Custom Search
 
วัดสุวรรณดาราราม (ดูภาพด้านล่าง)

สิ่งที่น่าสนใจ
1.พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถซึ่งยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ ทำส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้ายปากเรือสำเภา หน้าบันอุโบสถสลักลายเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมที่ผนังอุโบสถตอนบน ตอนล่างเขียนเรื่องเวสสันดรชาดก เตมีย์ชาดกและสุวรรณสามชาดก ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารวิชัย มีแม่พระธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง ส่วนพระประธานในพระอุโบสถรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯให้จำลองขยายส่วนจากพระแก้วมรกต
2.พระวิหาร ภายในพระวิหารมีลักษณะรูปแบบฐานเป็นเส้นตรง ไม่ใช้ฐานอ่อนโค้งตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา บัวหัวเสามีลักษณะเป็นบัวกลีบยาวหรือบัวแวง พระวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ภายในพระวิหารมีภาพเขียนสีในสมัยรัชกาลที่ 7 แสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี นับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีฝีมือยอดเยี่ยมงดงามมาก  กรมศิลปากรได้ถ่ายแบบภาพเขียนนี้ไปไว้ที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.จิตรกรรมฝาผนัง ภายในโบสถ์ และวิหารของวัด

 
ข้อแนะนำ
-เป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ "วัดทอง" ช่วงกรุงแตก วัดถูกทำลาย และปล่อยร้างไว้เป็นเวลานาน จนได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้ในสมัยรัชกาลที่ 1 พร้อมกับพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่า "วัดสุวรรณดาราราม" นับเป็นวัดที่มีความสำคัญ เป็นวัดแห่งราชจักรีวงศ์


การเดินทาง วัดสุวรรณดาราราม ตั้งอยู่บน ถ. อู่ทอง อยู่ในเขตพระนครด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมือง เหนือบริเวณป้อมเพชร สามารถใช้เส้นทางเดียวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม แต่พอถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นป้ายทางเข้าวัดอยู่ทางด้านขวามือ(ข้อมูลการเดินทางจาก ททท.)

 วัดสุวรรณดาราราม_พระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม_พระนครศรีอยุธยา  
พระอุโบสถ พระวิหารภายในวัดสุวรรณดาราราม

 วัดสุวรรณดาราราม_พระนครศรีอยุธยา จิตรกรรมฝาผนังลายเทพชุมนุม วัดสุวรรณดาราราม_พระนครศรีอยุธยา จิตรกรรมฝาผนังประวัติพระเวชสันดรชาดก  
จิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมด้านบน และเวชสันดรชาดกด้านล่าง ภายในพระอุโบสถ

 วัดสุวรรณดาราราม_พระนครศรีอยุธยา จิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดสุวรรณดาราราม_พระนครศรีอยุธยา  
จิตรกรรมฝาผนังแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระวิหาร 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154