Custom Search
 
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (ดูภาพด้านล่าง)

          บ้านทุ่งหลวง เป็นหมู่บ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำนามาปั้นดินเหนียวมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาจำพวกเครื่องใช้และของประดับตกแต่ง เมื่อมีการสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการ OTOP ทางหมู่บ้านทุ่งหลวงจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อาชีพเสริมแต่เดิมของคนในพื้นที่

     สิ่งที่สังเกตได้ง่ายเมื่อเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านทุ่งหลวงคือ จะเห็นเครื่องปั้นดินเผา แบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ เช่นโอ่งน้ำ หม้อดินเผา กระถางต้นไม้  หรือจะเป็นของประดับจำพวกตุ๊กตาดินเผาประดับสวน ฐานจุดเทียนหอม โคมไฟดินเผาเป็นต้น และเมื่อเข้าสู่ตัวหมู่บ้านจะเห็นได้ว่าเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีสินค้าเครื่องปั้นดินเผาวางจำหน่ายอยู่หน้าบ้าน เมื่อถึงกลางหมู่บ้านจะมีศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดินเผา มีการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือการทำเครื่องปั้นดินเผา

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ขั้นตอนการเตรียมทำเครื่องปั้นดินเผา แบบใช้บล็อก

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
จับผึ่งแดดเสียหน่อย พวกที่เก็บได้ก็นำมาตกแต่งส่วนเกินหรือขาด

     ปัจจุบันไม่นิยมปั้นด้วยมือเพียงอย่างเดียว แต่มีการทำบล็อก แล้วขึ้นรูปเป็นภาชนะที่ต้องการ อย่างที่ทางทีมงานได้ไปสัมภาษณ์ป้าย่อน(0823901701) หนึ่งในสมาชิกหมู่บ้านทุ่งหลวงที่ทำภาชนะดินเผาจำพวกแก้วใส่น้ำรูปร่างต่าง ๆ วิธีการทำเริ่มจาก ต้องจ้างคนทำบล็อกจากปูนปลาสเตอร์เป็นรูปลายภาชนะตามที่ต้องการก่อน จากนั้นเมื่อได้บล็อกมาแล้วก็นำดินเหนียวที่ผสมจนได้สัดส่วนกรอกลงไปในบล็อกตั้งทิ้งไว้ น้ำดินจะค่อย ๆ พร่องไปเรื่อย ๆ ให้เติมจนกว่าจะไม่พร่องก็เทน้ำดินเหนียวทิ้ง นำไปตากแดดทิ้งไว้จนได้ที่ ถอดออกจากบล็อก ตัดแต่งส่วนเกินให้เรียบร้อย จากนั้นนำเข้าเตาเผา ได้ออกมาเป็นภาชนะที่เผาแล้วสีส้ม หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามป้าย่อนได้เองโดยตรง 082-3901701

การเดินทาง
จากจังหวัดสุโขทัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 สุโขทัย-กำแพงเพชร ก่อนถึงอ.คีรีมาศประมาณ 5 กม. จะมีทางแยกซ้ายเข้าวัดลาย เข้าไปประมาณ 1 กม.

 

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ภาชนะยังไม่ได้เผา และกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงในศูนย์ฯ

 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154