Custom Search
 
วัดหน้าพระเมรุุ (ดูภาพด้านล่าง)

สิ่งที่น่าสนใจ
1.พระพุทธรูปทรงเครื่อง (พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ) พระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัย หล่อจากทองสัมฤทธิ์ จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันและมีความสมบูรณ์งดงามมากสูงประมาณ 6 เมตรหน้าตักกว้างประมาณ 4.40 เมตร ลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบจักรพรรดิราช สวมมงกุฎ มีสร้อยสังวาลทับทรวง เป็นศิลปะในสมัยพระเจ้าปราสาททอง
2.พระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปศิลาสีเขียวหรือพระคันธารราฐประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีจากวัดมหาธาตุมาไว้ในวิหารสรรเพชญ์(หรือเรียกว่า วิหารน้อยเพราะขนาดวิหารเล็ก มีความยาว 16 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร) ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถ  พระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีนี้ นับเป็น 1 ใน 5 องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย (ทั้งโลกมี 6 องค์ อีกองค์หนึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย) จึงนับเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้
3.พระพุทธรูปโบราณที่มีอายุหลายร้อยปีในวิหารอื่น ๆ ภายในวัด
4.เจดีย์และเศียรพระพุทธรูปในรากไม้
5.วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถมีขนาดยาว 50 เมตร กว้าง 16 เมตรเป็นแบบอยุธยาตอนต้นซึ่งมีเสาอยู่ภายใน ต่อมาสร้างขยายออกโดยเพิ่มเสารับชายคาภายนอกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาคและมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง เสาเหลี่ยมสองแถวๆ ละแปดต้น มีบัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา ด้านบนประดับด้วยดาวเพดานเป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทอง ส่วนลายแกะสลักบานประตูพระวิหารน้อย เป็นลายแกะสลักด้วยไม้สักหนา แกะสลักจากพื้นไม้ไม่มีการนำชิ้นส่วนที่อื่นมาติดต่อเป็นลายซ้อนกันหลายชั้น

 ข้อแนะนำ

-ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท
-เปิด 08.00-18.00 น.


การเดินทาง วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี)  ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง(ข้อมูลการเดินทางจาก ททท.)

  วัดหน้าพระเมรุ_พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อขาว วัดหน้าพระเมรุ_พระนครศรีอยุธยา พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ  วัดหน้าพระเมรุ_พระนครศรีอยุธยา พระคันธารราษฏร์

หลวงพ่อขาว พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ และพระคันธารราษฏร์


  วัดหน้าพระเมรุ_พระนครศรีอยุธยา วัดหน้าพระเมรุ_พระนครศรีอยุธยา เจดีย์และเศียรพระในต้นไม้ วัดหน้าพระเมรุ_พระนครศรีอยุธยา

หน้าพระอุโบสถ เจดีย์และเศียรพระในรากไม้
และพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปีในวิหารด้านหลังวัด (อยู่ในกรอบแก้ว)
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154