Custom Search
 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย (ดูภาพด้านล่าง)

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกแบ่งได้เป็นด้านเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก คุณสามารถขี่จักรยานไปถึงได้ทั่วกัน

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกด้านทิศเหนือ มีโบราณสถานที่มีความสำคัญโดดเด่น คือ วัดศรีชุม และวัดพระพายหลวง

วัดศรีชุม เป็นตำนานของพระพูดได้เกิดเนื่องจากภายในผนังด้านใต้ของวัดจะมีบันไดทางขึ้นไปสู่ด้านหลังของพระประธาน (พระอจนะ) หากมีคนไปซ่อนตัว และพูดออกมาจะเหมือนกับพระประธานเป็นคนพูด (ปัจจุบันเส้นทางนี้ปิดไม่ให้ขึ้นแล้ว) พระอจนะ หรือพระประธานของวัดศรีชุมเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ตัวพระวิหารที่ประดิษฐาน เป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับมณฑป ปัจจุบันหลังคาพังทลายลงหมดแล้ว

วัดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ ผังวัดเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ 3 ชั้น คูชั้นนอกเรียกว่า คูแม่โจน วัดพระพายหลวงเป็นศูนย์กลางของชุมชน โบราณสถานที่ เก่าแก่ที่สุดของวัด คือ พระปรางค์ 3 องค์ เป็นปรางค์ประธานของวัด ก่อด้วยศิลาแลง ศิลปะเป็นเขมรแบบบายน สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้านหน้าของวัดเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น 4 อิริยาบถ คือนั่ง นอน ยืน เดิน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกด้านทิศใต้ (บริเวณนี้ขี่จักรยานมาไม่ไหวทีมงานจึงขับรถมา) มีโบราณสถานที่มีความสำคัญโดดเด่น คือ วัดเชตุพน และวัดเจดีย์สี่ห้อง

วัดเชตุพน ศิลปกรรมที่น่าสนใจของวัดคือ มณฑปที่สร้างด้วยหินชนวน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท คือนั่ง นอน ยืน เดิน ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยมีการใช้วัสดุทั้งอิฐ หินชนวน ศิลาแลง ในการก่อสร้าง สิ่งที่น่าชมภายในวัด คือ กำแพงแก้วที่ล้อมรอบมณฑปจตุรมุขนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่ และหนา โดยมีการสกัด และบากหินเพื่อทำเป็นกรอบ และซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้ และยังได้พบศิลาจารึกที่วัดนี้หลักที่ 58 จารึกในปี พ. ศ. 2057 กล่าวว่าเจ้าธรรมรังสีสร้างพระพุทธรูปในวัดนี้

วัดเจดีย์สี่ห้อง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของวัดเชตุพน ห่างไปประมาณ 100 เมตร โบราณสถานที่น่าสนใจ คือ ที่ฐานเจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับโดยรอบปั้นเป็นรูปบุคคล รูปบุรุษ และสตรี สวมอาภารณ์ และเครื่องประดับ ในมือถือภาชนะ มีพรรณพฤกษางอกโผล่พ้นออกมาที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นมีปูนปั้นรูปช้าง และสิงห์ประดับรูปบุคคล องค์เจดีย์ประธานเป็นทรงระฆังกลมที่ได้รับการบูรณะ ส่วนยอดเจดีย์ได้หักพังลง

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกด้านทิศตะวันออก มีโบราณสถานที่มีความสำคัญโดดเด่น คือ วัดช้างล้อม และวัดตระพังทองหลาง

วัดช้างล้อม เป็นโบราณสถานที่สำคัญ มีเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัด รอบฐานเจดีย์ประดับด้วย ปูนปั้นเป็นรูปช้างโผล่ครึ่งตัว ด้านหน้ามีฐานวิหารก่อด้วยอิฐ และยังมีฐานกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐล้อมรอบ

วัดตระพังทองหลาง อยู่ริมถนนจรดวิถีถ่อง หากเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยวัดตระพังทองหลางอยู่ริมซ้ายมือ ศิลปกรรมที่สำคัญคือ มณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ ผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ตอนประทานเทศนาโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์ศากยราช และตอนเสด็จโปรดนางพิมพา นับเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกด้านทิศตะวันตก (บริเวณขี่จักรยานมาไม่ไหว เลยขับรถกันมา) มีโบราณสถานที่มีความสำคัญโดดเด่น คือ

วัดช้างรอบ อยู่ห่างจากประตูอ้อมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2.4 กิโลเมตร มีโบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างโผล่ครึ่งตัว มีจำนวน 24 เชือก พระอุโบสถอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน และมีเจดีย์ราย 5 องค์ ล้อมรอบเจดีย์ประธาน และโบสถ์

วัดสะพานหิน วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงประมาณ 200 เมตร บริเวณทางเดินขึ้นโบราณสถานมีทางเดินปูลาดด้วยหินชนวนจากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง 300 เมตร (ทำเอาทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราเดินกันลิ้นห้อย)  สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระปางประทานอภัย สูง 12.50 เมตร เรียกว่า พระอัฏฐารศ

     เนื่องจากอาณาบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอกกว้างขวางมาก และยังมีโบราณสถานอื่น ๆ อีก เช่นวัดศรีพิจิตร หากนักท่องเที่ยท่านใดสนใจสามารถแวะมาเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้

การเดินทาง
เริ่มจากตัวเมืองข้ามสะพานพระร่วง เข้าถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 12) ขับตรงไปเรื่อย ๆ ตามป้ายบอกทาง จะเริ่มเห็นโบราณสถานเป็นระยะ ๆ จนถึงลานจอดรถ และจุดจำหน่ายตั๋วเข้าชม แบบเหมารวม 70 บาทจะคุ้มค่ากว่าชำระตามจุดเยี่ยมชมโบราณสถานทุกจุด หากต้องการชมโบราณสถานให้ทั่ว

 

วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย
วัดศรีชุม และอาณาบริเวณโดยรอบวัดที่มีทั้งโบราณวัตถุ และโบราณสถานล้ำค่า

วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
พระอจนะแห่งวัดศรีชุม ที่มาแห่งตำนานพระพุทธรูปพูดได้ มีพุทธลักษณะที่งดงาม และไม่ควรพลาดมาชม

วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
สะพานหิน เส้นทางทอดยาวขึ้นเนินเขาเพื่อมุ่งสู่วัดสะพานหิน (สมกับชื่อวัดจริง ๆ)

วัดเจดีย์สี่ห้อง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดศรีพิจิตร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเจดีย์สี่ห้อง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
วิหารวัดเจดีย์สี่ห้อง พระเจดีย์วัดศรีพิจิตร และพระปูนปั้นที่ฐานเจดีย์ภายในวัดเจดีย์สี่ห้อง ตามลำดับ

วัดศรีพิจิตร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเจดีย์สี่ห้อง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเจดีย์สี่ห้อง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
(ซ้าย) พระพุทธรูปภายในวัดศรีวิจิตร ประติมากรรมปูนปั้นภายในวัดเจดีย์สี่ห้อง

วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
พระพุทธรูปปางลีลา และซากพระวิหารที่ยังคงเค้าโครงให้เห็น 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154