Custom Search
 


วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(ดูภาพด้านล่าง)
    อำเภอลับแลดินแดนแห่งวิถีชีวิตสงบ เรียบง่าย และมีวัดโบราณสำคัญหลายแห่งอยู่ใกล้กัน เมื่อทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ของเราแวะที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์แล้วจึงได้มีโอกาสแวะมาที่วัดแห่งนี้ด้วย “วัดพระยืนพุทธบาทยุคล”วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
1.พระเจดีย์ก่อด้วยศิลาแลงสมัยสุโขทัย อายุประมาณ 700 ปี  
2.มณฑปพระพุทธบาท  3.พระอุโบสถ  4.สะพานสามัคคีทวีสุข


     “วัดพระยืนพุทธบาทยุคล” เป็นวัดที่มีความเก่าแก่คู่กับ “วัดพระแท่นศิลาอาสน์” ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับยืนบนยอดเขาแห่งนี้ จึงเกิดเป็นรอยพระพุทธบาททั้งพระบาทซ้าย และพระบาทขวาคู่กันบนแผ่นศิลาแลงฐานดอกบัว ซึ่งทางวัดพระยืนพุทธบาทยุคลได้สร้างมณฑปครอบไว้ (ศิลปะแบบเชียงแสน) ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปยืนโดยรอบผนังทั้งสี่ด้าน เพดานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง (จากภาพคาดว่าเป็นภาพชุมนุมเทวดา) ส่วนจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ ด้านนอกใกล้ ๆ มณฑปจะพบเจดีย์ศิลาแลงลักษณะคล้ายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ คาดว่าสร้างในสมัยสุโขทัยอายุประมาณ 700 ปี ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงฐานเจดีย์เท่านั้น


วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
.................... วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์....................     นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยชื่อ “หลวงพ่อพุทธรังสี” ตามตำนาน (เรียบเรียงโดยคุณโสภณ สว่างหล้า อ้างอิงจากตำนานท้องถิ่นจากพระสงฆ์ และฆราวาส เอกสารใส่กรอบอยู่ในพระอุโบสถ) กล่าวว่าในสมัยพระเจ้าลิไทยธรรมราชา พระองค์ได้เรียกประชุมเหล่าช่างฝีมือ ให้มาช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์เพื่อเป็นการเทิดทูนพระพุทธศาสนา


วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
"พระพุทธรังสี" พระพุทธรูปซึ่งเชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย


     จากการพิจารณาของช่างผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปกรรม และผู้มีความชำนาญลักษณะพระพุทธรูปหลายท่านต่างยืนยันตรงกันว่า “พระพุทธรังสี” มีความปราณีตสมสัดส่วนจึงเชื่อว่าเป็นฝีมือของช่างหลวงในยุคนั้นวัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ความสวยงามภายในมณฑปพระพุทธบาท

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
....................พระพุทธรูปหลากแบบหลายลักษณะ....................


     เดิมพระพุทธรังสีเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น แต่ขณะที่แม่ชี 4 คนจากนครศรีธรรมราช ได้เข้านมัสการและสำรวมจิตเจริญภาวนาได้เห็นแสงรัศมีออกจากองค์พระพุทธรูปจึงแจ้งให้กับเจ้าอาวาสในขณะนั้นทราบ หลังจากนั้นจึงร่วมกับชาวบ้านหาช่างมากะเทาะปูนออก พบเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงาม จึงได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถขึ้นเพื่อประดิษฐานจนถึงปัจจุบัน โดยพระยากัลยาณวัฒนวิศิษฐ์ อดีตสมุหเทศาภิบาล มณฑลพายัพที่มาตั้งรกรากที่อำเภอลับแลเป็นผู้ถวายพระนาม “พระพุทธรังสี” ต่อมาท่านอาจารย์ศุภรัตน์ และลูกศิษย์สายหลวงปู่ทวดได้ถวายฉัตรครอบเหนือเกศพระพุทธรังสี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
"รอยพระพุทธบาทคู่" คือ เอกลักษณ์เฉพาะของ "วัดพระยืนพุทธบาทยุคล"     เมื่อออกจากพระอุโบสถเดินมาทางด้านหน้าจะเห็น “สะพานสามัคคีทวีสุข” เป็นสะพานเชื่อมต่อไปยัง “วัดพระนอนพุทธไสยาสน์” ผ่านบันไดนาคไปยังมณฑปจตุรมุข บานไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ จึงเป็นเส้นทาง 3 วัดที่น่าสนใจเมื่อมาเที่ยวที่ อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล และวันพระนอนพุทธไสยาสน์)วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  วัดพระยืนพุทธบาทยุคล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราว "พุทธประวัติ"


     การเดินทาง : วัดพระยืนพุทธบาทยุคล จากตัวเมืออุตรดิตถ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 3.5 กม. เลยวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งไป จะมองเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือใกล้ทางแยก


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก , วัดกลาง - วัดท่าถนน
อ.ลับแล
 พระบรมธาตุทุ่งยั้ง , วัดพระแท่นศิลาอาสน์
อ.ท่าปลา
 เขื่อนสิริกิติ์ , อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน - ดอยพระธาตุ
อ.น้ำปาด
 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154