Custom Search
 


พระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(ดูภาพด้านล่าง)

     วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง : เป็นวัดโบราณสำคัญอีกวัดหนึ่งในอำเภอลับแล ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้ง ไม่ปรากฏว่าวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งสร้างขึ้นในสมัยใด แต่สันนิษฐานจากหลักฐานรูปแบบศิลปกรรมว่าน่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ร่วมสมัยกับกรุงสุโขทัย และศรีสัชนาลัย จากหลักฐานของทำเลที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งที่อยู่เกือบกลางเมืองทุ่งยั้ง จึงเชื่อได้ว่าเป็นวัดสำคัญประจำเมืองจึงได้รับการบูรณะเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมเจดีย์ประธานภายในวัดเชื่อว่าเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แต่ภายหลังจากการบูรณะแล้วมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกาดังที่เห็นในปัจจุบันพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
1.เจดีย์ประธาน  2.วิหารหลวง  3.ซุ้มประตูกำแพงแก้ว  4.พระพุทธรูปปางปรินิพพาน 

พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
"วัว" ดาราจำเป็นที่พบเห็นอยู่ภายในบริเวณ "วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง"     จากประวัติความเป็นมาของวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งแล้ว ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ขอพาทุกท่านไปชมโบราณสถานสำคัญอื่น ๆ ที่อยู่ภายในวัด ได้แก่ เจดีย์ประธาน ,พระอุโบสถ , วิหารหลวงที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว

     “เจดีย์ประธาน” เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ลักษณะฐานแบบเขียงซ้อนกัน 3 ชั้นลดหลั่นกันไป ชั้นล่างก่อด้วยศิลาแลง ทั้ง 4 มุมมีเจดีย์ขนาดเล็กทรงระฆังอยู่ตรงกลาง เรือนธาตุของเจดีย์ทั้ง 4 ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนอยู่ภายในซุ้มจรนำ (สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลัง)พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
....................วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์....................


     “พระอุโบสถ” เป็นอุโบสถขนาด 3 ห้อง ก่ออุฐถือปูน หลังคามุมกระเบื้องลด 3 ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ปูนปั้นประดับกระจก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน

     “วิหารหลวง” เป็นวิหารขนาด 5 ห้อง หลังคามุมกระเบื้อง 3 ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ไม้แกะสลักที่หน้าบันติดกระจก ลงรักปิดทอง มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยบนฐานชุกชี เพดานวิหารหลวงเขียนสี ผนังของวิหารหลวงเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเงาะป่า (แต่คาดว่าเลอะเลือนไปมากแล้ว) และภายนอกมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานประดิษฐานอยู่บริเวณสวนของวัด


พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478

พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
นักระนาดเอกตัวน้อยกำลังบรรเลงบทเพลงดนตรีไทยอันไพเราะอยู่ภายในวิหารหลวง


     การเดินทาง : วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง จากตัวเมืออุตรดิตถ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 3 กม. จะมองเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก , วัดกลาง - วัดท่าถนน
อ.ลับแล
 พระบรมธาตุทุ่งยั้ง , วัดพระแท่นศิลาอาสน์ , วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
อ.ท่าปลา
 เขื่อนสิริกิติ์ , อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน - ดอยพระธาตุ
อ.น้ำปาด
 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154