Custom Search
 


วัดกลางธรรมสาคร วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
(ดูภาพด้านล่าง)

     วัดกลาง : วัดกลางธรรมสาคร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถหลังเก่ามีลวดลายปูนปั้นสวยงาม หน้าบันเป็นไม้จำหลักรูปครุฑยุทธนาค ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองมีพุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมผสานแบบหลวงพระบาง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่เชื่อว่าอยู่ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เขียนบอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดก และเทพชุมนุมที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก เนื่องจากวันที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราไปถึงเป็นวันที่มีการจัดฝึกปฏิบัติธรรมะให้แก่พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ภายในพระอุโบสถจึงไม่สามารถเข้าไปได้วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
บรรยากาศต่าง ๆ รอบ "วัดกลาง" อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
จากวรรณคดีไทยเรื่อง "สังข์ทอง" สู่งานประติมากรรมในสวน


     แต่ภายในยังมีสิ่งที่น่าสนใจเช่น ลานธรรมเป็นพื้นหญ้าเขียวขจี โดยรอบมีรูปหล่อโลหะเป็นเรื่องสังข์ทอง เช่นตอนชุบตัวในบ่อทอง ตอนพระสังข์ตีคลีเป็นต้น มีพระวิหารของหลวงพ่อมัชฌิมา “หลวงพ่อมัชฌิมา” เป็นพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัยอายุมากกว่า 400 ปี เนื้อในเป็นศิลาแลง แต่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนเป็นลักษณะเช่นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญสำหรับเหล่าพุทธศาสนิกชนมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาวัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
"หลวงพ่อมัชฌิมา" อายุกว่า 400 ปี และ พระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ (.....ไม่ทราบชื่อ.....)     วัดท่าถนน : เมื่อทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ของเราได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย การเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และขนบประเพณีในชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของจังหวัดนั้นได้เป็นอย่างดีทีเดียว ดังนั้นเมื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทีมงานของเราจึงมักจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น ๆ มาฝากทุกท่านเสมอ ๆ


วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
....................วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์....................


     “วัดท่าถนน” เดิมมีชื่อว่า “วัดวังเตาหม้อ” อยู่ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรงข้ามสถานีรถไฟ เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดคือ “หลวงพ่อเพ็ชร” ตามประวัติความเป็นมา “หลวงพ่อเพ็ชร” เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยเชียงแสน ปางนั่งขัดสมาธิเพชร ถูกพบโดยหลวงพ่อด้วงเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ในปี พ.ศ. 2436 ขณะที่หลวงพ่อกำลังเดินผ่านวัดสะแกที่เป็นวัดร้าง ได้พบเนินดินจอมปลวกขนาดใหญ่มีเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมา ขุดดูจึงเห็นเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม จึงนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดวังเตาหม้อในอดีต หรือวัดท่าถนนในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดให้สร้างวัดเบญจมบพิตรฯ จึงได้อัญเชิญ “หลวงพ่อเพ็ชร” ไปประดิษฐานอยู่ ณ วัดเบญจมบพิตรเป็นเวลาถึง 10 ปี หลวงนฤนารถเสรีจึงขอพระราชทานอัญเชิญกลับมายังวัดท่าถนนอีกครั้ง


วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
"หลวงพ่อเพ็ชร" พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยเชียงแสน


     ภายในวัดท่าถนนยังมีสถาปัตยกรรมอาคารศิลปะแบบตะวันตกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2474  เพื่อเป็นโรงเรียนปริยัติธรรม ภาษาบาลีของสามเณรในเมือง และมีอาคารพิพิธภัณฑ์ลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมหลังคาโค้งมนลวดลายงดงาม เช่นธรรมจักร เป็นอาคารเก็บรวบรวมวัตถุโบราณไว้ให้ชมอีกด้วยวัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  วัดท่าถนน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมไทยในวัดท่าถนน


     การเดินทางวัดกลางธรรมสาคร, วัดท่าถนน (วัดวังเตาหม้อ) :

     วัดกลาง ตั้งอยู่บน ถ.เจริญธรรม จากสถานีขนส่งมุ่งตรงมาทางสี่แยก ข้ามทางรถไฟ เลี้ยวขวาที่สี่แยกเข้า ถ.เจริญธรรม วัดกลางธรรมสาครอยู่ทางด้านซ้ายมือ
     วัดท่าถนน ตั้งอยู่บน ถ.เกษมราษฎร์ จากสถานีขนส่งมุ่งตรงมาทางสี่แยก ข้ามทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเข้า ถ.เจริญธรรม ตรงไป เลี้ยวขวาเข้า ถ.เกษมราษฎร์ ถึงวัดท่าถนนสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
อ.ลับแล
 พระบรมธาตุทุ่งยั้ง , วัดพระแท่นศิลาอาสน์ , วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
อ.ท่าปลา
 เขื่อนสิริกิติ์ , อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน - ดอยพระธาตุ
อ.น้ำปาด
 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154