Custom Search
 

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
(ดูภาพด้านล่าง)


หมายเหตุ : เนื้อหาและรูปภาพในหัวข้อ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว นี้มีด้วยกันทั้งหมด 2 หน้า ท่านสามารถ click link ตัวเลขที่ด้านล่างสุดของหน้า เพื่อชมข้อมูลและรูปภาพในหน้าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

    

     “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายเลยทีเดียว ปัจจุบันประดิษฐาน อยู่ ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธปางมารวิชัยขัด ศิลปะแบบเชียงแสน หล่อด้วยทองสีสุกหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

...............หอระฆัง..........โบสถ์..........สิงห์..........เจดีย์...............


หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

....................วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย....................
          โดยมีตำนานกล่าวถึงประวัติการสร้าง “หลวงพ่อพระใส” ไว้ว่า เริ่มต้นในสมัยล้านช้าง กษัตริย์ล้านช้างพระองค์หนึ่งมีพระธิดา 3 พระองค์ แต่บางตำนานกล่าวว่าเป็นพระธิดาในพระไชยเชษฐาธิราช ได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 3 องค์และได้พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระเสริม , พระสุก , พระใส”  ตามนามของพระธิดาทั้งสามตามลำดับ โดยประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเวียงจันทน์หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

"หลวงพ่อพระใส" พระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมือง          
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สาม ได้อัญเชิญ พระเสริม พระสุก และพระใสล่องมาตามแม่น้ำโขง ขณะเดินทางมาถึงบริเวณบ้านหนองกุ้ง อ.โพนพิสัย เกิดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง พระสุกได้จมลงสู่แม่น้ำ หลังจากนั้นความผิดปกติของอากาศก็หายไป จึงตั้งชื่อบริเวณที่พระสุกจมลงสู่แม่น้ำว่า “เวินสุก”หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 

....................ด้วยศรัทธาจึงมาสักการะ....................
     จากนั้นจึงอัญเชิญพระเสริมไปประดิษฐานยังวัดโพธิ์ชัย พระใสประดิษฐานอยู่ ณ วัดหอก่อง หรือวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าอัญเชิญ พระเสริม และหลวงพ่อพระใสไปประดิษฐานที่กรุงเทพฯหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

....................ตระเตรียมเครื่องบูชา....................
    ขณะอัญเชิญพระใสผ่านวัดโพธิ์ชัย ปรากฎว่าเกวียนที่อัญเชิญ หลวงพ่อพระใส นั้นหักไม่สามารถเดินทางต่อได้ จึงอัญเชิญพระเสริมไปประดิษฐาน ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ จากเหตุการณ์อัศจรรย์ในครั้งนั้นจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใสประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย นับแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

หลวงพ่อพระสุก..........หลวงพ่อพระเสริม...........หลวงพ่อพระใส
(ทั้งหมดเป็นองค์จำลอง)


หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายในโบสถ์วัดโพธิ์ชัย

     

     การเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส : ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตัวเมืองหนองคายไปประมาณ 2 กิโลเมตร ตามทาง หลวงหมายเลข 212 ทุ่งไปทาง อ.โพนพิสัย

     สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย : ตลาดท่าเสด็จ , พระธาตุบังพวน , สะพานมิตรภาพไทย - ลาว , ศาลาแก้วกู่ , เทศกาลบั้งไฟพญานาค เทศกาลออกพรรษา
     


หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หน้า 1 2
 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154