Custom Search
 

เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย
(ดูภาพด้านล่าง)


หมายเหตุ : เนื้อหาและรูปภาพในหัวข้อเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคายนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 2 หน้า ท่านสามารถ click link ตัวเลขที่ด้านล่างสุดของหน้า เพื่อชมข้อมูลและรูปภาพในหน้าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ     จากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์เรื่อง “15 ค่ำ เดือน 11” เมื่อหลายปีก่อนได้ทำให้คนไทยหลาย ๆ คนหันกลับมาสนใจเรื่องราวของปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” มากยิ่งกว่าครั้งไหน ๆ ที่เคยเป็นมาในอดีต ภาพของลูกไฟสีแดงอมชมพูที่พวยพุ่งผุดขึ้นมาเหนือลำน้ำโขงโดยปราศจากเสียง กลิ่น ควัน หรือสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าใด ๆ ในค่ำคืนวันออกพรรษาได้กลายเป็นดุจดั่งสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางหลั่งไหลมายังสองฟากฝั่งตลิ่งริมลำน้ำโขงในเขต อ.สังคม ไปจนถึง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
ทุก ๆ ปีเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

ยามเย็นริมฝั่งโขง ช่วงระหว่าง อ.โพนพิสัย - อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
ก่อนการเริ่มต้นของปรากฏการณ์มหัศจรรย์ "บั้งไฟพญานาค"


เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

....................สงบ.....สงัด....................     “บั้งไฟพญานาค” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาตลอดแนวความยาวกว่า 300 กม. ของลำน้ำโขงซึ่งกั้นขวางระหว่าง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยจะมีจำนวนลูกไฟที่ผุดพวยพุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขงมาก – น้อยแตกต่างกันไปในแต่ละปีตามแต่ละพื้นที่ดังตัวอย่างสถิติตามตารางด้านล่างต่อไปนี้ (อำเภอที่มีสถิติการเกิดบั้งไฟพญานาคมากที่สุด ได้แก่ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี)

 

สถิติปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ปี 2549 – 2552

อำเภอ

จำนวนลูกไฟ (ลูก)

พ.ศ.2549

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

อ.สังคม

2

34

15

-

อ.ศรีเชียงใหม่

-

2

12

3

อ.ท่าบ่อ

-

-

1

6

อ.เมืองหนองคาย

35

22

16

9

อ.โพนพิสัย

97

41

173

34

อ.รัตนวาปี

100

96

143

32

อ.ปากคาด

7

48

201

1

อ.บึงกาฬ

-

5

31

-

อ.บึงโขงหลง

32

2

238

2

รวม

273

250

830

87


** ข้อมูลสถิติปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคตามตารางข้างต้นนี้เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการแบ่งแยก
อ.ปากคาด , อ.บึงกาฬ และ อ.บึงโขงหลง ออกเป็นจังหวัดบึงกาฬ  ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลสถิติปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคปีล่าสุดได้ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว จ.หนองคาย ตามเบอร์โทรศัพท์
(042) 421 – 326 หรือ (042) 420 – 745 **เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย
....................ย่างก้าวสู่ราตรีอันลี้ลับ....................     แรกเริ่มเดิมทีชาวหนองคายเคยเรียกบั้งไฟพญานาคว่า “บั้งไฟผี” ส่วนชาวเวียงจันทร์ สปป.ลาวจะเรียกว่า “ดอกไม้ไฟน้ำ” จากการเฝ้าสังเกตของชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำโขงนี้เองที่ทำให้ได้พบว่าบั้งไฟผี (หรือ ดอกไม้ไฟน้ำ) มักจะเกิดขึ้นให้เห็นอยู่เป็นประจำในช่วงเวลาพลบค่ำไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 11 ตามปฏิทินทางจันทรคติซึ่งตรงกันกับ “วันออกพรรษา” พอดิบพอดี ต่อมาภายหลังจึงได้มีการนำเอาตำนานความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับพญานาคเข้ามาผูกโยงเข้ากับเรื่องราวทางพุทธศาสนาจนก่อกำเนิดเกิดเป็น “ตำนานบั้งไฟพญานาค” ที่เล่าสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนกระทั่งปัจจุบันเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

หากไม่อยากพลาดชมบั้งไฟพญานาคแม้เพียงแค่ลูกเดียว
ก็ต้องมารอตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกแบบนี้แหละ
     เรื่องเล่าโดยย่อเกี่ยวกับตำนานบั้งไฟพญานาคมีอยู่ว่า ในสมัยพุทธกาลภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเสด็จออกเผยแผ่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีป พญานาคเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมซึ่งพระพุทธองค์ทรงประกาศยิ่ง จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ค่ำคืนหนึ่งพญานาคเผลอหลับใหลคืนร่างเดิม ความทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงขอให้พญานาคลาสิกขาเนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ พญานาคยอมตามคำของพระพุทธองค์แต่ได้ทูลขอให้เรียกกุลบุตรที่กำลังจะบวชว่า “นาค” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธาของตนก่อนแล้วจึงค่อยบวชเข้าโบสถ์เป็นพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเป็นต้นมาจึงมีการเรียกกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า “พ่อนาค
เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

สีสันยามค่ำคืนริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ด้านหน้าวัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย


  

...............15 ค่ำ เดือน 11...............     ครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จโปรดพระนางสิริมหามายา พุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เสร็จเรียบร้อยแล้วเสด็จกลับลงสู่โลกในวันออกพรรษา พระองค์ทรงผายพระกรออกทำให้ สวรรค์ มนุษย์ และบาดาลเปิดเชื่อมติดต่อถึงกันในวันนี้ เหล่าพญานาคทั้งหลายต่างพ่นลูกไฟถวายความชื่นชมยินดีกลายเป็นที่มาของ “บั้งไฟพญานาค” ในท้ายที่สุดเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

ดอกไม้ไฟ กับ เรือไฟ ในเทศกาลบั้งไฟพญานาค     ลักษณะของบั้งไฟพญานาคนั้นเป็นลูกไฟกลมสีแดงอมชมพู (หรือสีส้มอมแดง บางคนก็ว่ามีสีเขียวด้วย ? แต่บั้งไฟพญานาคที่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมมีโอกาสได้เห็นจะมีแค่สีแดงอมชมพูหรือสีส้มอมแดงเท่านั้น.....ไม่มีสีเขียวครับ) ขนาดใกล้เคียงกับไข่ไก่หรือผลส้ม ผุดขึ้นมาจากลำน้ำโขงโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้า (ไม่มีน้ำผุด ไม่มีวงคลื่นให้เห็น) ตัวลูกไฟปราศจากเสียง กลิ่น ควัน และไร้หาง (ลูกไฟตามปกติเวลามีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมักจะมีหางลูกไฟปรากฏให้เห็น หากจินตนาการถึงลูกไฟตามปกติไม่ออกให้ลองนึกถึงลูกไฟจากพลุดูก็ได้ครับ สำหรับบั้งไฟพญานาคนั้นจะเป็นลูกไฟลักษณะกลม ๆ ไม่มีหางแตกต่างกับพลุอย่างชัดเจน) พวยพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ 30 – 150 เมตรก่อนจะลับหายไปโดยไม่มีการโค้งตกลงมา ส่วนมากบั้งไฟพญานาคจะผุดขึ้นมาจากตำแหน่งเดิม ๆ บนผืนน้ำเป็นชุดๆ ชุดละ 2 – 4 ลูก (จำนวนลูกไฟสูงสุด/ชุดซึ่งทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมมีโอกาสได้เห็น คือ 8 – 9 ลูก/ชุด) แต่ก็อาจจะพบเป็นลูกเดี่ยว ๆ ได้บ้างเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

...............อืม....ม...ม..ม.ม.....น้ำลายไหล...............

 

     มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่พยายามอธิบายว่าปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคมีต้นกำเนิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันอยู่ใต้ลำน้ำโขงถูกแบคทีเรียย่อยสลายแล้วปล่อยก๊าซมีเทนร้อนออกมา เมื่อก๊าชมีเทนลอยโผล่พ้นผิวน้ำมาเจอกับอุณหภูมิที่สูงกว่าก็ลุกติดไฟขึ้น สุดท้ายพอก๊าซเผาไหม้จนหมดลูกไฟก็เลือนหายไป ถึงแม้ว่าสมมุติฐานนี้จะดูดีมีเหตุผลจนหลาย ๆ คนคล้อยตาม แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งบางประการว่าไฉนใยลูกไฟพิศวงนี้จึงเกิดมีขึ้นเฉพาะในค่ำคืนวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ? ฤๅว่าก๊าซมีเทนจะมีสมอง ? (ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้พูดคุยสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากชาวเมืองหนองคายหลายคน เกือบจะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “บั้งไฟพญานาค” เกิดขึ้นเฉพาะในค่ำคืนวันออกพรรษามาหลายสิบปี แต่ก็ได้พบกับชาวเมืองหนองคายบางคนที่บอกว่าวันอื่น ๆ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับวันเข้าพรรษาก็จะมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เพียงแต่มีจำนวนลูกไฟที่สามารถพบเห็นได้น้อยกว่าช่วงวันเข้าพรรษมาก ๆ) , ทำไมบั้งไฟพญานาคจึงมีลักษณะเป็นลูกไฟกลม ๆ ไม่มีหาง ไม่มีควัน และไม่มีกลิ่น ? ทั้งๆ ที่ลูกไฟจากก๊าซซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงควรจะมีหางลูกไฟปรากฏให้เห็น ? ,  เพราะเหตุใดตำแหน่งที่มีบั้งไฟพญานาคพวยพุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขงจึงไม่มีพรายน้ำ (ฟองอากาศ) ผุดขึ้นมาเป็นระยะ ๆ หากว่าบั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากก๊าซมีเทนจริง ? , เพราะอะไรบั้งไฟพญานาคจึงมีขนาดลูกไฟที่ใหญ่ใกล้เคียงกันเกือบทุกลูก (ขนาดลูกไฟใหญ่พอ ๆ กับไข่ไก่/ผลส้ม) ? , ฯลฯ
เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย
มากมายทั้งของกิิน.....ของเล่น

เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

"งานวัด" ในเทศกาลบั้งไฟพญานาคและประเพณีออกพรรษา อ.เมือง จ.หนองคาย     จากข้อโต้แย้งหลาย ๆ ข้อดังกล่าวข้างต้นนี้เองที่ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยยังไม่ปักใจเชื่อในข้อสันนิษฐานของบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ว่า “บั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากก๊าซมีเทนร้อนที่ลุกติดไฟ” ซึ่งไม่ว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรก็ตาม ทุกๆ ปีในค่ำคืนวันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 ก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อรอชื่นชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคริมตลิ่งลำน้ำโขง จ.หนองคาย ตลอดแนวความยาวกว่า 300 กม.
อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง


     นักท่องเที่ยวซึ่งต้องการจะเดินทางมารอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคควรติดต่อจองห้องพักล่วงหน้าก่อนถึงวันออกพรรษาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และควรโทรศัพท์สอบถามข้อมูลสถิติปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคปีล่าสุดจากศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว จ.หนองคาย เพื่อมาวางแผนการเดินทางล่วงหน้าว่าจะเลือกไปชมบั้งไฟพญานาคในเขตอำเภอใดจึงจะดีที่สุด เพราะปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนั้นเกิดขึ้นมาก – น้อยแตกต่างกันไปในแต่ละปีตามแต่ละพื้นที่ หากนักท่องเที่ยวเลือกไปรอชมบั้งไฟพญานาคในบางพื้นที่ซึ่งไม่ค่อยจะมีปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วล่ะก็.....นักท่องเที่ยวอาจไม่มีโอกาสได้เห็นบั้งไฟพญานาคเลยแม้แต่ลูกเดียวก็เป็นได้ (ในทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวที่อุตส่าห์ดั้นด้นเดินทางมา จ.หนองคาย เพื่อรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคแต่ก็ต้องพลาดหวังจำนวนไม่น้อยเพราะเลือกจุดรอชมบั้งไฟฯไม่เหมาะสม.....การหาข้อมูลทางสถิติว่าจุดใด อำเภอใดมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นมาก ๆ อยู่เป็นประจำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับ)เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

....................แสง สี ที่สั่นไหว....................


เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

การแสดง "เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค" บริเวณที่ราชพัสดุข้าง ๆ "วัดลำดวน"


เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

ดนตรี และ ลีลา อันน่าฟัง.....น่าชม


    เมื่อวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ได้มีโอกาสเดินทางมาเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ณ จังหวัดหนองคายและจากการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาก่อนล่วงหน้าก็ทำให้พวกเราตัดสินใจไปเฝ้ารอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคบริเวณตลิ่งริมลำน้ำโขงช่วงก่อนถึง อ.รัตนวาปีประมาณ 2 กม. ซึ่งการตัดสินใจนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะพวกเราได้เห็นบั้งไฟพญานาคมากถึง 15 ลูก (ใครซึ่งเคยชมภาพยนตร์เรื่อง “15 ค่ำ เดือน 11” มาก่อน คงจะเห็นได้ว่าฉากของภาพยนตร์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขต อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอยู่เป็นประจำ ในวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมาหากใครไปรอชมบั้งไฟพญานาคอยู่ใกล้ๆ กับตัว อ.โพนพิสัยก็คงไม่ผิดหวังเช่นเดียวกัน แต่บั้งไฟพญานาคของแท้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากในภาพยนตร์พอสมควร แถมไม่ได้เกิดเป็นลูกไฟจำนวนมากขึ้นทั่วทั้งลำน้ำเหมือนในภาพยนตร์ด้วย..........ในความเป็นจริงหากคุณมีโอกาสได้เห็นบั้งไฟพญานาคแบบเต็ม ๆ ตาสัก 1 – 2 ลูกก็ถือว่าโชคดีมากแล้วล่ะครับ) หลังจากที่ได้เห็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์กันไปพออิ่มอกอิ่มใจแล้ว พวกเราก็ออกเดินทางกลับสู่ที่พักในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย ตั้งแต่เวลา 20.40 น. (พวกเรามองเห็นบั้งไฟพญานาคชุดสุดท้ายเวลาประมาณ 19.45 น.แล้วนั่งรออยู่ต่อประมาณเกือบ 1 ชม.ก็ไม่ปรากฏว่ามีบั้งไฟฯเกิดขึ้นให้เห็นอีก พวกเราจึงตัดสินใจออกเดินทางกลับสู่ที่พักโดยไม่อยู่รอจนถึงเที่ยงคืน)               
เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

ฉากอันวิจิตรของการแสดง "เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค"
     หลังจากที่หลาย ๆ คนได้อ่านบทความ “เทศกาลบั้งไฟพญานาคประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย” และรับชมภาพถ่ายต่าง ๆ มาจนถึงย่อหน้านี้ก็อาจจะมีบางคนที่สงสัยว่า ทำไมไม่เห็นมีภาพบั้งไฟพญานาคเลย ? ซึ่งทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมขออนุญาตชี้แจงเหตุผลต่อข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้นเพื่อความกระจ่างแจ้งของทุกๆ ท่านไว้ ณ โอกาสนี้ว่า.....การถ่ายภาพบั้งไฟพญานาคของแท้นั้นกระทำได้ยากมาก ๆ เพราะพวกเราไม่ทราบว่าบั้งไฟฯจะพวยพุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขงเมื่อไหร่ ? จะผุดขึ้นมาที่จุดไหน ? จะเกิดบั้งไฟฯ ณ จุดนั้นๆ กี่ลูก ? แถมบั้งไฟพญานาคที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นยังปรากฏให้เห็นอยู่เพียงแค่ไม่เกิน 3 – 5 วินาทีแล้วก็เลือนหายไป (แค่ก้มตัวลงไปยกกล้องขึ้นมาเล็ง.....บั้งไฟพญานาคลูกที่เห็นก็เลือนหายไปเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ใช้ขาตั้งกล้อง.....หากหันหน้ากล้องไปผิดด้านกว่าจะหมุนกล้องกลับมาให้ตรงกับจุดที่มองเห็นบั้งไฟพญานาค บั้งไฟฯก็เลือนหายไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับ) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้เองทำให้พวกเราไม่สามารถบันทึกภาพบั้งไฟพญานาคเอาไว้ได้เลยแม้แต่ภาพเดียว (แต่ก็ยังถือเป็นบุญตาที่ได้เห็นว่า “บั้งไฟพญานาค” ของแท้นั้นเป็นอย่างไรครับ) เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเห็นปรากฏการณ์ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งเช่นนี้.....ก็จำเป็นต้องเดินทางมายัง จ.หนองคายในช่วงวันออกพรรษาเท่านั้นเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

นักแสดงสาวสวย กับ หนุ่มๆ ผิวเข้ม
     “วันออกพรรษา” มีความสำคัญในฐานะที่เป็นวันสิ้นสุดช่วงการจำพรรษาและในวันดังกล่าวนี้เองที่พระภิกษุสงฆ์จะกระทำ “สังฆกรรมปวารณา”            ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาด้วยกันมาตลอดระยะเวลา 3 เดือน สามารถว่ากล่าวตักเตือนชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค การกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำด้วยจิตปรารถนาดีต่อกันเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสได้รับรู้ข้อบกพร่องของตนและสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ ส่วนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ถือว่า “วันออกพรรษา” เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เข้าวัด ฟังธรรม และบำเพ็ญกุศลแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมมาตลอดไตรมาสจนครบพรรษากาลในวันนี้เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

เรื่องราวบางส่วนบอกเล่าที่มาของประเพณีการ "บวชนาค"     
นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ – ชักชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคตามอำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดหนองคายแล้ว ทางจังหวัดยังได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนารวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ในช่วงวันออกพรรษาอีกหลากหลายชนิด ได้แก่

     1.การแสดงแสง สี เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” เป็นการแสดงที่บอกเล่าถึงเรื่องราวความเชื่ออันเป็นจุดกำเนิดของการยิงบั้งไฟในงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ” ซึ่งชาวไทยอีสานและชาวลาวจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปีในช่วงวันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของ “ประเพณีบวชนาค” รวมไปจนถึงตำนานที่มาของ “บั้งไฟพญานาค” อันลือเลื่องด้วย (เพื่อความกระจ่าง.....ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมขออนุญาตอธิบายย้ำให้ทราบชัด ๆ อีกสักคำรบหนึ่งว่า “ประเพณีบุญบั้งไฟ” นั้นเป็นประเพณีที่ชาวไทยอีสานและชาวลาวจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปีในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งตรงกันกับ “วันวิสาขบูชา” ส่วนปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยามย่ำสนธยาราตรีของคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกันกับ “วันออกพรรษา” ครับ)
เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

การแสดงอันงดงามเช่นนี้มีให้ดูฟรีๆ ที่ จ.หนองคาย


เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย
...............สืบสานตำนานอันเก่าแก่...............     ปกติการแสดงแสง สี เสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค” จะจัดขึ้นในคืนวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 – วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 (การแสดงวันแรกเป็นวันซ้อมใหญ่ แต่การแต่งกายของตัวละครและการแสดงต่างๆ จะเหมือนกับวันแสดงจริงทุกอย่างทุกประการ) บริเวณที่ราชพัสดุข้าง “วัดลำดวน” ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง อ.เมือง
จ.หนองคาย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักแรมในเขตเมืองเพื่อรอชมการแสดงแสง สี เสียงก่อนหนึ่งคืน แล้วจึงเลือกไปพักค้างแรมในเขตอำเภออื่นๆ เพื่อรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในค่ำคืนวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ก็ได้ (ในเขต อ.เมือง จะไม่ค่อยมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นให้เห็น นักท่องเที่ยวส่วนมากจึงเลือกที่จะไปรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคอยู่ในเขตอำเภออื่นๆ ของ จ.หนองคายแทน)


เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย

โฉมหน้ากลุ่มนักแสดง "เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค" อ.เมือง จ.หนองคาย     2.การลอยเรือไฟบูชาพญานาค ในคืนวันออกพรรษาตามวัดต่างๆ ริมสองฟากฝั่งลำน้ำโขงจะจัดให้มีการลอยเรือไฟเพื่อบูชาพญานาคขึ้น ซึ่งดั้งเดิมนั้นจะมีการสร้างเรือไฟขึ้นจากโครงไม้ไผ่และหยวกกล้วย ประดับด้วยดอกไม้พร้อมธูปเทียน แต่ปัจจุบันชาว จ.หนองคาย นิยมนำเรือโดยสารมาต่อโครงนั่งร้านโลหะแล้วประดับประดาเรือด้วยหลอดไฟฟ้ามากกว่าที่จะสร้างเรือไฟตามแบบฉบับดั้งเดิม และจะไม่มีการลอยเรือประดับหลอดไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้นไปในลำน้ำโขง (เรือจะจอดโชว์เฉย ๆ อยู่ริมตลิ่ง) หากแต่จะปรับเปลี่ยนการลอยเรือไฟให้กลายมาเป็นการลอยกระทงในค่ำคืนวันออกพรรษาทดแทน (แต่ชาวบ้านและพระสงฆ์ในฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะยังคงมีการสร้างเรือไฟโดยใช้โครงไม้ไผ่ – หยวกกล้วย ประดับดอกไม้ธูปเทียนอยู่ อีกทั้งยังคงมีการสืบสานประเพณีลอยเรือไฟในแบบดั้งเดิมเอาไว้ไม่เสื่อมคลาย.....นับเป็นเสน่ห์ของเมืองลาวจริง ๆ) นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดกระทงยักษ์ตั้งแต่บริเวณท่าน้ำ “วัดลำดวน” – ท่าน้ำ “วัดสิริมหากัจจายน์”  อ.เมือง จ.หนองคายด้วย เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย หน้า 1 2
 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154