Custom Search
 
วัดพนัญเชิง (ดูภาพด้านล่าง)

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพนัยเชิง
1.หลวงพ่อโต (เจ้าพ่อซำเปากง) พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรืออีกนามนึง ว่า "พระพุทธไตรรัตนนายก” (แต่ชาวบ้านนิยมเรียกหลวงพ่อโต ชาวจีนนิยมเรียกว่าซำปอกง ผู้คุ้มครองการเดินทางทางทะเล) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอู่ทองปางมารวิชัยลงรักปิดทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 19.13 เมตร ฝีมือปั้นงดงามมาก เบื้องหน้ามีตาลปัตรหรือพัดยศ และพระอัครสาวกที่ทำด้วยปูนปั้นลงรักปิดทองประดิษฐานอยู่เบื้องซ้ายและขวา อาจนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวบ้านในพื้นที่
2.ตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ก่อสร้างเป็นตึกแบบจีนเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากในเครื่องแต่งกายแบบจีน ชาวจีนเรียกว่า “จูแซเนี๊ย” เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนทั่วไป
3.วิหารเซียน เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น ท้าวจตุรโลกบาล เทพผู้คุ้มครองทั้ง 12 นักษัตร และเทพเจ้าต่าง ๆ

การเดินทาง วัดพนัญเชิง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองสวนพลู ริมแม่น้ำป่าสักทางทิศใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมือง ห่างจากตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร หรือเมื่อออกจากวัดใหญ่ชัยมงคล ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะเห็นวัดพนัญเชิงอยู่ทางขวามือ หรือนั่งเรือข้ามฟากจากป้อมเพชร ค่าเรือ 4 บาท

ข้อแนะนำ
-เปิด 07.00-18.00 น.
-บริเวณวัดด้านติดริมน้ำ มีปลาจำนวนมากรอคอยผู้ใจบุญให้อาหาร (ขนมปัง และอาหารปลาถุงละ 10 บาท)

วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา 
ภายในวัดพนัญเชิงมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากมาย

วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศวัดพนัญเชิงถ่ายจากเรือข้ามฝั่ง

 วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง_พระนครศรีอยุธยา
ปลาฝูงใหญ่มารอคอยอาหารจากผู้ใจบุญ 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154