Custom Search
 
ผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (ดูภาพด้านล่าง)

    เส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัด แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันไป ดังนั้นสถานที่ที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเรา (www.thongteaw.com) จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมในวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของอ.โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี นั่นคือ ผาแต้ม ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม


ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เสาเฉลียงเสาหินที่มีอายุมากว่าล้านปีท้าแดด ลม ฝนจนมีรูปร่างอย่างปัจจุบัน

ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
บรรยากาศทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางที่ผาแต้ม

ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เ้ส้นทางสู่การเยี่ยมชมลานหินแตก ที่ลึกและหวาดเสียว


     ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเริ่มต้นการเดินทางสู่ ผาแต้ม โดยผ่านทางด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ(ทุกท่านต้องผ่านอยู่แล้วเพื่อชำระค่าธรรมเนียม คนละ 40 บาท รถยนต์ 30 บาทรวมคนขับ) ผ่านทางแยกสู่ที่ทำการไปทางทางถนนเริ่มต้นแวะถ่ายรูป แห่งแรกกันที่เสาเฉลียง สำหรับเสาเฉลียงนั้นเชื่อกันว่ามีอายุมากกว่าล้านปีเกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติทั้งจากลม แสงแดดและน้ำ ด้านบนของเสาเฉลียงที่เป็นหินทรายล้วนมีความคงทนกว่าเมื่อถูกกัดเซาะจากธรรมชาติจึงยังคงสภาพเป็นร่มคล้ายดอกเห็ด ส่วนที่โคนของเสาเฉลียงลักษณะเป็นหินทรายปนกับหินปูนความแข็งแกร่งจะน้อยกว่าจึงทำให้ถูกลม แสงแดดและน้ำกัดเซาะมากกว่าจนเหลือสภาพเป็นเสาคล้ายขาเห็ด ที่ยังคงตั้งตระหง่านท้าแดดท้าลมอยู่จนถึงปัจจุบัน สำหรับชื่อของเสาเฉลียงนั้นแผลงมาจากภาษาท้องถิ่น “สะเลียง” ที่แปลว่าเสาหินนั่นเอง


ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ทิวทัศน์แม่น้ำโขงและพื้นที่ทั้งฝั่งไทยลาวจากหน้าผาบริเวณผาแต้ม


ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ที่ทอดตัวผ่านหน้าผา


     ผ่านจากเสาเฉลียงจะมีทางแยกไปยังผาแต้ม และผาหมอนทางทีมงานของเราจึงเลือกที่จะไปชมทิวทัศน์ของบริเวณผาหมอนก่อนเนื่องจากอยู่ไกลกว่าขับไปจนถึงศาลารับเสด็จที่เป็นจุดชมวิวของผาหมอน เมื่อสำรวจแผนที่ของทางอุทยานฯที่จัดไว้ให้พบว่ามีเส้นทางชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์กลุ่มที่ 3 และ 4 อยู่ที่ผาหมอนแห่งนี้ด้วย แต่ทีมงานเราพยายามมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเดินไปตามเส้นทางบนแผนที่ก็ไม่พบอะไรจึงคิดจะกลับไปที่ผาแต้ม แต่แล้วในที่สุดสายตาก็เหลือบไปเห็นป้ายที่เก่ากับตัวอักษรสีจืดจางเขียนบอกทางไปชมภาพเขียนประวัติศาสตร์จึงค่อย ๆ ไต่ลงไปทางหน้าผาด้านล่าง เส้นทางนี้คับแคบ และมีหินระเกะระกะเป็นระยะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเดิน กว่าจะมาถึงกลุ่มภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ที่อยู่บริเวณหน้าผาเหนือระดับสายตา ภาพเขียนสี (มีสีแดงคล้ายสีน้ำหมาก) จะมีรูปมือทั้งขนาดมือเด็ก และมือผู้ใหญ่ รูปคน รูปสัตว์ต่าง ๆ (สามารถสังเกตได้จากป้ายบอกรายละเอียดของทางอุทยาน ทำให้สามารถมองออกว่าเป็นภาพอะไรบ้าง) และทีมงานของเราก็ลัดเลาะกลับทางเดิมเพื่อขึ้นพาหนะคู่ใจทีมงานกลับไปทางแยกสู่ผาแต้ม

 

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นรูปร่างต่าง ๆ เท่าที่เราจะจินตนาการได้ แต่บางภาพก็บ่งบอกชัดเจน

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี   
อีกหลากหลายภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างประเมินค่ามิได้


     บนลานผาแต้มเป็นลานหินขนาดกว้างขวาง เป็นทั้งจุดชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า พระอาทิตย์ตกตอนเย็น และทิวทัศน์ประเทศเพื่อนบ้าน ด้านล่างของลานผาแต้มมีเส้นทางไปจุดชมวิวหน้าผาเล็กอยู่ใต้ลานผาแต้ม เป็นอีกหนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่อุทยานแนะนำว่าชมพระอาทิตย์ขึ้นได้งดงามไม่น้อย จากบนลานผาแต้มจะเห็นป้ายบอกทางเดินชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บริเวณริมหน้าผาผาแต้ม การเดินชมภาพเขียนสีบริเวณนี้สะดวกปลอดภัยกว่าบริเวณผาหมอนมาก มีการทำเส้นทางเดินไว้อย่างกว้างขวาง สะดวกสบาย มีจัดที่นั่งพักชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ผาแต้มที่อยู่เหนือระดับสายตาเป็นจุด ๆ ลักษณะภาพเขียนสีบริเวณผาแต้มนี้ ภาพจะมีขนาดใหญ่กว่า และระยะทางยาวกว่าบริเวณผาหมอน ภาพที่พบจำนวนมากมีรูปร่างแตกต่างกันทั้งภาพสัตว์เช่นปลา เต่า วัว หรือสุนัข ภาพคน ภาพฝ่ามือ หรือบางภาพที่จินตนาการไปได้หลากหลายแบบ บางคนเห็นเป็นมนุษย์ต่างดาว บางคนเห็นเป็นชุดแต่งกายของคนสมัยก่อน แต่ไม่มีใครทราบแน่นอนว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะภาพเขียนสีประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีอายุหลายพันปีก่อนที่พวกเราจะเกิดกันเสียอีก ดังนั้นเหล่าคนรุ่นหลังจึงควรได้อนุรักษ์คุณค่าของความงดงามนี้ไว้ให้ยืนนานโดยปฏิบัติตนในการชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์อย่างเคร่งครัด ภาพเขียนสีเหล่านี้จะได้ดำรงคงอยู่ให้ลูกให้หลานได้มีโอกาสชมต่อไป

 

พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  
ยามเช้ากับพระอาทิตย์ที่ค่อย ๆ ทยอยออกมาจากหลังเมฆ

พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  พระอาทิตย์ตก ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี   
แสงทองริมขอบฟ้าในยามเช้าวันสดใส


    
การเดินทาง

     จากตัวอำเภอโขงเจียมเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2134 จนถึงสามแยกให้ไปตามป้ายบอกทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทางหลวงหมายเลข 2112 ตรงไปจนถึงอุทยานแ่ห่งชาติผาแต้ม 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154