Custom Search
 
หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย (ดูภาพด้านล่าง)

     เครื่องสังคโลก เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายเฉพาะแตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป มีการทำเครื่องสังคโลกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปัจจุบันเครื่องสังคโลกต่าง ๆ หาได้ยากจึงมีการทำเครื่องสังคโลกขึ้นมาใหม่ แต่ให้ลวดลายต่าง ๆ เหมือนกับของเก่าในสมัยโบราณ แหล่งที่ทำเครื่องสังคโลกเหล่านี้อยู่ในอำเภอเมืองเป็นกลุ่มหมู่บ้านสังคโลก

     กลุ่มหมู่บ้านสังคโลก ประกอบไปด้วยบ้านที่ทำเครื่องสังคโลกมากมายหลายหลัง แต่ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียง จนได้นำงานฝีมือไปแสดงในงานประชุม APEC 2003 คืออาณาจักรพ่อกูสังคโลก ที่นี่มีการจัดแสดงเครื่องสังคโลกสมัยโบราณจริง ๆ ที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ และมีการจำลองเตาเผาสังคโลกให้ชม (ค่าเข้าชมสามารถหยอดใส่ตู้ได้ตามกำลังศรัทธา)หากต้องการเข้าชมกรุณาติดต่อ 055-697050 หรือ 055-697380(ช่วงที่ไปกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาดังนั้นหากต้องการดูวิธีการทำเครื่องสังคโลกต้องโทรสอบถามก่อน)

 

อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย
อาณาจักรพ่อกูสังคโลก พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่มีการจัดแสดง เครื่องสังคโลกยุคโบราณ
เตาเผาสังคโลก (เตาทุเรียง) อุปกรณ์การทำเครื่องสังคโลก เป็นต้น

อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย
สังคโลก ศิลปะหลากหลายรูปแบบ

อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
ลวดลายศิลปะในงานสังคโลก

อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย อาณาจักรพ่อกูสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
ข้าวของเครื่องใช้สังคโลก

    หรือหากจะเลือกซื้อเครื่องสังคโลกทั่วไป พวกถ้วยชาม หรือของประดับตกแต่งก็สามารถหาซื้อ หรือสั่งทำได้ตามร้านต่าง ๆ เช่นบัวสังคโลก(055-633291) อุษาสังคโลกหรือสุเทพสังคโลกที่อยู่ในหมู่บ้านสังคโลก วิธีการทำสังคโลกเริ่มจากการผสมดินให้ได้สัดส่วนขึ้นรูปปั้น วาดลวดลาย เคลือบน้ำยาพิเศษ และเข้าเตาเผา ปัจจุบันกลายเป็นเตาเผาแบบใช้แก๊ส เผาด้วยความร้อนสูงพันกว่าองศาขึ้นไป ก็จะได้เครื่องสังคโลกที่มีลวดลายแตกลายงาเหมือนของโบราณทีเดียว

การเดินทาง
พ่อกูสังคโลก อยู่ริมถนนจรดวิถีถ่อง จากตัวเมืองขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 12 (จรดวิถีถ่อง) มุ่งไปทางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร้านอยู่ทางซ้ายมือมีสัญลักษณ์รูปล้อเกวียนอยู่ด้านหน้าร้าน

 

บัวสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย บัวสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย บัวสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย บัวสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
ชมวิธีการปั้น การขึ้นรูปสังคโลกยุคปัจจุบัน ที่ทำออกแบบแล้วใกล้เคียงของเก่าทีเดียว

บัวสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย บัวสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย บัวสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย บัวสังคโลก หมู่บ้านสังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย 
สินค้าสังคโลกมากมายให้เลือกสรรที่ร้านจำหน่ายสังคโลกต่าง ๆ 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154