Custom Search
 
พระราชวังบางปะอิน (ดูภาพด้านล่าง)

สิ่งที่น่าสนใจ
บางส่วนของพระที่นั่งต่าง ๆ ในพระราชวังบางปะอิน
-พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งโถงเปิดโล่ง มียอดเป็นปราสาท ตั้งอยู่กลางสระน้ำ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิเมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ขนาดเท่าพระองค์จริงด้วยทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานไว้กลางพระที่นั่ง
-พระที่นั่งวโรภาษพิมาน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถาปัตยกรรมยุโรป แบบคอรินเทียน ออร์เดอร์ ภายในมีภาพเขียนสีน้ำมันฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เปิดให้เข้าชมภายในแต่ห้ามถ่ายภาพ
-พระที่นั่งวิทูรทัศนา รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น ลักษณะพระที่นั่งเป็นหอคอยสูงประมาณ 30 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้นเพื่อใช้สำหรับส่องกล้องดูดาว และชมทัศนียภาพรอบพระราชวังบางปะอิน (ปัจจุบัน ม.ค.51 เปิดให้ชม 2 ชั้น เนื่องจากบันได้ทางขึ้นชั้นบนชำรุด)
-พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ (ชื่อภาษาจีน เทียนเม่งเต้ย) หรือพระที่นั่งเก๋งจีน สร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมจีน โดยคณะพ่อค้าชาวจีน และข้าราชการกรมท่าซ้ายช่วยกันออกทุนสร้างถวายรัชกาลที่5 พระที่นั่งเปิดให้เข้าชม แต่ห้ามถ่ายรูป

ข้อแนะนำ
1.พระราชวังบางปะอิน เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2.มีบริการรถไฟฟ้าขับชมพระราชวัง สามารถขับเอง หรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยขับให้ได้ ค่าบริการ 250 บาทต่อชั่วโมง

การเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธิน เมื่อถึงประตูน้ำพระอินทร์แล้วให้ข้ามสะพานวงแหวนรอบนอกจะมีทางแยกโดยให้เลี้ยวซ้ายประมาณบริเวณกิโลเมตรที่ 35 ไปพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หรือจะผ่านเข้ามายังตัวเมืองอยุธยาพอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวซ้ายโดยผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง ตัวอำเภอบางปะอินพอมาถึงสถานีรถไฟบางปะอินแล้วให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางจนถึงพระราชวังบางปะอิน

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-บางปะอิน ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน สอนถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 หรือที่เว็บไซท์ www.transport.co.th
รถไฟ สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาสถานีรถไฟอำเภอบางปะอิน จากนั้นต่อรถสองแถว รถสามล้อเครื่อง หรือรถจักรยานยนต์ไปยังพระราชวังบางปะอิน (ข้อมูลการเดินทางจาก ททท.)

พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา 

 พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา 
บรรยากาศพระราชวังบางปะอินท่ามกลางเมฆหมอกยาวเช้าในฤดูหนาว
   
 พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา สะพานตุ๊กตา พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา ประตูเทวราชครรไล
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ สะพานตุ๊กตา ประตูเทวราชครรไล ตามลำดับ

พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา ศาลพระเจ้าปราสาททอง หรือหอเหมมณเฑียรเทวราช  พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา ศาลพระเจ้าปราสาททอง หรือหอเหมมณเฑียรเทวราช  พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งวโรภาษพิมาน
ศาลพระเจ้าปราสาททอง หรือหอเหมมณเฑียรเทวราช และพระที่นั่งวโรภาษพิมาน
   
พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์(พระนางเรือล่ม)  พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์(พระนางเรือล่ม)  พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์(พระนางเรือล่ม)
อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์(พระนางเรือล่ม)

  พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา
พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ

พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ  พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ  พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งวิทูรทัศนา
พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ และพระที่นั่งวิทูรทัศนา

พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระราชวังบางปะอิน-อ.บางปะอิน-จ.พระนครศรีอยุธยา
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154