Custom Search
 
วัดใหญ่ชัยมงคล (ดูภาพด้านล่าง)

สิ่งที่น่าสนใจ
1.เจดีย์ชัยมงคล สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่ตำบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดีย์อาจสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่หรืออาจสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ ไม่มีหลักฐานแน่นอน ขนานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล” แต่ราษฎรเรียกว่า “พระเจดีย์ใหญ่” ฉะนั้นนานวันเข้าวัดนี้จึงเรียกชื่อเป็น “วัดใหญ่ชัยมงคล”
2.วิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน
3.พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด (สร้างขึ้นภายหลัง)

ข้อเสนอแนะ
-คนไทยไม่เสียค่าเข้าชม


การเดินทาง วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วจะเห็นเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ทางซ้ายมือ

วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา  

วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา  

วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล_พระนครศรีอยุธยา  
พระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล วิหารพระพุทธไสยาสน์ 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154