Custom Search
 
คุ้มขุนแผน (ดูภาพด้านล่าง)

สิ่งที่น่าสนใจ
คุ้มขุนแผนเป็นเรือนไทยโบราณ จำนวนเรือนไทยมีทั้งหมด ๕ เรือน เรือนใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกเรียก หอใหญ่ เรือนหลังใต้เรียกหอขวา เรือนหลังเหนือเรียกหอซ้าย เรือนโถงหลังกลาง ชานเรือนเรียกหอกลาง เรือนเล็กหลังหน้าเรียกหอหน้าหรือหอนั่ง เรือนไทยหลังนี้เดิมเป็นบ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งปลูกอยู่ที่สะพาน เกลือเกาะลอย ตำบลหัวรอ ต่อมาทางราชการได้ย้ายมาปลูก ณ สถานที่ปัจจุบันและให้ชื่อว่า "คุ้มขุนแผน" แต่มิได้มีจุดมุ่งหมายจะสร้าง ให้เป็นอนุสรณ์แก่ขุนแผนในวรรณคดีแต่อย่างใด จุดประสงค์จริงคือสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็น และได้ศึกษารูปแบบบ้านไทย ในชนบทสมัยโบราณว่ามีรูปทรงอย่างไร เพราะรูปแบบบ้านไทยโบราณแบบนี้นับวันจะหมดไปหาดูได้ยาก

ข้อแนะนำ
เปิดให้เข้าชม 8.30 - 16.30 น.


การเดินทาง จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วให้ข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงไปจนถึงศาลากลางจังหวัดหลังเดิม จะเห็นสามแยกแล้วเลี้ยวขวาตรงไปไม่ไกลนักจะเห็นคุ้มขุนแผนอยู่ทางซ้ายมือ (ข้อมูลการเดินทางจาก ททท.)

คุ้มขุนแผน_พระนครศรีอยุธยา คุ้มขุนแผน_พระนครศรีอยุธยา 
คุ้มขุนแผนภายนอก

คุ้มขุนแผน_พระนครศรีอยุธยา คุ้มขุนแผน_พระนครศรีอยุธยา คุ้มขุนแผน_พระนครศรีอยุธยา
ท่าน้ำและภายในคุ้มขุนแผน


 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154