายในบ้านชีทวนอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่คือ องค์พระธาตุสวนตาลที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนม เชื่อกันว่าพระธาตุสวนตาลได้รับการสร้างขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับพระธาตุพนมจากชาวขอมที่ต้องการเดินทางมาร่วมสร้างพระธาตุพนมแต่พบว่าพระธาตุพนมถูกสร้างเสร็จแล้ว จึงมาสร้างพระธาตุสวนตาลไว้ที่แห่งนี้ และในปี 2518 นั้นเองที่พระธาตุสวนตาลทรุดโทรมผุพังลงมา พร้อมกับพระธาตุพนมแตกต่างกันเพียงไม่ถึงเดือน จึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เล่าขานกันต่อมา หลังจากนั้นพระธาตุสวนตาลได้รับการบูรณะและนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้เมื่อปี 2543 ปัจจุบันตัวพระธาตุองค์เดิมถูกครอบอยู่ด้านในองค์พระธาตุใหม่ บริเวณฐานพระธาตุสวนตาลที่ประดับด้วยภาพปั้นดินเผาเล่าเรื่องราววิถีชีวิตนั้นมีประตูเข้าสู่องค์พระธาตุดั้งเดิมด้วย
     นอกจากองค์พระธาตุสวนตาลแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านคือ เรือเจ้าแม่หงษ์ทองลักษณะเป็นเรือขุดขนาดใหญ่ จากการเล่าขานต่อกันมาเชื่อว่ามีอายุมากกว่า 300 ปี เมื่อทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเรากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้พบกับสัตว์โลก(คาดว่าเป็นไก่งวง)มาเดินเล่นเฉิดฉายอวดโฉมให้เราถ่ายรูปมาเป็นของกำนัลอีกด้วยวัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

สิงโตเฝ้าทั้งสองด้านของพระธาตุสวนตาล ทางเข้าสู่องค์พระธาตุสวนตาลดั้งเดิม(ภาพที่2จากซ้าย)


วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
บริเวณภายนอกวัด ภายในองค์พระธาตุ บรรดาไก่งวงทั้งหลาย และเรือเจ้าแม่หงษ์ทองตามลำดับ

วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดพระธาตุสวนตาล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ภาพดินเผาบอกเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนบริเวณฐานพระธาตุสวนตาล


วัดทุ่งศรีวิไล
     วัดทุ่งศรีวิไล ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์มากนัก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ แต่ปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะจนใหม่และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายนอกพระวิหารมีเจดีย์ขนาดย่อมและรูปปั้นเทพพนมอยู่ล้อมรอบ และมีเสาขนาดใหญ่ เชื่อกันว่าเป็นเสาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
     ภายในพระวิหารของวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณสององค์ที่เป็นที่นับถือมากคือ พระพุทธวิเศษ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกสลักจากหินทราย ศิลปะสมัยขอมอายุประมาณ 2 – 3 ร้อยปี และพระธรรมเทโว พระพุทธรูปหล่อจากสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะลาว ในช่วงสงกรานต์ชาวบ้านในพื้นที่จะอัญเชิญพระธรรมเทโวออกมาแห่เนื่องจากเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์


วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
บริเวณภายนอกวัดทุ่งศรีวิไล

วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  วัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
พระพุทธวิเศษ และพระธรรมเทโว (ภาพซ้ายสุด และขวาสุดตามลำดับ)


     นอกจากศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้พาไปเที่ยวชมมาแล้ว บรรยากาศที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก มีทุ่งนากับฟ้ากว้างที่สดชื่นให้ได้ชมวิถีชีวิตของชาวนาชาวบ้านที่กำลังปักดำต้นข้าวอยู่ในนา ซึ่งในเมืองใหญ่คงไม่มีโอกาสได้พบเห็น

 

ทุ่งนาระหว่างทาง วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ทุ่งนาระหว่างทาง วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ทุ่งนาระหว่างทาง วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
ทุ่งนาเขียว ๆ สบายตา

ทุ่งนาระหว่างทาง วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ทุ่งนาระหว่างทาง วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ทุ่งนาระหว่างทาง วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดทุ่งศรีวิไล อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี   
ปักดำกันเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงาม


    

การเดินทาง
(ขอบคุณที่มาการเดินทางจากนายรอบรู้)
     จากตัวเมืองอุบลฯ ใช้ทางหลวงหมาย 23 ไปทางอ.เขื่องใน ปราะมาณ 23 กม.ผ่านศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯ ข้ามสะพานลำเซบาย เมื่อถึงประมาณกม.268 ให้เลี้ยวซ้าย ผ่านไปทางบ้านหัวดูน จนถึงบ้านชีทวน วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดทุ่งศรีวิไล อยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154