Custom Search
 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย (ดูภาพด้านล่าง)

     เมืองสุโขทัย อดีตราชธานีอันรุ่งเรือง ปัจจุบันยังคงเหลือเค้าร่างของความเจริญรุ่งเรืองให้เห็นจึงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในฐานะมรดกโลกเมื่อปี 2534 มีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายหลายแห่ง ในที่นี้จะพาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ชั้นใน(หมายถึงอยู่ในเขตกำแพงเมือง) ที่อุทยานฯ ทีมงานของเราไม่สามารถนำรถยนต์เข้าได้เนื่องจากเป็นช่วงจัดสถานที่สำหรับงานลอยกระทงดังนั้นพาหนะคู่ใจก็ไม่พ้นจักรยานนั่นเอง สามารถหาเช่าได้ง่าย คันละ 20 บาท ขี่ได้ทั้งวัน แต่ต้องคืนก่อนห้าโมงเย็น

โบราณสถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน มีดังนี้

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาในการปกครอง ลักษณะพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ ขนาดใหญ่กว่าองค์จริง ประทับนั่งบนแท่นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน(แบบเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ดั้งเดิม เป็นเจดีย์ประธานล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์ทรงปราสาทก่อด้วยอิฐที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาดใหญ่ เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) ปัจจุบันอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ส่วนทางทิศเหนือ และใต้ของเจดีย์มหาธาตุมีพระพุทธรูปยืนภายในซุ้มพระ เรียกว่า พระอัฎฐารศ

วัดชนะสงคราม เดิมเรียกว่า วัดราชบูรณะ มีลักษณะเด่นคือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์ประธาน และมีวิหาร โบสถ์ เจดีย์รายต่าง ๆ

วัดตระพังเงิน โบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมหนองน้ำ (ตระพัง หมายถึงสระน้ำ หรือหนองน้ำ) มีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นประธาน ลักษณะเดินเด่นของเจดีย์ทรงดอกบัวตูม คือ มีจระนำที่เรือนธาตุทั้งสี่ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูปปางลีลา (จระนำ หมายถึง ชื่อซุ้มท้ายวิหาร หรือท้ายโบสถ์ มักเป็นช่องตัน) วิหารประกอบอยู่ด้านหน้า และทางด้านตะวันออกของเจดีย์เป็นเกาะมีโบสถ์ตั้งอยู่กลางน้ำ

วัดสระศรี โบราณสถานสำคัญตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่  ชื่อตระพังตระกวน (สามารถเดินข้ามสะพานไปได้)
เจดีย์ประธานของวัดเป็นทรงลังกา ด้านหน้าวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ด้านหน้ามีเกาะกลางน้ำขนาดเล็กเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ(มีสะพานข้ามไปได้เช่นกัน) เนื่องจากล้อมรอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ และถ่ายภาพได้สวยงาม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
โบราณสถานและพระพุทธรูปต่าง ๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ชั้นใน)

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
พระวิหาร และพระเจดีย์ที่เรียงตัวกันอย่างงดงาม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
หลายมุมมองในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในเขตกำแพงเมือง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
ความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมในอดีตที่ส่งผ่านมาถึงยังปัจจุบันให้ระลึกถึง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย  
สุโขทัยความรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนาอันยาวนาน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
โบราณสถาน และสถาปัตยกรรมที่งดงามแม้จะมีความแตกต่างกัน

     นอกจากนี้ยังมีวัดศรีสวาย ศาลตาผาแดง และกำแพงเมืองสุโขทัยให้เที่ยวชมความงดงามของศิลปะสมัยสุโขทัยอีกด้วย

การเดินทาง
เริ่มจากตัวเมืองข้ามสะพานพระร่วง เข้าถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 12) ขับตรงไปเรื่อย ๆ ตามป้ายบอกทาง จะเริ่มเห็นโบราณสถานเป็นระยะ ๆ จนถึงลานจอดรถ และจุดจำหน่ายตั๋วเข้าชม แบบเหมารวม 70 บาทจะคุ้มค่ากว่าชำระตามจุดเยี่ยมชมโบราณสถานทุกจุด หากต้องการชมโบราณสถานให้ทั่ว

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
แสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า นำพาความเงียบสงบกลับคืนสู่โบราณสถานอายุหลายร้อยปี

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นใน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
กาลเวลหมุนเปลีี่ยนไปอย่างไร สถาปัตยกรรมที่หลงเหลือไว้ยังอยู่ในความทรงจำ 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154