Custom Search
 


วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(ดูภาพด้านล่าง)     วัดพระแท่นศิลาอาสน์ : เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตั้งอยู่ใน ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ความพิเศษของ “วัดพระแท่นศิลาอาสน์” คือ พระแท่นศิลาอาสน์ที่อยู่ภายในพระวิหารของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
....................วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียสถานคู่เมืองลับแล....................     ตามตำนานกล่าวว่าพระแท่นศิลาอาสน์ ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น แต่เชื่อกันว่าเคยเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์เสด็จมาบำเพ็ญเพียร ฉันอาหาร และบิณฑบาต องค์พระแท่นประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนเนินสูง ถือกันว่าเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และโบราณสถานอันเก่าแก่ของไทย มีลักษณะเป็นพระแท่นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8 ฟุต ยาว 9 ฟุต 8 นิ้ว สูง 3 ฟุต เดิมเป็นพระแท่นศิลาแลงเปล่า ๆ ไม่มีมณฑป และไม่มีวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
....................มรดกตกทอดจากสมัยกรุงสุโขทัย....................

พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
มณฑป "พระแท่นศิลาอาสน์" ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์     จากนั้นได้มีพระมหากษัตริย์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอด เช่น พระเจ้าลิไท แห่งกรุงสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี จนถึงปี พ.ศ.2451 ได้เกิดไฟป่าไหม้พระมณฑปและวิหาร เหลืออยู่แต่เพียงศิลาแลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่  ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานมณฑปและวิหารที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้น์พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รัศมีสีทองเรืองรองของ "พระพุทธนิรันดร" พระประธานภายในวิหาร (สองภาพซ้ายมือ)
และ "หลวงพ่อธรรมจักร" ในโบสถ์เล็ก ๆ ด้านข้าง (สองภาพขวามือ)

พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ภาพที่ 1 , 4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงาม  ภาพที่ 2 รอยพระพุทธบาทจำลอง
ภาพที่ 3 พระแท่นศิลาอาสน์     “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภายในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ริเริ่มโดยพระเฉลิมศิลป์ ชยเปาโล เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ด้านหน้าบริเวณทางเข้าจะประดับประดาไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวนสมุนไพร และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ดัดแปลงรถกระบะตกแต่งดึงดูดความสนใจจากผู้ที่ผ่านไปมา ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ (เดิมเป็นศาลาการเปรียญเก่า) ตกแต่งแบบล้านนาชั้นล่างมีการจัดแสดงภาพเขียน ภาพถ่ายในอดีตของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ชุดและผ้าไทยโบราณ และมีจำหน่ายสินค้าจากชุมชน
ชั้นสองมีการจัดแสดงพระพุทธรูปเก่าแก่ พระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนเช่น เครื่องมือจับสัตว์น้ำแบบโบราณ อุปกรณ์เครื่องครัว ถ้วย ชาม หม้อ ไห มีด เครื่องจักสาน อุปกรณ์ทำมาหากิน และการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น หลังจากเข้าชมแล้วช่วยกับบริจาคใส่ตู้เพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ได้ต่อไปนะคะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
...................."พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น" แหล่งเรียนรู้เคียงคู่ชุมชน....................

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
วัตถุเก่าเก็บมากมาย.....กลับกลายทวีคุณค่า     การเดินทาง : วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ที่บ้านพระแท่น ต.ทุ่งยั้ง จากตัวเมืออุตรดิตถ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 4 กม. เลยวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัดพระยืนพุทธบาทยุคลไปเล็กน้อย


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก , วัดกลาง - วัดท่าถนน
อ.ลับแล
 พระบรมธาตุทุ่งยั้ง , วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
อ.ท่าปลา
 เขื่อนสิริกิติ์ , อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน - ดอยพระธาตุ
อ.น้ำปาด
 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154